Jak odpustit

Jak odpustit? V obrovském tématu odpuštění je nejobtížnější věcí, jak se odpouštět, protože pro ostatní je pro nás snazší najít výmluvy, nevšimneme si všech těch skrytých a skrytých motivů, víme o sobě všechno, a proto ztratíme svou fantazii při hledání výmluv. Navíc pro mnohé zůstává odpuštění samo o sobě nepochopitelné v souvislosti s jeho osobností, zůstává něčím spojeným s mezilidskými vztahy a vztahuje se na sebe pouze v případech velmi závažných selhání, která jsou spojena s nesprávným chováním, které má závažné emoční důsledky. Nejsme však tak načechraný, jak se zdá, a dopustíme se mnoha nepřijatelných činů a okamžik odpuštění je nedílnou součástí života.

Nedostatek odpuštění sebe sama se může skrývat před samotnou osobou, zejména pokud je položena v hlubokém dětství a stala se známým systémem chování a sebevědomí, kde chybí sebevědomí a milost. Pro takového člověka je charakteristické neustálé ponížení sebe sama, omezování jeho schopností v souvislosti s tím, aby se stal šťastným, pro které jsou budovány celé emoční a morální systémy, které vyvolávají utrpení. Když člověk naslouchal odsouzením a zákazům od útlého věku, když kritické myšlení vnímá hodnocení dospělých jako dogma, vyrůstající, stává se takovou ničivou rodinou a nadále trestá, zakazuje ukazovat své skutečné touhy a přizpůsobuje se potřebám druhých. Vložené vnímání sebe sama jako nesprávného a nehodného neumožňuje člověku přijmout své vlastní nedostatky a považovat je za jedinečné vlastnosti své jedinečné osobnosti.

Na takové životní uspořádání je vynaloženo velké množství energie, což vede k rostoucímu odporu vůči ostatním, protože se od nich očekává, že budou neustále tahat a podporovat, které nedostávají (jmenovitě od ostatních, protože jsou hlavním ukazatelem cenové dostupnosti). Takže u člověka stále více a více zamrzá, blokuje, zášť, čím dál méně živý oběh energie a schopnost přizpůsobivě reagovat na měnící se podmínky. Problém se však pro vnější svět nestane tak pohodlným, jak je to jen možné, protože zůstává zásadně nemožné, ale jak odpustit sobě a přijmout všechny dostupné funkce, aby se uvolnil smysl pro život.

Jak se odpustit za chyby minulosti a začít život od nuly

Důležitost sebe-odpuštění se může zdát příliš nafouklá, ale přímo souvisí s osobním smyslem pro sebe, protože vám umožňuje přijímat sebe sama ve formě, že je to přirozená možnost, a vize druhých.

Odpuštění sobě umožňuje očistit emoční sféru negativních zážitků, přinejmenším svým vlastním směrem, což je pro některé dominantní složka zážitků, které jsou toxické, pokud dojde k nespokojenosti, agresi, nesnášenlivosti a jiným negativním pocitům. Dlouhodobá neodpuštění a nepřijetí se vede k rozvoji psychosomatických poruch, ničí systém sociálních vazeb a celkovou strukturu osobnosti.

Odpouštíš, pustíš minulost a otevřeš dveře novým příležitostem, takže pokud jsi čekal na stabilní rodinný život a zhroutil se rozvodem před několika lety, to je několik způsobů - plísnění, že jsi to nemohl udělat, hledání bezobslužných okamžiků a zastavení života nebo přiznání jejich chyby. Odpusťte své slabosti a začněte budovat nové vztahy nebo cestovat po světě, ale zbavte se velké zátěže zhroucených nadějí. Tím, že opustíte minulost tím, že odpustíte, dáváte šanci, aby se budoucnost realizovala rychleji. Předpokládejme, že jste se nestali astronautem, můžete každou noc sedět a pít tento zármutek, kritizovat váš nedostatek kompilace a nevhodných fyzických údajů, nebo můžete přijmout své nedostatky a stát se trenérem pro budoucí vesmírné hrdiny. Může se ukázat, že to, co můžete udělat, přiznat si své chyby a přijmout je, bude mnohem více vzrušující a užitečnější než sebekázeň v případě selhání.

