Hněv

hněv fotka Lidský hněv je negativní emoční vzplanutí, které je předzvěstí agrese. Je schopen doslova prasknout člověka zevnitř. Silný hněv je často charakterizován negativními emocemi s proudem destruktivní energie, který se vyznačuje odpojením schopnosti analyzovat činy. Náhlý projev takového chování u jednotlivce způsobuje zmatek mezi lidmi kolem něj a také úzkost v osobě samotné.

Hněv je emoce, často agresivní povahy, zaměřená na něco nebo na někoho s cílem zničit, potlačit, podrobit se (často neživé předměty). Reakce této negativní emoce je často krátkodobá. Během emocionálního výbuchu v osobě se svaly obličeje napnou; tělo se stává jako napnutá struna; zuby a pěsti jsou zaťaté, obličej začne hořet; existuje pocit, že něco uvnitř je „vroucí“, zatímco nad myslí neexistuje žádná kontrola.

Příčiny hněvu

Hněv je základní lidská emoce, která byla původně nezbytná pro to, aby jednotlivec přežil. V souvislosti s rozvojem společnosti se však potřeba vyjadřování negativních emocí postupně snižovala a lidstvo se úplně nezbavilo hněvu. V moderním světě bohužel lidé i nadále vytvářejí umělé potíže pro sebe, což je nutí k vyjádření takové nespokojenosti.

Příčinou intenzivního hněvu je často agrese , která se hromadí z různých důvodů. I obyčejná maličkost nebo strach , který může také vyvolat tuto emoci, může často vést k této negativní emoci.

Hněv je připisován stavu, fyziologickému i psychologickému. V zásadě je jeho projev připisován normální reakci psychiky jednotlivce na vnější podnět. Je doprovázena zvýšeným srdečním tepem, bledostí nebo zarudnutím kůže v důsledku toho, že tělo produkuje obrovské množství energie, kterou je třeba někde vložit.

Neexistují lidé, kteří nikdy nezažijí negativní emoce a jsou vždy ve vyrovnaném stavu. Cokoli se může dostat z rovnováhy: dopravní zácpy, nespravedlivý šéf, dětské žertíky, špatné počasí atd.

Hněv a hněv často prochází bez vážných destruktivních důsledků pro jednotlivce a jeho okolí, ale pokud osoba během neočekávaných útoků hněvu způsobí utrpení nebo bolest svému okolí, pak už to mluví o neschopnosti ovládat jeho emoční výbuchy a projev agresivity.

Jednou z hlavních příčin hněvu je frustrace , která je způsobena rušením a četnými překážkami, které brání člověku v pohybu směrem k cíli. Překážka, která způsobuje frustrace, může být, jako ostatní jednotlivci, a vnější okolnosti.

V záchvatu vzteku jsou často akce jednotlivce zaměřeny na odstranění překážky slovním nebo fyzickým útokem. Příčinou tohoto lidského chování může být pro něj také jasná fyzická hrozba.

Další příčinou hněvu mohou být výroky nebo činy někoho jiného, ​​které způsobí, že člověk pocítí morální dopad.

Odmítnutí, urážka, projev neúcty k pocitům - to vše může v jednotlivci způsobit rozhořčení a negativní emoce. Současně čím silnější emocionální připoutanost k člověku, který způsobuje morální nepohodlí, tím bolestivější zážitek a jasnější hněv z takových akcí.

Hněv člověka bude nejintenzivnější, pokud bude nervózní vyčerpání .

Hněvový management

Negativní emoce vznikají s takovým vývojem situace, kdy něco nevyhovuje dané osobě a existuje pocit, že se s tím lze vyrovnat.

Hněv stoupá do určitého bodu, po kterém se projeví buď pokles klidu, nebo prudký skok nahoru, projevující se ve formě záchvatů vzteku. Existuje takový trvalý výraz - „udusený hněvem“. Tento stav se vyznačuje kompresí nervů, dušností. Negativní emocionální výbuchy během tohoto stavu jsou vždy poznamenány touhou po fyzické aktivitě: rozdrtit, bojovat, utíkat, skákat, zatínat ruce, lámat je. V okamžiku velkého hněvu na člověka stoupá z pánve vzhůru praskající vlna rozhořčení, způsobená emocionálním výbuchem nespokojenosti. Pro takový stav bude charakteristický chraplavý, dusivý hlas, pocit zúžení v oblasti hrudníku a kašel.

