Jak komunikovat s muži

Jak komunikovat s muži? Pochopení toho, jak komunikovat se silnou polovinou, je získáváno zkušenostmi i životní moudrostí, je to dovednost, kterou je třeba rozvíjet samostatně. Nelze pochopit člověka úplně zpočátku na základě rozdílů v psychologických specifikách, metodách implementace, existujících hodnotách a dalších věcech. Ve skutečnosti jsou rozdíly mezi pohlavími velké a to se projevuje i v komunikaci a vztazích.

Tento druh znalostí se může hodit ve zcela odlišných situacích, kdy pocit novosti zmizí a vztah se ochladí, když je zájem o konkrétního člověka, kdy je třeba předat informace nebo porozumět tomu, co od vás chce. Všechny aspekty komunikace od intimního k podnikání i od osobního k virtuálnímu zahrnují schopnost interakce a zohlednění psychologie mužů. Každá osoba samozřejmě potřebuje individuální jedinečný přístup, ale existují obecná pravidla, která pomáhají zpočátku budovat komunikaci konstruktivním způsobem porozumění a respektu. To jsou základní principy, kterých by se mělo snažit dosáhnout, protože pokud muž nemá úctu k ženě jako partnerky a nezohledňuje její názory, budou další pokusy o navázání dialogu marné.

Jak komunikovat s muži? Začněte odvahou být sám sebou. Při komunikaci to nestačí pro každého, ale projevuje se to zejména u žen, touha líbit se a přizpůsobit se potřebám ostatních, kteří se zvýšili. Fakta uvádějte přímo, bez dlouhých představení a ozdob, vyslovte svůj osobní názor a nepotvrzujte slova člověka - a začnou vás naslouchat alespoň ze skutečnosti, že jste odlišní od masové společnosti a nalévá marshmallow sirup na každého, kdo si to přeje. Muži si cení jednoduchosti a nepřijímají manipulace, respektive, pokud pro vás máte jednoduchý a čestný obraz, pak bude lví podíl na úspěšné komunikaci.

Jak komunikovat s muži

Psychologie komunikace s člověkem by ve vás neměla rozvíjet schopnost předstírat a manipulovat , ale schopnost spolupracovat a zprostředkovat vaše myšlenky. Naučte se obezřetnost, abyste zdůraznili hlavní věc a zaměřili se na to, a neodcházeli a nechali se podrobně zabalit. Schopnost poslouchat a slyšet osobu, se kterou mluvíte, bude pro vás také velmi užitečná. To znamená, že abyste se naučili, jak komunikovat s muži, nemusíte vyvíjet mimořádné úsilí a radikálně změnit způsob interakce. Abyste toho dosáhli, musíte se seznámit pouze s některými zvláštnostmi vnímání a rozvíjet úspěšné komunikační dovednosti, které jsou užitečné při komunikaci se ženami, dětmi a staršími lidmi, se všemi lidmi, bez ohledu na to, jaká kritéria sdílíte.

Psychologie komunikace s člověkem je založena na jednoduchosti, takže hlavním pravidlem správného slyšení a porozumění je přímost vašich slov. Přirozeně by to mělo být správné a mělo by se vztahovat výhradně k vašim potřebám a vašemu názoru, když se na to ptáte. Útočný jazyk není nutným extrémem, proto by člověk neměl přímo a brutálně poukazovat na jeho nedostatky, často vyvíjet tlak na slabosti. Takové chování může každého vyděsit. Přímost v rozhovoru s člověkem závisí na vaší schopnosti označit hlavní věc ve vaší zprávě, a právě proto stojí za to zahájit konverzaci. Pokud vás jiná žena poslouchá deset minut, čeká na rozuzlení a hlavní myšlenku, pak muž aktivně vnímá informace v první polovině minuty vašeho monologu a považuje tyto informace za hlavní. Pokud jste nezačali přímo a okamžitě s tématem nebo tématem, které by vás zajímalo, pak jste se k tomu v průběhu času přiblížili, už jste ztratili pozornost mužů a budete muset vyvinout další úsilí, abyste je přilákali nebo se s tím vyrovnali.

Nechte touhu hrát roli a zapadnout do obrazu ženy, která se mu bude líbit. Plán je neúspěchem, protože do konce nemůžete vědět, jaký obrázek se mu líbí a jakákoli hra se v průběhu času otevře, protože nikdo nemůže předstírat, že je navždy. Samozřejmě jsou zde zapojeny mechanismy vaší sebevědomí a přijetí, takže před praktikováním na jiných obnovte odpovídající sebevědomí a navzdory přítomnosti nedostatků (každý má), buďte sami sebou, možná právě pro ty rysy, které neuznáváte a nevymažete muž tě bude milovat.

