Jak vychovávat dítě

Jak správně vychovávat dítě je obtížné jednoznačně odpovědět, protože neexistuje žádná ideální strategie pro vzdělávání budoucí generace. Všechny děti mají od narození osobnost. Mladé princezny a malí pánové jsou různí. Některé drobky jsou promyšlené a klidné, jiné vtipné zvědavé, třetí jsou zlobivé fidgety, čtvrté jsou uzavřené tiché lidi. Proto taktika vzdělávacího procesu nemůže být stejná. Pouze matka zná postavu dítěte. A proto si musí vybrat metody, které jsou pro její drobky ideálně vhodné. Psychologové mohou nastínit pouze obecnou strategii a doporučit, jak nemusí jednat, aby přitáhli křehkou mladou psychiku z traumatických faktorů.

Jak vychovávat děti - psychologie

Aby rostlina správně rostla a tvořila se, musí k tomu rodiče zajistit vhodné podmínky. Za prvé, pro komplexní harmonický vývoj potřebuje dítě rodičovskou lásku a lhostejný přístup. Když dítě cítí lhostejnost od významného dospělého, vytvoří se plodná půda pro vznik velkého množství problémů. Nejde jen o abnormality chování. Výskyt zdravotní poruchy je také skutečný.

Někdy se stává, že významné dospělé dítě miluje, ale dítě to necítí. Proto je nutné demonstrovat lásku drobky všemi dostupnými prostředky, obejmout je, mluvit o jejich vlastních pocitech, líbat. Dítě by mělo cítit bezpodmínečnost rodičovské lásky, mělo by pochopit, že rodiče ho budou milovat navzdory všemu a vždy budou pomáhat.

Většina rodičů se zajímá o to, jak vychovávat dítě správně, protože na tom závisí budoucí existence dítěte.

V první řadě by mělo být vaše malé dítě vzato v plné výši, navzdory zjevným nedostatkům. Mnoho rodičů udělá téměř nenapravitelnou chybu a snaží se přizpůsobit dítě svému vlastnímu ideálu lidského subjektu. A když to nemůžete udělat, cítí se zklamaní. Dítě vždy cítí nesouhlas rodičů, chápe, že v něj nevěří, že nemůže odůvodnit rodičovská očekávání. V důsledku toho trpí sebevědomí drobků, což způsobuje mnoho problémů.

Vaše dítě, ať už je to tříleté dítě nebo dospívající, musí být v případě potřeby podporováno. Děti by si měly uvědomit, že v obtížné situaci se mohou vždy spolehnout na své rodiče. Jsou to rodiče, kteří svým dětem vštípí pocit bezpečí.

Nedoporučuje se vyděsit děti různými populárními hororovými příběhy. Například, když, pro vzdělávací účely, vyděsí významné dospělé dítě, že se svým špatným chováním přijde žena a vezme ho, dítě pochopí, co se říká doslova. Myslí si, že do domu vstoupí nějaký děsivý člověk a jeho rodiče ho nechají, aby ho babička vzala. To vytváří pocit nejistoty, klesá autorita rodičů. Dítě přestane cítit bezpečí.

Měli byste se více zajímat o život dítěte, hovořit s ním o různých tématech, zejména o těch, kteří se zajímají o samotné dítě, častěji tráví společně volný čas a vykonávají pro ně příjemné aktivity. Společná zábava plná jasných pozitivních emocí přispívá ke vzniku přátelské interakce mezi dospělými a dětmi.

Vlastní dítě musí být respektováno, neměli byste odkládat stranou slova drobků podle jeho názoru. Nepřijatelné fráze typu: „nebuď chytrý“, „stále malý, abych dal tipy.“ Potomka je třeba chválit i pro sebemenší úspěch.

Abychom mohli něco naučit dítěti, je třeba vzít v úvahu zvláštnost jednoho dítěte - děti si skvěle pamatují vše, co je zajímá. Neexistuje tedy žádný důvod k tomu, aby se do dítěte věděly znalosti, je pro něj lepší zatraktivnit třídy a zahrnout momenty hry.

Zápis by neměl být zneužíván. Koneckonců, jsou nudné a úplně nezajímavé drobky. Je lepší prokázat požadované chování svými vlastními činy. Děti vždy berou akce svých rodičů jako model.

