Archivy pro kategorii „Psychologie konfliktu“

Konflikt mezi skupinami

Konflikt mezi skupinami

Meziskupinový konflikt je neshoda, divergence, střet zájmů sociálních skupin, kolektivů, společenství jednotlivců a nikoli jednotlivých subjektů. Tento druh konfrontace je generován častěji rivalitou v rámci organizace kvůli sférám vlivu v důsledku boje o nedostatečné zdroje. Konflikty mezi skupinami jsou také charakterizovány střetem formálních nebo neformálních skupin, které mají zcela opačné cíle a cíle. Co je konflikt mezi skupinami? [...]

Fáze konfliktu

Fáze konfliktu

Fáze konfliktu. Sociologové tvrdí, že konfliktní interakce je normální stav společnosti. Koneckonců, každá společnost, bez ohledu na éru, je charakterizována přítomností konfrontačních situací. I když je interpersonální interakce budována harmonicky a na základě vzájemného porozumění, střety jsou nevyhnutelné. Aby konfrontace nezničily život společnosti, aby sociální interakce byla dostatečná, je nutné znát hlavní fáze vývoje konfliktu, které pomohou určit okamžik [...]

Intrapersonální konflikt

Intrapersonální konflikt

Intrapersonální konflikt je těžko vyřešený rozpor, který se vyskytuje uvnitř člověka. Intrapersonální psychologický konflikt prožívá jednotlivec jako závažný problém psychologického obsahu, který vyžaduje včasné vyřešení. Tento typ konfrontace může současně urychlit proces seberozvoje, nutit jednotlivce mobilizovat svůj vlastní potenciál a poškodit jedince zpomalením procesu sebepoznání a poháněním sebevědomí do slepé uličky. Intrapersonální konflikt nastane, když [...]

Mezilidský konflikt

Mezilidský konflikt

Mezilidský konflikt je konfrontace, která vzniká v procesu komunikativní interakce jednotlivce se sociálním prostředím. Jinými slovy, interpersonální konflikt ve skupině je nějakým rozporem, který vzniká v oddělené situaci pro subjekty, když začnou vnímat události jako problém s psychologickou složkou, která vyžaduje okamžité vyřešení. Předpokladem vzniku mezilidského konfliktu je přítomnost rozporu, [...]

Psychologie konfliktů

Psychologie konfliktu

Psychologie konfliktu je jeho strukturou, jinými slovy, takto proudí. Psychologie konfliktu zvažuje vztah různých prvků osobnosti. A přímo definuje konflikt jako absenci jednomyslnosti mezi dvěma jednotlivci (stranami) nebo skupinami subjektů. Konfrontace je jednou z variací vztahů subjektů. Pokud je konstruktivní, jedná se o rozvoj vztahu mezi účastníky. V psychologii [...]

Způsoby řešení konfliktů

Způsoby řešení konfliktů

Způsoby řešení konfliktů. V každém kroku je lidská existence doprovázena řadou problematických situací, které vyvolávají akutní konfrontaci. Některé z těchto situací vedou k plýtvání potenciálem a časem, otravují lidi negativními emocemi a katastrofálně ovlivňují jejich duševní stav a negativně ovlivňují fyzické zdraví. Ve vesmíru nejsou jedinci, kteří by se nedostali do situace konfrontace. Proto [...]

Druhy konfliktů

Druhy konfliktů

Druhy konfliktů. K rozvoji nejpřijatelnější konstruktivní formy překonávání konfrontačních situací a přiměřené formy jejich řízení je nutné provést typologii konfliktů a klasifikovat je. Předtím by však bylo vhodné definovat popsaný koncept. V moderních zdrojích najdete více než sto definic tohoto pojmu. Za nejspravedlivější z nich se považuje následující definice. Konflikt je metoda řešení [...]