Archivy pro kategorii „sebehodnocení“

Sebevědomí člověka

Sebevědomí člověka

Sebevědomí muže představuje mentální obraz týkající se osobní osoby. Muži, stejně jako ženy, mohou mít podceněné sebeúcty, což následně vede k rozvoji podceňované sebeúcty a tvrdohlavá touha přizpůsobit se vytvořenému obrazu se změní na fiasko. Pokud je to však žádoucí, je každý schopen zvýšit osobní sebevědomí a realizovat všechny své touhy v životě. Sebevědomí muže přímo závisí na zavedeném [...]

Jak zvýšit sebeúctu

Jak zvýšit sebeúctu

Jak zvýšit sebeúctu je otázka, která mnoho lidí znepokojuje, protože úspěch jednotlivce a jeho chování závisí na úrovni sebeúcty. Lidé častěji podceňují sebe a svůj potenciál než přeceňují. Vzhledem k nízké sebevědomí může člověk vynechat mnoho příležitostí. Porušení sebevědomí začíná nesprávným rodinným vzděláním, k jeho formování dochází především v dětství. Sebevědomí je hlavní [...]

Jak zvýšit sebeúctu ženy

Jak zvýšit sebeúctu ženy

Jak zvýšit sebeúctu ženy, pokud jsou všechny vědomosti o sobě spojeny s emocionálně-hodnotícím přístupem. Sebevědomí se týká důležité strukturální složky sebepojetí osobnosti. Psychologické slovníky připisují sebevědomí hodnotám, jejichž význam žena dává určitým aspektům její osobnosti, chování a činnosti. Psychologové považují sebevědomí za ústřední osobní vzdělávání a za ústřední součást sebepojetí. Funkce sebeúcty jsou regulační, ochranné, [...]