Závislost na alkoholu

Závislost na alkoholu je onemocnění chronického průběhu, jehož podstatou je patologická tendence k tekutinám obsahujícím alkohol. Jinými slovy, transformace probíhající v metabolismu v důsledku nadměrné spotřeby topných tekutin jsou nevratné. Tato podmínka pokračuje. Jinými slovy, k dosažení pohodlného pocitu intoxikace potřebuje konzument pít stále větší část alkoholu. Zvažovaná závislost je doprovázena kocovinovým syndromem a zvýšením počtu dávek alkoholu, aby se získal pocit uspokojení. S otroctví vůči alkoholu dochází k otravě těla, což vyvolává ztrátu paměti a dalších poruch.

Příznaky závislosti na alkoholu

Dotčené onemocnění postihuje člověka pomalu a nenápadně pro životní prostředí a milovníka pití. Booler postupně ztrácí kontrolu nad svou vlastní bytostí a upadá do alkoholového otroctví, což způsobuje osobní degradaci . Všechny touhy pacienta jsou zaměřeny na uspokojení touhy po alkoholu. Proto je efektivní likvidace závislosti na alkoholu způsobena časem zahájení terapeutických opatření. Brzy debut léčby zvyšuje šance na dosažení trvalého pozitivního účinku.

Příznaky závislosti na alkoholu jsou nejednoznačné, protože mohou být detekovány při výrazných příznacích a mají latentní projevy. Je to kvůli stádiu nemoci, jakož i individuálním vlastnostem chlastu.

Počáteční příznaky této choroby zahrnují konzumaci sklenice piva každou noc v rámci zajímavého programu. Pravidelný příjem tekutin obsahujících alkohol, a to i v malých porcích, je návykový. Raný alkoholismus se projevuje závislostí na silných nápojích, která se vyznačuje těmito vlastnostmi:

- vždy existuje důvod k pití;

- živost a veselá nálada v očekávání pití alkoholu (tito jednotlivci se často snaží vyřešit většinu všech nashromážděných případů, aby uvolnili čas na pití alkoholu);

- v případě nepřítomnosti alkoholu je jednotlivec omezen, nemůže se uvolnit, zatímco po požití ohromujícího lektvaru se okamžitě stává radostným a společenským;

- postupně dochází k viditelnému zakřivení životních principů a morálních pokynů, měnící se myšlení, rodinné problémy, děti, rodiče se stávají sekundárními;

- jednotlivci, kteří jsou v počátečním stádiu závislosti na alkoholu, vždy hledají nějaké výmluvy pro vlastní otroctví, vždy najdou tisíce argumentů o pozitivním účinku alkoholu;

- jednotlivci, kteří jsou v rané fázi popsané závislosti, se vyznačují nedostatkem sebekritiky, zcela popírají nekontrolovanou touhu po pití;

- nejčastěji není rozpoznána přítomnost výše uvedených příznaků závislá na alkoholu.

Kromě toho nedostatek kontroly nad množstvím alkoholu nalitého do sebe také odkazuje na počáteční projevy alkoholismu. Tento příznak se obvykle projevuje na počáteční úrovni nemoci a je zachráněn po celou dobu vzniku závislosti. Alkoholici nemohou sami přestat konzumovat tekutiny obsahující alkohol. Pijí až ke ztrátě vědomí nebo hlubokému spánku. Rovněž pravidelná konzumace alkoholu naznačuje začátek vývoje dané závislosti.

V průběhu času se tělo nárazu stává tolerantní k pití alkoholických nápojů, takže spotřebovaná dávka neustále roste. Vznik perzistentní závislosti je prokázán absencí zvracení reflexu z ethanolu, protože zvracení je ochranná reakce těla v reakci na požití toxických látek.

Vnější známky popsané závislosti, které vznikají v průběhu času, zahrnují změny hlasu, chrapot, je zaznamenán tlumený zvuk. Kůže je nafouklá a prohnutá. Je pozorován třes rukou . Prsty binge se zkušenostmi jsou zkrácené a zkroucené. Otroky alkoholu často nedokážou úplně otevřít pěst. Protože se jaterní poruchy vyskytují na pozadí opakovaného zneužívání tekutin obsahujících alkohol, epidermis, skléra a nehtové ploténky získávají žloutenku. Kromě toho jsou vaskulární hvězdičky umístěné na tvářích, nosu a krku považovány za charakteristické rysy tohoto typu závislosti.