Budujte komunikaci tak, aby se člověk nehanbil - je to pocit, díky kterému se ostatní lidé vyhýbají komunikaci s osobou, která ho způsobila. Je lepší najít okamžiky, kdy si člověk zaslouží chválu a poklonu, a na to byste neměli čekat na hrdinské činy. Stereotyp mužské moci a závažnost a nepřijatelnost veškeré sentimentality a něhy je příliš stabilní, ale právě proto je ponoří do světa, kde za ně není žádná vděčnost a projevy citů. Podpora a schválení je nezbytné i pro ty nejsilnější, jsou schopni podporovat člověka a dávat inspiraci a sílu a vděčnost za takový pocit sebe vás nebude dlouho čekat.

Vyhněte se hádkám a sporům, protože pro muže to není způsob, jak objasnit vztah a seznámit se s druhým, ale skutečná konfrontace, která vyžaduje mobilizaci všech sil a aktualizuje strach z porážky. Pokud vidíte, že se mýlí, raději mlčte, než pokračujte v dokazování svého případu - ušetříte tak nejen spoustu nervů, ale také se nepřesunete z role ženy do role soupeře. Aby vaše argumenty nepovažoval za agresi - nesledujte text, ale intonaci. V zásadě při rozhovoru s člověkem z větší části dávejte pozor na to, co říkáte hlasitost a tonalitu, protože zvýšený tón (i když chcete vyjádřit své znepokojení, zmatek, potřebu účasti), způsobuje reakci obrany nebo opozice. V kterémkoli z těchto projevů ztratíte konstruktivní dialog. Kromě ovládání intonací povolte v dialogu také pauzy - když člověk mlčí, nejedná se o signál, že myšlenku dokončil, přestal s vámi mluvit nebo ignoruje, nejčastěji se jedná o proces jeho vnitřního uvažování. Ženy inklinují nahlas přemýšlet, takhle najdou cestu ven - pouhým povoláním a vyprávěním své kamarádce o situaci přichází rozhodnutí v procesu mluvení. Muži myslí beze slov, takže pokud je vaše otázka obtížnější než volba mezi čajem a kávou, nechte chvíle na rozhodnutí.

Zvláštní okamžik vysvětlení si zaslouží otázky. Velké množství z nich na ženské straně způsobuje, že se člověk napíná a zanechává komunikaci všemi možnými způsoby. Ženy si obvykle myslí, že se jedná o známku utajení a podvodu a stoupání s ještě větší vytrvalostí. Pokud vidíte, že muž opouští komunikaci, je lepší přestat na chvíli položit jakékoli otázky, dát mu svobodu a být méně aktivní tím, že ho vytáhne za upřímnou konverzaci. Až bude připraven a přijde čas, řekne všechno. Muži obvykle jen zřídka používají ženskou techniku ​​podhodnocování a znamenají pouze to, co chtěli říct. Pokud člověk říká, že soubory cookie nejsou chutné, znamená to pouze chuť souborů cookie, a nikoli to, že ho nemáte rádi, pokud ho požádá, aby ho nakrmil, pak to pro vás není pokárání, ale hlad.

Jak komunikovat s jakýmkoli člověkem

Chcete-li vytvořit konverzaci s absolutně jakýmkoli člověkem, musíte si vybrat vhodný čas pro tuto konverzaci. Při volbě večerní doby po práci si uvědomte, že komunikujete s unavenou a vyčerpanou osobou, která s největší pravděpodobností bude mít stres ze každodenních událostí a možná i problémy. Pokud v tomto stavu mluvíte o něčem důležitém nebo diskutujete o nepříjemných chvílích, riskujete agresivní reakci nebo se vyhnete konverzaci. Přijatelnými tématy ve večerních hodinách může být diskuse o dne a podpora, obtížnější dovolená pro více zdrojů.

Pokud vidíte, že člověk je něčím napjatý a naštvaný, nemusíte se kolem něj skákat a ptát se na problémy. Váš přítel ocení takovou účast, ale pro muže nejlepší, co můžete udělat, je poskytnout pohodlnou a klidnou atmosféru tak, aby alespoň nic vedle vás nedráždilo jeho nervový systém. Není typické, že muži sdílejí problémy, spíše se snaží najít cestu ven, a to vyžaduje ticho a příležitost k zamyšlení. Pokud potřebuje vaši podporu nebo radu, řekne vám vše a zeptá se. Stuporové otázky se týkají jakéhokoli tématu pocitů, protože je pro muže méně svobodné než pro ženy. Proto pouze s cílem vypnout jej na pár minut od reality, můžete se zeptat „co cítíte teď?“, Pokud chcete vědět něco z této oblasti, pak je lepší apelovat na myšlenky a závěry - bude mít větší smysl a dostanete alespoň některé pak odpověď.

