Hněv

hněv fotka Lidský hněv je negativní emocionální výbuch, který je předchůdcem agrese. Je schopen doslova vytrhnout člověka zevnitř. Silný hněv je často charakterizován negativními emocemi s povodněmi destruktivní energie, která je poznamenána tím, že je zakázána schopnost analyzovat akce. Náhlý projev takového chování v jednotlivci způsobuje zmatení u lidí kolem sebe, stejně jako úzkost v osobě samotné.

Hněv je emoce, často agresivní povahy, zaměřená na někoho nebo někoho za účelem zničení, potlačování, podřízení (často neživých předmětů). Často je reakce těchto negativních emocí krátká. Během emočního výbuchu u člověka se svaly obličeje utahují; tělo se stává jako napnutá struna; zuby a pěstmi sevřené, obličej začíná spálit; existuje pocit, že něco uvnitř je "vroucí", zatímco nad myslí není žádná kontrola.

Příčiny vzteku

Hněv je základním lidským emocím, které bylo původně nezbytné, aby člověk přežil. Avšak vzhledem k rozvoji společnosti se potřeba vyjadřovat své negativní emoce postupně snižovala a lidstvo se nedokázalo zcela zbavit hněvu. Bohužel v moderním světě lidé nadále vytvářejí svou vlastní umělou nepríjemnost, která je přiměje k tomu, aby vyjádřili tento druh nespokojenosti.

Důvodem silného hněvu je často agrese , která se hromadí z různých důvodů. Dokonce i elementární drobnosti nebo strach , který může být také příčinou daného emocí, mohou často vést k tomuto negativnímu emocí.

Hněv odkazuje na stav fyziologického i psychologického. V zásadě se jeho projev připisuje normální reakci duše jednotlivce na vnější stimul. To je doprovázeno zvýšením tepové frekvence, bledosti nebo zčervenání kůže v důsledku vývoje obrovského množství energie tělem, což je třeba udělat někde.

Neexistují lidé, kteří nikdy nezaznamenávají negativní emoce a jsou vždy ve vyváženém stavu. Cokoliv může být vyloučeno: dopravní zácpy, nespravedlivý šéf, dětské žertíky, špatné počasí atd.

Hněv a hněv často procházejí bez vážných ničivých důsledků pro jednotlivce a jeho okolí, ale pokud během náhlého záchvatu hněvu člověk způsobí utrpení nebo bolest jeho okolí, znamená to, že již není schopen ovládat jeho emocionální výbuchy a projev agrese.

Jednou z hlavních příčin hněvu je frustrace , která je způsobena překážkami a četnými překážkami, které člověku brání v pohybu směrem k cíli. Překážka způsobující frustraci, možná jako další člověk a vnější okolnosti.

Ve snaze hněvu jsou činy jedince často zaměřeny na odstranění překážky slovním nebo fyzickým útokem. Také příčina tohoto lidského chování může být pro něj jasnou fyzickou hrozbou.

Další příčinou hněvu mohou být něčí prohlášení nebo činy, které činí člověka pocit morálního dopadu.

Odmítnutí, urážka, demonstrace neúcty k pocitům - to vše může v jednotlivci vyvolat rozhořčení a negativní emoce. Současně, čím silnější je emocionální vazba na člověka, který způsobuje morální nepohodlí, tím bolestivější pocity a jasnější hněv z takových činů.

Hněv člověka bude nejtěžší, pokud bude přiveden k nervovému vyčerpání .

Správa hněvu

V takové situaci vzniká negativní emoce, když se něco nestane člověku a existuje pocit, že se s ním vyrovnáváte.

Hněv se zvedne až do určitého okamžiku, po kterém nastane buď úpadek k uklidnění, nebo ostrý skok směrem vzhůru, který se projevuje formou záchvatů vzteku. Existuje tak silný výraz - "udušený hněvem". Tento stav je charakterizován stlačením nervů, nedostatkem dýchání. Negativní emocionální výbuchy v daném stavu jsou vždy poznamenány touhou po fyzické aktivitě: rozbíjení, boj, běh, skok, sevření rukou do pěstí, zlomení. V okamžiku silného hněvu u člověka vzlétne vlna rozhořčení, způsobená emočním výbuchem nespokojenosti, vystupuje z pánve nahoru a dosahuje na hrudi. Takový stav bude charakterizován chraplavým, vymačknutým hlasem, pocitem komprese v hrudi a kašláním.