Pro osoby trpící závislostí na alkoholu je vše dobré i dobré omezeno výhradně na silné nápoje. Bajonetové vnímají vše, co jim brání v užívání chlastu, včetně jejich nejbližších příbuzných, kolegů a soudruhů. Pokud jsou některé z výše uvedených příznaků nalezeny u blízké osoby, můžeme mít podezření na přítomnost debutního stadia alkoholismu.

Počáteční projevy tohoto typu závislosti nejsou často znepokojivé, nemusí být ani detekovány, protože tvorba trakce se vyvíjí poměrně dlouhou dobu (někdy až 10 let). Proto někdy ani ti nejbližší nevidí vyvíjející se protivenství.

Jak se zbavit závislosti na alkoholu

Dnes bylo vyvinuto mnoho léků na léky, které účinně přispívají k boji proti škodlivým chutěm po alkoholu.

Všechna léčiva zaměřená na osvobození od patologického otroctví jsou podmínečně rozdělena do následujících skupin:

- finanční prostředky, které vyvolávají nepřátelství vůči tekutinám obsahujícím alkohol (Torpedo, Disulfiram, Colme);

- látky, které zastaví přitažlivost ke konzumaci další dávky silného nápoje (Metadoxil, Balansin);

- léky, které eliminují příznaky z vysazení (Medichronal, Alka-Zeltser, Alka-Prim);

- drogy zaměřené na nápravu psychologických problémů způsobených pitím alkoholu (Promazin, Haloperidol, Diazepam);

- prostředky, které významně snižují destruktivní účinek ethanolu na organismus (Biotredin, Glycine, Rekitsen RD).

Uvedené léky na závislost na alkoholu se přísně zakazují používat samostatně, protože většina lékopisných látek má výrazné vedlejší příznaky a má řadu kontraindikací.

Lék na závislost na alkoholu by měl předepisovat pouze zkušený narkolog. Moderní lékařská realita dnes nemůže potěšit jednotlivce v otroctví s alkoholem a jejich příbuzné, protože neexistují žádné jediné prostředky, které by dokázaly osvobodit ethanol od moci najednou. Proto se nejčastěji praktikoval integrovaný přístup k léčbě dané nemoci, sestávající z následujících kroků.

Počáteční fáze zahrnuje eliminaci abstinenčních příznaků užíváním drog zaměřených na detoxikaci těla. Poté jsou přijata opatření k zastavení touhy po pití. Tyto události musí být prováděny výhradně v nemocničním prostředí. Zde je celý dopad zaměřen na odstranění zájmu jednotlivce o intoxikované nápoje a přetrvávající touhu pít. Také v této fázi se psychoterapeutická opatření efektivně zavedla, protože jsou zaměřena na prohloubení motivace alkoholika osvobodit se od etanolových svazků.

Fixační průběh terapie se provádí ve třetím stádiu. Zde se korekční metody volí čistě individuálně, předepisují se dlouhodobě působící prostředky. Hlavním cílem této fáze je zabránit možnému narušení. Popsaná fáze také vyžaduje bdělou lékařskou kontrolu lékařů.

V poslední fázi se provádí resocializace bývalého alkoholika. Nejdůležitějším okamžikem návratu jednotlivce k normálnímu životu, k existenci mimo neustálé osvobození je obnovení společenských vazeb a funkcí.

Jednotlivec osvobozený od alkoholického otroctví se musí znovu přizpůsobit realitě. V poslední fázi korekčního dopadu je velmi důležité navázat odpovídající vztahy se společností. Zde by se měli aktivně účastnit nejbližší příbuzní pacienta.

V zásadě jsou všechny metody používané k úlevě od alkoholových svazků založeny na fyzických metodách expozice (například předepsat lék na závislost na alkoholu) nebo psychologických - vývoj v mysli jednotlivce o porozumění situaci a přetrvávající znechucení tekutinami obsahujícími alkohol (například hypnotika).

Přes postupný vývoj medicíny nebude každý alkoholik schopen řešit tak delikátní problém, jako je zneužívání horkých tekutin ve specializované instituci. Proto se pacienti často snaží najít alternativní způsob, který by vyloučil lékařský zásah. Nejjednodušší způsob, jak se zbavit závislosti na alkoholu, je zbavit se závislosti na lidech prostřednictvím lidových prostředků, například odvarem listů z klína. Tento lék má podobný účinek jako léky nepřiměřené na léky, které způsobují přecitlivělost na ethanol. Půl sklenice vařeného vývaru před pitím alkoholu způsobí dlouhodobé zvracení. Rovněž se úspěšně používá v domácí medicíně, aby se zbavil popsaných závislostních infuzí lásky.