Lidé se vztahují ke vzniku okamžitého hněvu, který nepodléhá lidské kontrole, přirozeně a nezodpovědně, ale činy, které se provádějí pod vlivem této emoce, jsou již odsouzeny.

Může být téměř nemožné ovládat hněv ve chvílích agrese, protože osoba ve stavu ovlivnění často nechápe, co dělá. V tuto chvíli by bylo lepší, kdyby nikdo nebyl blízko takového jedince, protože osoba v agresi s rozmazanou myslí je nebezpečná a může ublížit a dokonce ochromit lidi kolem sebe.

Hněv a agrese často netrvají dlouho a mají krátkou dobu trvání. Jednotlivec v tomto stavu rychle „vaří“ a také rychle „mizí“.

Má se za to, že pokud je emoce hněvu způsobena pocitem spravedlnosti v době trestného činu, je to chvályhodné. V jiných případech jsou negativní emoce odsouzeny a lidé jsou povzbuzováni, aby byli více zdrženliví a projevovali trpělivost.

O této emoci jsou zajímavá fakta. Mužský hněv je vnímán jako projev síly a ženské chování je považováno za iracionalitu a slabost.

Hněv a vztek patří k nejnebezpečnějším emočním výbuchům. Když člověk zažije tyto emoce, často úmyslně poškozuje ostatní lidi, často ztrácí kontrolu nad sebou, proto by v případě negativních emocí měla být prvotřídním úkolem jednotlivců dovedná kontrola hněvu a vzteku.

Dospělé osobnosti se často vyznačují tím, jak jsou schopny vyrovnat se s rozhořčením a dát jim takové definice: horké, zdrženlivé, výbušné, chladnokrevné, rychle temperované.

Projevy hněvu jsou zaznamenány pomocí specifických výrazů výrazů obličeje:

 • nahé zuby, otevřená ústa na výšku při inspiraci;
 • zploštělé, snížené obočí;
 • rozšířené oči a soustředěná pozornost na předmět agrese;
 • vodorovné záhyby na nose;
 • rozšíření křídel nosu.

Jak se vypořádat s hněvem

Abyste se naučili, jak se vypořádat s hněvem, musíte pochopit příčinu jeho výskytu a ovládat účinné techniky pro odstranění agresivního chování.

Hněv není nejlepší emoce osoby, která má vždy předzvěstí. Existuje několik způsobů, jak se můžete chránit před náhlým vzplanutím emocionálních výbuchů, abyste nepoškodili ostatní. Člověk se musí naučit naslouchat sobě a cítit ty okamžiky, kdy je nutné zabránit náhlým zábleskům negativních emocí. Může to být špatná nálada, depresivní nálada, podrážděnost. Například jednotlivec, mluvící s člověkem, cítí, jak se všechno v něm začíná rozeznat. To znamená přístup hněvu, konkrétně porušení psychologické rovnováhy, proto je nutné okamžitě posoudit skutečnou příčinu této emoce. Dále, pro maximální klid, musíte krátce zavřít oči, pokusit se odtrhnout od vnějšího světa a začít ovládat dýchání zhluboka a poté pomalu.

Jak se vypořádat s hněvem? Existuje názor, že pro člověka je škodlivé udržovat negativní emoce a je lepší se jich zbavit. Ve skutečnosti tomu tak není. Vědci prokázali následující skutečnost: narušení negativních emocí v bezprostředním prostředí se podobá drogě a agresorovi, dávají velké potěšení. Časté poruchy jednotlivce v blízkém prostředí ho nutí udělat s určitou frekvencí. V průběhu času si už sám jedinec nevšimne, že nevědomky vytváří situace, ve kterých upadá do hněvu. Když si obyčejní lidé všimnou takové funkce, začnou se vyhýbat skandálnímu člověku a on zase najde stejné nevyvážené a uctívá taková ohniska.