K výskytu okamžitého hněvu, který je mimo kontrolu člověka, jsou lidé přirozeně a nepochopitelní, ale akce, které jsou prováděny pod vlivem tohoto emocí, jsou již odsouzeny.

Je téměř nemožné řídit hněv ve chvílích agrese, protože člověk, který je v hněvu vášně, často nerozumí tomu, co dělá. V tomto okamžiku bude lepší, kdyby nikdo nebyl kolem takového člověka, protože člověk v agresi s mlhavou myslí je nebezpečný a může poškodit a dokonce ochromit lidi kolem sebe.

Hněv a agrese často netrvají dlouho a jsou krátké. Jednotka v takovém stavu rychle "varí" a také "zhasne" rychle.

Domníváme se, že jestliže pocit hněvu je způsoben pocity spravedlnosti v době spáchání trestného činu, pak je to chvályhodné. V ostatních případech jsou negativní emoce odsouzeny a lidé jsou povzbuzováni, aby byli více zdrženliví a byli trpěliví.

Existují zajímavé fakty o těchto emocích. Mužský hněv je vnímán jako projev moci a chování podobné ženám je považováno za iracionalitu a slabost.

Hněv a vztek jsou mezi nejnebezpečnějšími emočními výbuchy. Když člověk zažívá tyto emoce, často úmyslně způsobuje škodu jiným lidem, často ztrácí kontrolu nad sebou, takže dovednostní řízení hněvu a vzteku by mělo být primárním úkolem jednotlivců, když vzniknou negativní emoce.

Dospělí jedinci jsou často charakterizováni tím, jak se dokáží vyrovnat s jejich rozhořčením a dát jim následující definice: horké, diskrétní, výbušné, chladnokrvné, rychle temperované.

Vyjasnění hněvu jsou charakterizovány specifickými výrazy mimikry:

 • holé zuby, otevřené ústa při vdechování;
 • snížené, snížené obočí;
 • rozšířil oči a zaměřil pozornost na předmět agrese;
 • horizontální záhyby na nosu;
 • rozšíření křídel nosu.

Jak se vyrovnat s hněvem

Chcete-li se naučit, jak se vypořádat s hněvem, měli byste pochopit příčinu jeho výskytu a zvládnout efektivní techniky odstraňování agresivního chování.

Hněv není nejlepším lidským emocím, který má vždy předzvěst. Existuje několik způsobů, jak se chránit před náhlými výbuchy emočních výbuchů, aby nedošlo k ublížení ostatním. Osoba se musí naučit poslouchat sebe a cítit ty chvíle, kdy je nutné vyhnout se náhlým zábleskům negativních emocí. Může se jednat o nevolnost, depresivní nálada, podrážděnost. Například, jednotlivec, který mluví s člověkem, cítí, jak se začne v něm všechno zalévat. To znamená přístup hněvu, totiž porušení psychologické rovnováhy, takže je okamžitě nutné posoudit pravou příčinu těchto emocí. Dále, abyste dosáhli maximálního klidu, musíte krátce zavřít oči, snažit se uvolnit se z vnějšího světa a začít ovládat vaše dýchání, přičemž se hluboce a pak pomalu nadechnete.

Jak se vyrovnat s hněvem? Existuje názor, že je škodlivé omezit negativní emoce v osobě a je lepší se je zbavit. Ve skutečnosti - to není. Vědci prokázali následující skutečnost: narušení negativních emocí v bezprostředním okolí je podobná drogu a agresoru, jsou velkým potěšením. Časté zhroucení jednotlivce v blízkém prostředí ho přiměje, aby to chtěl udělat s určitou frekvencí. Postupem času člověk sám nevidí, že podvědomě vytváří situace, v nichž spadá do vzteku. Když si všimnou takového rysu, obyčejní lidé se začínají vyhýbat skandálnímu člověku a on zase najde stejné nevyvážené a podobné blesky.