Léčba závislosti na alkoholu

Jednotlivec, který zneužívá omamné tekutiny, může být vyléčen dvěma způsoby: vyvoláním averze k ethanolu nebo úplným vyloučením touhy po nápojích obsahujících alkohol. Všechny stávající způsoby osvobození od alkoholismu bez výjimky jsou založeny na jednom z výše uvedených cílů.

Zbavení závislosti na alkoholu je dosaženo pomocí následujících opatření: léky, psychoterapeutické techniky, hypnóza , akupunktura, použití lidových prostředků, ultrazvuková terapie.

Nejúčinnějšími způsoby eliminace touhy po alkoholu jsou kódování léků, stejně jako použití metody „dvojitého bloku“ kombinující psychoterapeutický návrh a expozici lékům. Taková terapie přispívá k uvolňování otroctví ethanolem po dobu delší než 6 let.

Často se také používá integrovaný přístup, což znamená současné vystavení několika technikám. Například kódování pomocí léků na léky nebo laser je často kombinováno s psychoterapeutickými sezeními.

Drogová terapie spočívá ve jmenování léků na léky, které vyvolávají u alkoholika dojem averze k výrobkům obsahujícím ethanol nebo k nim lhostejnost. V tomto případě by měla být léčba opilá až po seriózním vyšetření a získání jeho souhlasu.

Za účinnou techniku ​​je považován také postup senzibilizace na látky obsahující alkohol. Jeho podstata spočívá ve vývoji ethanolu od trvalého pijáka. K tomuto účelu se používají přípravky obsahující disulfiram, které způsobují nesnášenlivost alkoholu. Po takové terapii může být i aroma alkoholu pro člověka špatné.

Činidla obsahující disulfiram působí na jaterní enzymy a narušují rozklad ethylalkoholu. V důsledku toho se v krvi hromadí velká koncentrace acetaldehydu, což způsobuje zhoršení pohody: objevují se bolesti hlavy, nevolnost a stoupá krevní tlak. Popsané projevy se vyskytují výhradně po pití.

Protože kterýkoli subjekt pije silné nápoje pro potěšení, blokování opiátových receptorů je účinným způsobem, jak se zbavit otroctví s alkoholem. Při vstupu do krevního řečiště se v těle šíří ethanol, překonává hematoencefalickou bariéru a objevuje se v mozku. Tam se kombinuje s opiátovými receptory a stimuluje je. Výsledkem je, že se závan cítí euforicky .

Pokud tyto receptory zablokujete, ztratí citlivost na ethanol. Účinkem blokátorů opiátových receptorů je vypnout potěšení z pití alkoholu. Bez pocitu příjemných pocitů libace, piják neuvidí smysl v pití alkoholu. Proto blokáda opiátových receptorů přispívá k bezbolestnému uvolnění z této škodlivé trakce.

Psychoterapie závislosti na alkoholu zahrnuje cílený účinek na psychiku jednotlivce, aby vyvolala averzi k alkoholickým nápojům. Dnes je používání hypnotických technik a psychoterapeutických technik na jednom místě s využitím lékopisu. Existuje však velká nevýhoda - můžete se stát v rukou šarlatána nebo špatného specialisty.

Zbavit se závislosti na alkoholu pomocí hypnotik je docela efektivní, ale není vhodné pro všechny subjekty zneužívající pití. Pokud alkoholik nemá touhu osvobodit se od bolestivé závislosti, pokud nedoufá v uzdravení, je tato metoda nejčastěji neúčinná. Hypnóza by měla být použita pouze tehdy, když se piják upřímně chce osvobodit od alkoholu.

Léčba hypnózy je zavedení jedince do tranzu, ve kterém je prováděn dopad na podvědomí . Lékař inspiruje pijáka s averzí k látkám s obsahem alkoholu, jejich vůni a chuti. Na konci sezení stává jednotlivec nepříjemným pouhou myšlenkou na alkoholické nápoje.

Prevence závislosti na alkoholu

Preventivní opatření u této hrozné choroby musí být prováděna bez ohledu na sociální postavení nebo příslušnost k určité věkové kategorii. Koneckonců, jak bohatý muž, tak žebrák, mládí i starý muž, mohou upadnout do otroctví z alkoholu. Důvody, které tlačily na cestu ethanolu, jsou velmi rozdílné. Někteří upadají do otroctví s alkoholem kvůli banálnímu zájmu a neodmyslitelnému dospívajícímu povstání, starším lidem - v důsledku běžných každodenních potíží nebo vážnějších problémů. Mnozí hledají cestu ven z okolností ve spodní části skla.

