Archivy kategorií 'Psychologie komunikace'

Slovní komunikace

Slovní komunikace

Řečová komunikace je aktivní proces verbální komunikační interakce jejích účastníků (odesílatelů a příjemců informací), který je charakterizován určitým motivem a je zaměřen na realizaci konkrétního stanovování cílů. Komunikační proces probíhá na základě inverzního vztahu v konkrétních typech slovní činnosti. Řečová komunikace je organicky zahrnuta do všech druhů činností jednotlivce, například odborné nebo sociální, protože činnost není proveditelná [...]

Komunikační pravidla

Komunikační pravidla

Pravidla komunikace jsou normy a kánony chování přijaté v určité jazykové komunitě, která řídí komunikativní vztahy lidí. Rozdělují se na normy verbálního dopadu a normativní. Pravidla verbální komunikace řeší problém, jak vést konverzaci efektivněji, a normativní odpověď na otázku „jak správně“. Pravidla komunikativní interakce odrážejí myšlenky, které se ve společnosti vytvořily o správnosti rozhovoru [...]

Komunikační funkce

Komunikační funkce

Komunikační rysy, jejich jednoznačnost závisí na individualitě lidí, na použitých verbálních a neřečových komunikačních nástrojích, povaze komunikační interakce, členství v sociálních skupinách, skupinách, národnosti, úrovni kultury, náboženství, pobytu, výchovy, řadě dalších faktorů a důvodů. Komunikace často znamená komunikační interakci jednotlivců, která se provádí pomocí specifických řečových nástrojů a neverbálních vlivů. Tato interakce [...]

Mezilidská komunikace

Mezilidská komunikace

Mezilidská komunikace je interakce jednotlivce s ostatními jedinci. Mezilidská komunikace se vyznačuje nevyhnutelností a pravidelností výskytu v různých reálných skupinách. Mezilidské subjektivní vztahy jsou odrazem komunikace mezi členy téže skupiny, která slouží jako předmět studia sociální psychologie. Hlavním cílem studia interpersonální interakce nebo interakce ve skupině je hloubková studie různých sociálních faktorů, různých interakcí [...]

Komunikace s lidmi

Komunikace s lidmi

Komunikace s lidmi je přenos zpráv nebo výměna dat mezi jednotlivci prostřednictvím konkrétních komunikačních nástrojů, jako je řeč nebo gesta. Koncept komunikace s lidmi je však mnohem širší a zahrnuje lidské vztahy, interakci sociálních skupin a dokonce celé národy. Cílem vzájemné komunikace lidí je navázat kontakty. Nedokáže se obejít bez komunikace ani [...]

Pedagogická komunikace

Pedagogická komunikace

Pedagogická komunikace je mnohostranná profesionální komunikace učitelů v procesu učení se studenty, včetně rozvoje a navazování komunikace, interakce a porozumění mezi učiteli a studenty. Účinnost pedagogické komunikace přímo závisí na míře spokojenosti každého účastníka při realizaci skutečných potřeb. Styly pedagogické komunikace Faktory ovlivňující rozvoj osobnosti studenta jsou [...]

Komunikační kultura

Komunikační kultura

Kultura komunikace je komplexní agregovaný koncept, který určuje kvalitu a úroveň dokonalosti komunikace. Kultura komunikace je považována za nedílnou součást kultury jednotlivce. Charakterizuje hodnotové směrnice a normativní postuláty, morální modely komunikace, podstatu morálních a psychologických vlastností subjektů komunikativní interakce, metody, nástroje, pravidla, techniky a formy komunikace. Kultura komunikace obsahuje kombinaci praktických technik, [...]

Chatujte s dívkami

Chatujte s dívkami

Komunikace s dívkami pro muže se někdy zdá být skutečnou hádankou, pokud muž není sebevědomý, má nízkou sebevědomí a malou slovní zásobu ve své slovní zásobě. Dívky milují asertivní, zajímavé partnery, kteří vědí, jak překvapit svou charismatem, a není nutné, aby to byla hezká atletická postava. Jak zahájit komunikaci s dívkou Zahájení komunikace s dívkou by mělo zahrnovat snadné a snadné. Pokud [...]