Tak jak omezit hněv? Během přístupu negativních emocí můžete jít do zrcadla a přesně vidět, které svaly jsou napjaté. Ve stavu klidu je třeba se naučit ovládat svaly obličeje: napnout a uvolnit je. Když nastane nové vypuknutí negativních emocí, uvolní se svaly obličeje.

Jak se zbavit hněvu? Útoky hněvu se doporučuje vyloučit tím, že se změní pozornost na něco příjemného nebo rušivého. Je třeba psychicky přenést na ty místa, kde můžete doplnit pozitivní energii, a okamžitě přenášet nepříjemné konverzace na neutrální témata.

Pokud se jedná o své emoce a nezačíná se s emočními výbuchy, pak v budoucnu hrozí nebezpečí vzniku akutních onemocnění kardiovaskulárního systému. Měli bychom o tom přemýšlet, protože vědci zjistili přímou souvislost mezi nástupem mozkové mrtvice a infarktem myokardu poté, co u lidí s akutní koronární okluzí (zablokování srdečních tepen) trpěli emočním výbuchem po dobu 48 hodin.

Vědci jednomyslně varují lidi, že negativní emoce jsou zdraví škodlivější než alkohol nebo tabák, protože neschopnost ovládat emocí zvyšuje riziko úmrtí v rané fázi o 60%.

Důvod spočívá v tom, že tepny jsou pravidelně citlivé na útoky stresových hormonů a zaznamenávají patologické změny, které vedou k vážným onemocněním. Aby se zabránilo možným nezvratným účinkům, doporučují odborníci pečlivě sledovat váš nervový systém a případně vyhledávat lékařskou pomoc.

Zobrazení: 31 738

1 komentář na příspěvek "Anger"

 1. Hněv se nazývá náklady minulosti. Podle mého názoru je toto tvrzení nesprávné.
  To je otázka z oblasti emoční inteligence, protože věřím ve stvoření člověka od Boha a že nám dal EQ.
  Je nutný hněv. Stačí, abyste jej mohli správně používat. Například: to byl hněv, který mi pomohl vzpírat se nad skutečností, že jsou lidé, kteří opouštějí své vlastní děti ... se rozhořčují a začnou dělat něco.
  Když mě něco nenávidí, a když to analyzuji, pak hněv pomáhá vidět okamžiky, které potřebují opravu. A když nebudu analyzovat, rozbíjím palivové dříví. "
  Samozřejmě, pokud je hněv potlačen, bude to mít dvě důsledky:
  - na vnitřní nemoci nebo
  - na hromadu emocí a nekonstrukčních výbuchů, pasivně agresivního chování, podráždění, hněvu, vzteku, stavu nelibosti a nenávisti.
  Proto je vývoj EQ vyvrcholením. Stížnosti na skutečnost, že evoluce zapomněla vyloučit hněv, je cesta nikam. Jak můžete žít bez těchto emocí? Nerozumím.
  Pokud se cítíte naštvaně, zeptejte se sami sebe:
  Co se stalo? Co přesně mě tak zaujalo?
  Možná se marně zlobíš a potřebuješ dialog s pachatelem?
  Nebo možná jste naštvaný, protože máte hlad, nespíte, prožíváte nějakou fyzickou nebo duševní bolest atd.?
  Možná váš hněv naznačuje situaci, kterou byste měl ovlivnit? Jste vy, člověk, který neztrácel citlivost.
  Vždycky na začátku - DIALOG S JEDNOU, a toto je vždy správné řešení.

Zanechte komentář nebo položte otázku specialistovi

Velký požadavek na každého, kdo kladl otázky: Nejprve si přečtěte celou poznámku, protože s největší pravděpodobností již byly otázky a odpovídající odpovědi specialisty na vaši situaci. Otázky s velkým počtem hláskování a dalších chyb bez mezery, interpunkce atd. Nebudou brány v úvahu! Pokud chcete odpovědět, obtěžujte se psát správně.