Archivy pro kategorii „Psychoterapie“

Holotropní dýchání

Holotropní dýchání

Holotropické dýchání je psychoterapeutické zařízení, jehož základem je intenzivní dýchání. Tato technika je dnes známa jako jedna z běžných psychoterapií a vznikla v sedmdesátých letech jako legitimní alternativa k psychedelickým technikám. Christina a Stanislav Grof uvedli tuto techniku ​​do psychoterapie. Před zákazem užívání psychoaktivních drog byl zaznamenán jev - po dokončení [...]

Behaviorism

Behaviorism

Behaviourismus je psychologická doktrína, která v přesném překladu znamená učení o behaviorální reakci jednotlivců. Stoupenci této doktríny tvrdili, že vědomí se může učit pouze z vědecké perspektivy prostřednictvím objektivně pozorovatelných chování. Formování behaviorismu bylo dosaženo pod záštitou postulátů I. Pavlova a jeho experimentálních metod studování behaviorálních reakcí zvířat. Koncept behaviorismu byl poprvé předložen v roce 1913 [...]

Psychoanalýza

Psychoanalýza

Psychoanalýza je termín zavedený do psychologického použití Z. Freudem. Je to doktrína, která klade důraz na nevědomé procesy psychiky a motivace. Jedná se o psychoterapeutickou metodu založenou na analýze implicitních, potlačených zkušeností jedince. V lidské psychoanalýze je základním zdrojem neurotických projevů a různých patologických onemocnění vytlačení vědomí nepřijatelných aspirací a traumatických zážitků. Psychoanalytická metoda [...]

Psychodrama

Psychodrama

Psychodrama je psychoterapeutická technika i mechanismus psychologického poradenství vyvinutý J. Morenem. V klasické psychodramě je mechanismus dramatické improvizace používán ke studiu vnitřního života subjektu. Základem metody psychodrama je práce jednotlivců, kteří dokončují své vlastní kroky prostřednictvím divadelní hry, dramatického sebevyjádření a hraní rolí. Psychodrama jako metoda psychoterapie se používá jako individuální praxe (monodráma) a [...]

Hypnoterapie

Hypnoterapie

Hypnoterapie je typ psychoterapeutické praxe, v níž je aplikován stav tzv. Pozměněného vědomí, jinými slovy stav hypnotického tranzu. Hypnóza je přechodný stav mysli subjektu, který je charakterizován zúžením jeho objemu a ostrým zaměřením na obsahový prvek návrhu provedeného hypnotizérem. Hypnotické techniky jsou spojeny s transformací funkcí individuální sebeovládání a sebevědomí. Hypnoterapie zahrnuje také řadu konkrétních [...]

Delfinová terapie

Delfinová terapie

Léčba delfínů je druh lékařské a psychologické rehabilitace pro děti a dospělé určené speciálně pro osoby trpící různými vývojovými poruchami. Použití delfínů v léčbě je dáno jejich vysokou inteligencí a jedinečnými přírodními rysy těchto savců. Léčba delfínů je doporučována pro jednotlivce, kteří utrpěli těžké psychologické trauma (těžký stres, extrémní stavy, hurikány, zemětřesení, nehody), jakož i děti s různými vývojovými poruchami a [...]

Znecitlivění

Znecitlivění

Desenzibilizace je psychoterapeutická metoda vyvinutá F. Shapirem za účelem léčení jedinců trpících poruchami, které by mohly být způsobeny různými incidenty, jako je například fyzické násilí. Podle Shapirových nápadů, poté, co jedinec utrpí mentální trauma nebo úzkost, mohou jeho zkušenosti „blokovat“ možnosti mechanismů zvládání, v důsledku čehož jsou paměti a zprávy spojené s incidentem nesprávně a dysfunkčně zpracovány [...]

Herní terapie

Herní terapie

Herní terapie je jednou z variant arteterapie, což je psychoterapeutická metoda, která je založena na využití role role jako jedné z nejintenzivnějších metod ovlivňování osobního rozvoje. Podstatou této techniky je využití terapeutického účinku hry na pomoc klientovi při překonávání sociálních nebo psychologických obtíží, které vytvářejí překážky v osobním růstu a psychoemocionálním rozvoji. Technika akupunktury zahrnuje skupinu jednotlivců nebo [...]