Jak správně vychovat dítě od narození

Vzdělávací proces je nejlepší začít od prvních desetiletí života dítěte. Aktivní vývoj drobků nastává až v prvním roce jejich existence. V popsané fázi se přizpůsobí prostředí a získají první cenné zkušenosti. Koneckonců, za pouhých 12 měsíců se dítě musí naučit, jak agitovat, usmívat se, reagovat na rodičovské hlasy, náladu a rozlišovat intonace.

Rodiče kojenců často věnují větší pozornost sledování každodenního života a stravování, řádné péči a nikoli vzdělávacímu procesu. Až do věku jednoho roku jsou základní návyky potomstva stanovovány na podvědomí, vytvářejí se sklony, osobnostní rysy. Další zrání strouhanek je způsobeno především vzdělávacím procesem v kojeneckém věku.

Podmíněně roční fáze vzdělávací práce je obvykle rozdělena do 4 kroků podle trimestrů.

Níže jsou uvedena doporučení, jak správně vychovat dítě v prvním trimestru jeho života.

Zvažovaná etapa zahrnuje utváření „pravých“ návyků u dětí a prevenci vytváření škodlivých. Kromě toho by zde měli rodiče kompetentně organizovat potravinové drobky. To je velmi důležité pro přiměřené přibírání na váze, rozvoj závislosti na režimu.

V tomto trimestru by drobky měly mít takové návyky jako:

- bez figuríny se ponořte do Morpheyho království na ulici;

- trávit nějaký čas v postýlce, bavit se samostatně;

- držte hlavu;

- Nelíbí se při výměně plenky;

- usnout bez pohybu.

Doporučuje se také věnovat velkou pozornost hygieně drobků. Ráno u arašídů by mělo začít u matky přátelský úsměv, provádění hygienických manipulací, mezi něž patří mytí rukou a obličeje dítěte, mytí, výměna plenky. Tyto každodenní činnosti potomstva vyvinou zvyk udržovat se v čistotě.

Aby se rozvinulo zvyk držet hlavu v drobku, je nutné ji položit na bříško. Postupně si dítě zvykne na popsanou akci, svaly krku a zad se zesílí.

Aby dítě začalo agukovat, je nutné si s ním hrát častěji. Je také dobré, když dítě uslyší dětské říkanky a dětské písničky. Jakákoli akce přímo související s dítětem musí být komentována, například, jak jsou posuvníky nasazeny, plenka se mění. Při rozhovoru s dítětem se doporučuje usmívat, protože tak je položena kultura komunikativní interakce.

V příštím trimestru se rozvine vizuální, smyslový a sluchový světonázor. Zvažovaná fáze zahrnuje přípravu potomstva na řeč. Doporučuje se zahrnout hudební melodie různých žánrů. Navíc je lepší, aby byly harmonické a lehké: klasické, dětské melodie, moderní motivy. Aby dítě mohlo chodit, začal blábolit svou pozornost a měl by ho nasměrovat na jiné zvuky. Měl by být obeznámen s okolní realitou, přitahovat jeho zájem o ptáky, hluk tekoucí vody, chrastění traktoru.

Mentální formace drobků v popsané fázi by měla debutovat z komunikativní interakce. Rodiče si musí hrát s dítětem a utvářet jeho vnímání. Doporučuje se začít cvičit, když je vzhůru, když potomstvo nic neobtěžuje a je veselý. Takové činnosti by měly být pro dítě zábavné, takže byste s ním neměli hrát, když chce jíst nebo je zlobivý. V uvažované fázi dochází k položení morálních a estetických základů vzdělávání, které dítě dostává v důsledku komunikace se svými příbuznými.

Láska a radostné emoce předávané dítěti se stanou výchozím bodem pro vytvoření morálního a estetického modelu chování. Kromě těch, které jsou uvedeny v rozvrhu, by mělo být také každodenní cvičení a masáže. V této fázi by cvičení již měla být rozmanitější, protože jejich cílem je připravit dítě na procházení.

Třetí etapa trimestru se vyznačuje nespravedlností potomstva a jeho zvědavostí. Aktivita u kojenců v popsané fázi se výrazně zvyšuje. Protože se dítě už naučilo procházet a posadit se a některé děti se snaží vstát, je čas na tělesný trénink.

Nejdříve musí být dítěti poskytnuta volnost pohybu po domě. Proto by měla být možná cesta jeho cesty co nejvíce chráněna. V tomto trimestru se děti stále více zajímají o obsah zásuvek a skříní, proto se doporučuje odstranit veškeré předměty, které by mohly dítě poškodit.