Jak tedy omezit vztek? Během blížících se negativních emocí můžete jít do zrcadla a zjistit, které svaly napínají. Ve stavu klidu se musíte naučit ovládat obličejové svaly: namáhat je a uvolnit je. Pokud dojde k dalšímu výskytu negativních emocí, měly by se uvolnit obličejové svaly.

Jak se zbavit hněvu? Ataky hněvu se doporučuje eliminovat změnou pozornosti na něco příjemného nebo rušivého. Je třeba mentálně cestovat na místa, kde se můžete naplnit pozitivní energií, a nepříjemné rozhovory se okamžitě projeví v neutrálních tématech.

Pokud jednotlivec následuje jeho emoce a nebude se potýkat s emocionálními výbuchy, pak v budoucnu existuje riziko rozvoje akutních onemocnění kardiovaskulárního systému. To by mělo být zváženo, protože vědci našli přímý vztah mezi výskytem cévní mozkové příhody a infarktu myokardu po utrpení emocionálního výbuchu po dobu 48 hodin u lidí s akutní koronární okluzí (ucpávání srdečních tepen).

Vědci jednomyslně varují lidi, že negativní emoce poškozují zdraví mnohem více než alkohol nebo tabák, protože neschopnost ovládat jejich emoce zvyšuje riziko předčasné úmrtnosti o 60%.

Důvodem je to, že tepny jsou pravidelně citlivé na útoky stresových hormonů a trpí patologickými změnami, které vedou k závažným onemocněním. Aby se předešlo možným nezvratným důsledkům, odborníci doporučují pečlivě sledovat váš nervový systém a v případě potřeby vyhledat lékařskou pomoc.


Zobrazení: 31 738

1 komentář k hněvu

 1. Hněv se nazývá cena minulosti. Podle mého názoru je toto tvrzení nesprávné.
  To je otázka z oblasti emoční inteligence, protože věřím ve stvoření člověka Bohem a ve skutečnost, že nás obdaroval EQ.
  Je zapotřebí hněvu. Musíte jen být schopni správně používat. Například: byl to hněv, který mi pomohl pobouřit nad skutečností, že existují lidé, kteří opouštějí své vlastní děti ... pobouřili a začali něco dělat.
  Když mě něco vzbouří, a pokud to analyzuji, pak vztek pomůže vidět okamžiky, které je třeba opravit. A pokud to neanalyzuji, rozbiju dřevo.
  Pokud je hněv potlačen, povede to samozřejmě ke dvěma důsledkům:
  - na vnitřní choroby nebo
  - na hromadu emocí a nekonstruktivních výbuchů - pasivně-agresivní chování, podráždění, zlost, vztek, stav zášti a nenávisti.
  Proto je vývoj EQ cestou ven. Stížnosti na skutečnost, že evoluce zapomněla eliminovat hněv, je cestou do ničeho. Jak může člověk žít bez této emoce? Nechápu to.
  Pokud se cítíte zlobí, zeptejte se sami sebe:
  Co se stalo Co mě tolik spojilo?
  Možná jste byli marně naštvaní a potřebujete dialog s pachatelem?
  Nebo možná jste naštvaní, protože máte hlad, nespali jste, trpíte nějakou fyzickou nebo duševní bolestí atd.?
  Možná váš hněv naznačuje situaci, kterou byste měli ovlivnit? Jste to vy, člověk, který neztratil citlivost.
  Vždy na začátku - DIALOG S VAŠÍM, a je to vždy SPRÁVNÉ rozhodnutí.

Zanechte komentář nebo položte otázku specialistovi

Velká žádost pro každého, kdo klade otázky: nejprve si přečtěte celou větu komentářů, protože s největší pravděpodobností podle vaší nebo podobné situace již existovaly otázky a odpovídající odpovědi odborníka. Otázky s velkým počtem pravopisných a jiných chyb, bez mezer, interpunkčních znamének atd. Nebudou brány v úvahu! Pokud chcete být zodpovězeni, pokuste se správně napsat.