V dialogech si pamatujte lakonicismus, a to jak z jeho strany, tak is tím. Pokud položíte otázku, na kterou lze odpovědět jedním slovem, je to odpověď, kterou obdržíte. Muži od vás očekávají totéž. Mnoho detailů a příběhů je matoucí a ztrácejí smysl vašeho vyprávění a sami se častěji objevují v akcích než slovy, jsou tedy lakoničtí. Slova člověka se obvykle vztahují pouze na tento okamžik, proto není nutné spoléhat se na jejich význam, dokonce i samotní lidé říkají, že činy jsou pravdivější. To znamená, že pokud jste slyšeli, že vás miluje, pak ano, bylo to v tu chvíli, kdy vás miloval, ale pokud jste se už měsíc neviděli a všechny kroky vpřed jsou od vás samy, pak vyvodte závěry o svých činech bez házení tázavý sms mladý muž.

Pokud něco potřebujete, zeptejte se přímo a upřímně. Muži nemají rádi velící tón a manipulaci s vinou - někteří jsou naštvaní. Některé jsou uraženy, ale nikdo neběží, aby splnil vaše potřeby. Žádost, s uznáním jeho dovedností v této oblasti, inspiruje samotného muže a nutí vás, abyste udělali tolik a rychle, jak si přejete. Kromě toho si pamatujte, že lidé si cení sebe i ostatních prostřednictvím úspěchů a akcí, a proto mu dáte příležitost něco udělat, abyste mu umožnili realizovat své vlastní pocity.

Vyvarujte se tlaku, protože síla ženy spočívá v její jemnosti a schopnosti přizpůsobit se, a když na muže tlačíte, hádáte se s ním až do bodu vítězství, stanete se stejným mužem ve svém vnímání a začne s vámi soutěžit. Lepší je vyvolat u něj dojem, že činí všechna rozhodnutí, a vy ho podporujete, čehož lze dosáhnout nejen přímou opozicí, ale také postupným vysvětlením vaší vize o situaci a pravidelně poukazovat na příklady bez nátlaku. Může to trvat déle, ale určitě nebudete nepřáteli.

Jak chatovat s mužem na internetu

Komunikace v síti značně zjednodušuje mnoho psychologických obtíží při komunikaci - můžete si upravit svůj sociální profil, jak si přejete, pokud existují komplexy, není třeba oční kontakt, který matuje mnoho, a text lze před odesláním vždy upravovat, což minimalizuje počet lítostí nad náhodně vyvolanou frází. Samozřejmě existují i ​​nevýhody, protože nejen vy, ale osoba na druhém konci chatu vám nemůže poskytnout vaše data, ukázat se jako podvod nebo být příjemným konverzačním uživatelem pouze v síti aktivně využívající Wikipedia a Google. To se týká virtuálních známých, zatímco mnoho skutečných schůzek pokračuje na internetu, protože je to výhodné.

V každém případě pro komunikaci na internetu je nutné udržovat bohatou konverzaci, nejen intelektuálně, ale také emocionálně. Témata, která zahrnují zájmy člověka, jsou skvělá, ale buďte opatrní, pokud toto téma nezpůsobí váš zájem, protože je to cítit i prostřednictvím tištěného textu a může urazit osobu, se kterou mluvíte. Je lepší ukázat svůj zájem kladením otázek, ale nenechte se rušit ve vašem úsilí vynutit si věci. Bez ohledu na to, jak odvážný je muž v korespondenci, by od něj měly vycházet kroky k rozvoji vztahů (ať už výměna fotografií nebo převádění komunikace do reality).

Odpovězte na mužovy otázky několika větami, nahrajte úplnou životopis na cokoli. Pokud je choulostivý a neptá se na něj, pak nezávisle mluví o svém životě nebo koníčcích, můžete sdílet události ve městě a vtipné odkazy. Upravte frekvenci komunikace a dokončete dialog ještě předtím, než se nudíte s druhou osobou. První známky lze pozorovat v monosyllabických odpovědích a častých přestávkách mezi zprávami. Na konci dialogu nezapomeňte na rozloučenou a neopouštějte pouze síť - přání pro dobrý večer a dobrou noc jsou docela vhodné, můžete dokonce přidat hudbu nebo obrázek. Nechte osobu cítit příjemné dokončení, pak další komunikace bude s radostí.

Obecně je lepší komunikovat o něco méně, ale s velkým zájmem než každý den, ale bolestně hledat témata k udržení dialogu. A pokud máte pocit, že zájem se stává víc než jen pravidelnou korespondencí, pak se s virtualizací nevytahujte, abyste se o člověku příliš nesnažili.


Zobrazení: 1 327

Zanechte komentář nebo položte otázku specialistovi

Velká žádost pro každého, kdo klade otázky: nejprve si přečtěte celou větu komentářů, protože s největší pravděpodobností podle vaší nebo podobné situace již existovaly otázky a odpovídající odpovědi odborníka. Otázky s velkým počtem pravopisných a jiných chyb, bez mezer, interpunkčních znamének atd. Nebudou brány v úvahu! Pokud chcete být zodpovězeni, pokuste se správně napsat.