V této fázi je již možné provést první pokusy zvyknout dítě na banku. Po krmení, chůzi, spaní je třeba drobky zasadit do hrnce. Po nějaké době dítě pochopí, proč ho položili na banku. Asi ve věku sedmi měsíců můžete začít učit dítě umývat ruce. Tím se vytvoří koncept čistoty.

Matky si oblékly před krmením, vyměňovaly si špinavé oblečení ihned poté, co se začaly špinit. V tomto případě musí dospělí komentovat každou akci a vysvětlit ji.

Pro děti je hraní důležité, bez ohledu na věkové období. Prostřednictvím ní znají svět. Ve věku sedmi nebo osmi měsíců můžete demonstrovat drobné hračky a manipulace s nimi, například ukázat, jak se kuličky valí, kolečka se točí. Také v popsané fázi již můžete ukázat jednotlivé části hlavy: nos, oči, uši. Je nutné jednat s dětmi ve třetím trimestru denně. Zde byste měli také seznámit potomky se slovy zákazy: „ne“. Například, když dítě bojuje během herní činnosti, je třeba říci „to je nemožné“, vysvětlit důvody (je mi nepříjemné, bolí to).

Ve čtvrtém trimestru se výchova dítěte vztahuje na všechny oblasti jeho činnosti. Zde dítě aktivně komunikuje s prostředím pro dospělé a snaží se chodit samostatně. Když dítě samostatně vstává na nože, mělo by být podporováno. Nejdříve ten malý potřebuje pomoc, řídí ho, drží za dvě kliky, pak za jednu. Po chvíli se dítě bude moci na několik sekund vydržet na nohou.

Mentální formace dítěte je založena na vštěpování schopnosti manipulovat s předměty. Celý vzdělávací proces zahrnuje úzkou komunikaci s potomky. Chatování s arašídy by mělo probíhat, ale nedoporučuje se kopírovat dětskou řeč nebo řeč. To může vést ke vzniku vady řeči.

Jak vychovávat dítě za 1 rok

Lidská osoba je podle psychologického výzkumu formována v rané fázi existence. Proto je během vzdělávacího procesu velmi důležité, aby jednoletá strouhanka získala zkušenosti nezbytné pro budoucí život, který se stane základem přístupu k životnímu prostředí a životnímu prostředí.

V této fázi je hra převládajícím typem činnosti. Vzhledem k věku dítěte však nemůže samostatně organizovat svůj volný čas. Proto spadá na rodičovská ramena. Je nutné, aby potomci ukázali možné manipulace s hračkami, například jak panenka chodí, žába skočí, auto přepravuje. Důležité jsou také hry na hraní rolí: můžete ošetřit nemocného medvěda nebo uvařit večeři zajíčkem s arašídy. Zápletky her však musí být primitivní, aby jim dítě dobře rozumělo.

V tomto případě musíte v procesu hraní volného času potomka pečlivě sledovat. Hra bude odrážet myšlenku dětí na existující rodinné vztahy, svět, lidi. Pozorování umožní rodičům včas napravit negativní vnímání nebo destruktivní postoje.

Jeden rok chápe výhradně vizuálně-obrazové zpracování. Proto, aby se do drobků dostaly jakékoli informace, je nutné modelovat situaci na základě pohádek a příkladů oblíbených postav.

Musíte také neustále arašídům vysvětlit, jak se chovat, což je dobré, jaké činy jsou špatné. Kromě toho by rodiče měli vždy zůstat pozitivním příkladem, protože děti vždy napodobují prostředí pro dospělé. Ve fázi uvažovaného vzdělávání by rodiče měli pravidelně čistit, uspořádat věci na místech, která jsou pro ně určena, a prokázat svým vlastním jednáním dodržování denního režimu a hygienických pravidel.

Jak vychovávat dítě za 2 roky

Ve sledovaném období by se vzdělávací proces měl lišit ve vztahu k chlapcům a mladým dámám.

Výchova chlapce by měla zahrnovat především výraz lásky v různých podobách: objetí, polibky, konverzace, společné hry. Je zakázáno porazit dítě a urazit, protože může vyrůst nejistý, agresivní, naštvaný nebo nedůvěřivý. Chlapec musí být vychován v přísných mezích, bez nadměrného prokletí, ale bez přísných způsobů chování.

Neměli byste omezovat fyzické schopnosti malého chlapce a jeho aktivitu. To je normální, pokud dítě často chodí se zlomenými koleny, protože budoucí obránce rodiny a vlasti roste.

