Archivy pro kategorii „sebehodnocení“

Sebeúcta

Sebeúcta

Sebevědomí je jednou z důležitých psychologických charakteristik člověka. Sebevědomí, které je nejvyšší sebeúctou, se projevuje ve formě pozitivního názoru na sebe. Sebevědomý člověk je vybaven přiměřenou objektivní sebeúctou. Stupeň sebeúcty určuje úspěch jednotlivce a jeho úroveň štěstí. Vysoká sebeúcta vede k úspěchu, stejně jako k velkým úspěchům v jakékoli oblasti života a naopak k nízkým [...]

Sebehodnocení osobnosti

Sebehodnocení osobnosti

Sebevědomí člověka, který je součástí sebevědomí, zahrnuje posouzení morálních kvalit, lidských a fyzických charakteristik, jednání, schopností. Sebevědomí člověka představuje ústřední vzdělávání jednotlivce a také demonstruje sociální přizpůsobení jednotlivce, působícího jako regulátor jeho chování a činnosti. Sebevědomí je spojeno se sebevědomím. Sebevědomé osobnosti mají nezávislou linii chování, jsou vyrovnanější a nejsou agresivní. V obvyklém smyslu pro [...]

Podezření

Podezření

Podezření je pocit vlastní úzkostným subjektům, které naznačují hrozící nebezpečí nebo něco nepříznivého. Podezření je často porovnáváno s podezřením, neuvěřitelností, plachostí, plachostí, zbabělostí a komplexem. Podezření způsobuje, že lidé mylně věří, že prostředí je klasifikuje jako horší osobnosti, než ve skutečnosti jsou. Podezření je často spojeno s adolescenty a dětmi, ale lze jej pozorovat u celkem [...]

Sebevědomí studenta

Sebevědomí studenta

Sebevědomí studenta je postoj dítěte k sobě, k jeho schopnostem, subjektivním schopnostem, charakterovým vlastnostem, osobním kvalitám, činy. Všechny životní úspěchy, interpersonální interakce, úspěch ve studiích závisí na jeho přiměřenosti. Sebevědomí studenta se vyvíjí od dětství a následně má významný dopad na dospělý život jednotlivce, jeho chování, přístup k událostem a na sebe, na okolní společnost. [...]

Sebeovládání

Sebeovládání

Sebeovládání je hodnocení a uvědomění si subjektu o jeho vlastních činech, podmínkách a mentálních procesech. Vývoj sebekontroly a její vzhled je určován požadavky společnosti na chování jednotlivce. Lidská sebekontrola zahrnuje procesy, pomocí nichž je jedinec schopen řídit chování v protichůdných sociálních prostředích, jakož i své vlastní biologické mechanismy, například s obsedantními pohnutkami v závislosti na vnějších vlivech a vystavením impulzivním impulzům. [...]

Sebevědomí dospívajícího

Sebevědomí dospívajícího

Sebevědomí dospívajícího je součástí sebevědomí, včetně hodnocení lidských fyzických charakteristik, morálních kvalit, schopností, jednání. Sebevědomí adolescenta je ústředním vzděláním jedince a také ukazuje sociální adaptaci jedince, který působí jako regulátor svých činností a chování. Je však třeba poznamenat, že sebevědomí je vytvářeno v procesu činnosti i interpersonální interakce. Formace do značné míry [...]

Sebevědomí

Sebevědomí

Sebevědomí je nepodložená důvěra v nepřítomnost negativních vlastností a minus charakteru. Sebevědomí musí být odlišeno od věci jako sebevědomí, což je osobnostní rys, jehož jádrem je pozitivní hodnocení osobních schopností a dovedností člověka, které je dostatečné pro splnění a dosažení cílů a potřeb. Vnímání sebe sama osobně významně ovlivňuje jeho vnímání ostatními [...]

Jak zvýšit sebevědomí

Jak zvýšit sebevědomí

Jak zvýšit sebevědomí? Tato otázka tak či onak vzrušuje každého, kdo zažívá pochybnosti. Pokud si všimnete, že vzhled sebemenšího problému nebo jakákoli změna scenérie srazí půdu z nohou, musí se s těmito projevy bojovat. Nejprve se přestaňte dívat skrz zvětšovací sklo a neupravujte pozornost na osobní vady. Neexistuje [...]