Prevence závislosti na alkoholu je poněkud důležitou a nezbytnou záležitostí, protože je snazší a korektnější předcházet závislosti než bojovat s bolestivými projevy a negativními důsledky po určité době. Kromě toho léčba závislosti na alkoholu není zdaleka vždy účinná. Někteří pijáci podstupují léčebnou kúru a dokonce cítí úlevu, ale pak si zase jha s alkoholem položili na vlastní krk.

Preventivní opatření jsou primární, sekundární a terciární. Primární události se provádějí verbální formou rozhovoru, jehož cílem je zabránit výskytu nekontrolované touhy po užívání silných nápojů. To zahrnuje demonstraci tematických videí, poslech rozhovorů s lidmi, kteří pijí nápoje. Lidé podporující zdravou existenci a bojující s nerovným bojem s tímto onemocněním provádějí preventivní opatření, mluví, distribuují informační letáky na autobusových zastávkách, křižovatkách, v metru a jen na ulici. Konverzace se musí konat ve vzdělávacích institucích, na burzách práce.

Preventivní rozhovory často vedou k popisu onemocnění, jeho nebezpečí, důsledků, negativních příznaků. Zneužívání nápojů obsahujících alkohol vede k dysfunkci zažívacího traktu, zhoršené funkci jater a snížené funkci pankreatu. V důsledku toho se může vyvinout alkoholická hepatitida, stejně jako pankreatitida, která často vede k diabetu.

Moderní realita vykazuje katastrofální tendenci - stále více rodinných vztahů se zhroutí kvůli závislosti na výrobcích obsahujících alkohol jednoho z párů. Mnozí se mylně domnívají, že každodenní používání plechovek piva je normou. Pravidelná konzumace tohoto chmelového nápoje však vyvolává nenapravitelné důsledky, zejména v mužském těle, protože pomáhá zvyšovat produkci ženských hormonů.

Sekundární profylaxe zahrnuje činnosti prováděné u subjektů podstupujících průběh boje proti závislosti na ethanolu. V této fázi jsou zapojeni příbuzní opilců, aby mohli podporovat příbuzného. Kromě toho však příbuzní sami potřebují pomoc psychologické povahy. Koneckonců, před jejich očima, k proměně milované osoby dochází, když se změní z kdysi příkladného rodinného muže, úspěšného subjektu a seberealizující osobnosti na obyčejného opilce, jehož životní smysl je alkohol. Ve fázi sekundární prevence mají příbuzní obtížný úkol - pomoci svým blízkým vrátit se k přiměřené existenci, znovu se stát plnoprávným členem společnosti.

Terciární preventivní opatření jsou návštěvy jednotlivců ve skupinách anonymních alkoholiků.

Kromě uvedených preventivních opatření by opatření na prevenci zneužívání alkoholu obyvatelstvem měla být prováděna na státní úrovni. Они включают принятие ограничительных мер, касающихся реализации алкогольсодержащих напитков, их употребления и пропаганды на уровне закона, а именно: запрет на приобретение любых алкогольных напитков субъектам, не достигшим 18-ти лет, запрет на распитие спиртосодержащих жидкостей в общественных местах, фиксирование временного периода на реализацию алкогольсодержащей продукции в гипермаркетах, магазинах и иных торговых точках.

Государственные меры будут более эффективны при наличии общественного контроля. Надо понимать, что злоупотребление дурманящими напитками порождает алкогольную неволю. При этом далеко не каждая порция спиртного напитка, принятая в дружеской компании, провоцирует этот недуг. Поэтому, чтобы не превратиться в алкоголика совсем не обязательно вести аскетическое существование, необходимо просто соблюдать меру.


Просмотров: 1 498

Zanechte komentář nebo položte otázku specialistovi

Velká žádost pro každého, kdo klade otázky: nejprve si přečtěte celou větu komentářů, protože s největší pravděpodobností podle vaší nebo podobné situace již existovaly otázky a odpovídající odpovědi odborníka. Otázky s velkým počtem pravopisných a jiných chyb, bez mezer, interpunkčních znamének atd. Nebudou brány v úvahu! Pokud chcete být zodpovězeni, pokuste se správně napsat.