Při oslovení dítěte je lepší použít jeho jméno, nebo nazvat „synem“ a menší formy, jako je „med“, „zajíček“, je lepší nepoužívat. Dítě by si mělo být od útlého věku vědomo, že vyrůstá jako muž a v budoucnu se stane živitelem rodiny a ochráncem rodiny.

Vzdělávání mladých žen musí být zaměřeno na rozvoj tvůrčího potenciálu. Dívky jsou ve srovnání se svými „antipody“ vyrovnanější, vytrvalejší, klidnější. Monotónní manipulace jsou jim snáze poskytovány. Vyvinuli si představivost a smysl pro krásu.

Je třeba povzbudit touhu dcer ukázat své vlastní pocity, poklonit se mladým princeznám, dát jí chválu a něhu. Dívky by měly vyrůstat sebevědomě, soběstačně, být schopny rozpoznat falešné pocity.

Děti by měly mít možnost zvolit si vlastní hru. Od dětství je třeba vysvětlit malým dámám, že v životě mohou toho dosáhnout hodně. Můžete jim ukázat fotografie úspěšných žen - lékařů, politiků, hereček, vysvětlit jim, že když vyrostou, mohou se stát stejně úspěšnými a respektovanými tetami.

Jak vychovávat dítě za 3 roky

Tříletý je pro rodiče docela vážným testem síly. Koneckonců, dítě znatelně rostlo, začala mluvit. Dítě již má aktivní pozici při vyjadřování svých vlastních ambicí. V určitém okamžiku se reakce na chování drobků a jeho jednání začala dramaticky měnit. Dříve poslušný malý arašíd se mění v netolerovatelného „bandita“. Projevuje se tedy tříletá krize.

Nejdůležitější věcí je zde rezerva trpělivosti ze strany významných dospělých. Jakákoli situace neposlušnosti potomkům by měla být hodnocena velmi střízlivě. Je nutné pochopit pocity dětí a dovedně proti nim používat nálady dětí. Například, když dítě odmítne skládat hračky, ale místo toho je rozptyluje, měli byste požádat dítě, aby je nikdy nezbralo.

V popsaném období jsou různé požadavky, zákazy neúčinné. Je lepší pokusit se obrátit pozornost dítěte na akce, které pro něj jsou vzrušující.

Nedoporučuje se příliš silně reagovat na hysterické záchvaty. Avšak oddávání se dětským rozmarům také není nutné. Tříletý kontroluje limity toho, co je povoleno. Kolik mu mohou rodiče dovolit. Pokud při nejmenší hysterii dá malému, co chce, pak bude mít zvyk začít hysterii z nejmenšího důvodu. Je třeba se pokusit odvádět potomka od provokujícího faktoru k další zajímavé věci.

Vzdělávací proces ve 3 letech by měl být založen na soudržnosti. Pokud maminka dítěti zakázala, pak by to neměl dovolit táta. Toto pravidlo by mělo být zvláště jasně vyjádřeno soucitným babičkám a laskavým dědečkům.

A co je nejdůležitější, vzdělávání arašídů by mělo být zamilované. Je nutné se postarat o potomka, vyškolit je, ukázat požadované chování svým vlastním pozitivním příkladem.

Jak vychovat dětskou choleriku

Dítě s cholerickým temperamentem je svou povahou nedostižitelné. Příroda obdržela takovou strouhanku se silným energetickým potenciálem. Od útlého věku dítě ukazuje svůj nesnesitelný temperament a milovaní říkají zmateně: „dobře, charakter!“ Úkolem prostředí pro dospělé v konkrétním případě je pomoci dítěti vyrůst v míře pružné, zdrženlivé a kompromisní.

Malý majitel tohoto temperamentu je nekonečný v pohybech, které se vyznačují nenápadností, ostrostí, jako by ho někdo pronásledoval. Takové dítě netrpí dlouhými očekáváními, a proto není schopno sedět dlouho nečinně na jednom místě. Rozhovor dítěte je emotivní, slova zní náhle a rychle. Nemluví, ale klábosí, polykání slov a slabik. Někdy je tak nadšený z monologů, že nikoho neslyší.

Často ztrácí kontrolu nad sebou, začíná křičet a hlasitě se hádat. Vychovávání dítěte s cholerikou 3-4 roky není snadné. Takové dítě miluje dobrodružství a riziko. Citlivost dítěte na náhlé změny nálady zároveň vrhá úzké prostředí do zmatku.

Cholerický kluk může na poslední chvíli snadno změnit názor. Nikdy nevíš, co od něj můžete očekávat. Může se chovat netradičně v jakékoli situaci. Samotné dítě často nechápe, co se s ním děje kvůli jeho impulzivitě. Dítě s cholerickým temperamentem se okamžitě rozhoduje, jeho nápady jsou spontánní, ale často zajímavé. Každé nové dítě je rychle uneseno, ale je pro něj také snadné na něj v krátkém čase zapomenout. Během tréninku ukazuje schopnosti, pokud má dítě v tuto chvíli zájem.

Malý cholerik usne obtížně a na velmi dlouhou dobu. Neklidný spánek v závislosti na dojmech dne.

Cholerik má mnoho pozitivních vlastností: nebojácnost, riskantnost, odvaha, odhodlání, sebevědomí, vytrvalost. Současně tendence k tvrdohlavosti, neklidu, aroganci, konfliktu, netrpělivosti, hravosti, což rodičům přináší určité potíže při výchově cholerického dítěte.

Vzhledem k tomu, že děti choleriky jsou emočně nestabilní, musí jejich rodiče zvládnout schopnost ovládat své emoce. Než řeknete svému dítěti záchvaty vzteku nebo frustrace, musíte se zastavit, zhluboka se nadechnout nebo si spočítat do deseti a jen přemýšlet o tom, zda notace a výkřiky namířené na dítě ve vaší situaci pomohou.

Energický dětský cholerik musí být zapojen do provádění užitečných úkolů, jako je domácí úkol. Dítě by mělo vidět konečný cíl a výsledek jeho práce. Naučte své dítě mluvit nahlas, poté sám sobě a dodržujte svůj plán.

Pro choleriku je velmi důležité věnovat se outdoorovým sportům. To vám umožní rozdávat energii a školení vás naučí, jak vypočítat svou sílu. Takové dítě prostě potřebuje životní prostor, takže na procházkách by s ním mělo být co nejčastěji.

Pomozte rozvíjet pozornost a vytrvalost může navrhnout, vyšívat, kreslit, ruční práce. Je důležité, aby rodiče nebyli na dítě podrážděni, pokud je rozptýleno, a pokaždé podporovali trpělivost a usilovnost. Je důležité naučit dítě přemýšlet o svých rozhodnutích, hodnotit jejich rezervy síly a teprve poté pokračovat v činnosti. Měl by být učen s laskavým svolením v každé situaci, protože bezprostřednost choleriky často ovlivňuje hrdost lidí.

Zejména je třeba věnovat pozornost schopnosti budovat vztahy v dětském týmu, protože rodiče nebudou moci být neustále po celou dobu. Pro choleriku je problém uvalit vedení na další děti. Druhým problémem dětské choleriky je touha po rozmanitosti, takže pravidelní přátelé nezůstávají blízko. V tomto případě je nutné povzbuzovat dítě, aby analyzovalo jeho chování, jednalo s ním v konfliktních situacích, diskutovalo o filmech a knihách. Je nutné naučit dítě ovládat jeho emoce, s ohledem na zájmy ostatních lidí.

V boji proti špatné náladě cholerického dítěte pomůže humor. Ukažte svému dítěti cestu z nahromaděných emocí: můžete porazit hračku, hodit a porazit polštář. To bude lepší, než zmírnit váš hněv na rodiče a děti ve školce. Sebeovládání může také pomoci při dýchacích cvičeních. Se zvyšujícím se emocionálním stresem dítěte můžete použít rušivé techniky, například zájem o něco jiného a přejít na tuto lekci. Někdy stačí obejmout a uklidnit se. Dospělí musí co nejvíce pozorovat projevy chování svých drobků a jednat, než se rozzlobí nebo pláče. Je zakázáno kategoricky škádlit trochu choleriky.


Zobrazení: 42

Zanechte komentář nebo položte otázku specialistovi

Velká žádost pro každého, kdo klade otázky: nejprve si přečtěte celou větu komentářů, protože s největší pravděpodobností podle vaší nebo podobné situace již existovaly otázky a odpovídající odpovědi odborníka. Otázky s velkým počtem pravopisných a jiných chyb, bez mezer, interpunkčních znamének atd. Nebudou brány v úvahu! Pokud chcete být zodpovězeni, pokuste se správně napsat.