Tím, že se naučíte odpouštět, můžete snadno přenést své chyby, rychle je přeorientovat, abyste je napravili, a poté přijde porozumění a přijetí přístupu k ostatním. Vztahy se stávají teplejšími, když se setkají dva nedokonalí, ale živí a schopní odpustit lidem, než když se objeví perfekcionisté , kteří neodpustí chyby sobě ani ostatním - poté je zde pouze spálená země, místo pocitů a lidské komunikace. Čím více nároků a stížností na sebe, tím více konfliktních situací a střetů najdete ve svých mezilidských kontaktech. Mnozí, kteří se snaží navázat vztahy, se snaží změnit svého partnera, ale ti, kteří se začnou chovat k větší lásce, nesnaží se zasahovat do života jiné osoby, si časem všimnou, že vztah se stal pro oba lepší a příjemnější.

Odpuštění pomáhá odlišně se vztahovat k selháním, která se stanou a priori v životě, protože je nemožné žít dokonale, ale teprve nyní bude možné to vnímat jako lekci ve vývoji, a nikoli jako trest a ukazatele své nehodnosti. Lehčí postoj k negativitě u vlastní osoby zabraňuje výskytu závažných emocionálních a fyzických bloků, a proto snižuje riziko somatických chorob a uvolňuje spoustu energie utracené na zadržování.

Minulost a její události ovlivňují přítomnost a vnímání této zkušenosti formuje budoucnost. A pokud máte vztah k událostem posledních dnů, jak se usmívat nebo být hrdí, pak je vše v pořádku, ale ne všechny události jsou takové, existují takové, které vás nutí probudit se uprostřed noci, snížit sebevědomí , vytvořit negativní sebevědomí a nedovolí vám překročit hranici, kde začíná nový život.

Jak odpustit minulosti se může stát otázkou na jeden večer, pokud situace není příliš dramatická a máte někoho, kdo vrhne světlo na jeho dynamiku, odstraní pocity viny, nebo se může stát tématem práce po dobu několika měsíců, což vyžaduje zvýšení velmi starých vrstev paměti , které ovlivnily na tyto události a pocity. Odpuštění není rozhodnutím nebo okamžitou změnou situace, je to proces, který začíná rozhodnutím, vyžaduje změnu v postoji, ale stále ovlivňuje různé oblasti existence a vyžaduje čas.

Musíte přijít na to, jak se odpouštět a žít, přesně v tomto pořadí, protože začátek nového života je nemožný se spoustou nepochopitelných lekcí za vámi a aniž byste se vzdali toho, co již dávno ztratilo svůj význam. Akce minulosti, nyní diagnostikované jako chybné, nedávají svědomí ke pokojnému spánku, protože tyto akce již neodpovídají skutečnému obrazu, tj. vaše morální hodnoty se změnily tak, že vaše předchozí chování nebo úsudek se stalo nepřijatelným. Je to takový mechanismus osobního rozvoje, který vede k pocitu viny nebo hanby za to, jak jsme byli předtím, protože dochází k přehodnocení jak událostí, tak projevů naší osobnosti, a vzhledem k tomu, že v procesu takové transformace musíme mít na paměti, že se musíme soustředit nikoli na trestání a obviňování sebe a je lepší zaměřit pozornost na změny, ke kterým došlo. Chcete-li si všimnout, že se to stalo vaší osobnosti, že nyní zvažujete, co jste udělali špatně, vyvodit z toho všechny závěry a aplikovat je na svůj budoucí život, je prvním krokem nezbytným k otočení stránky. Pokuste se těžit z vnitřních nepříjemností pro další vývoj, ne-li přímý, ale užitečný z hlediska zkušeností, i když poté utrpěla vaše pověst a sociální souvislosti, nyní můžete porozumět mechanismům takových akcí. Kromě toho nás některé minulé činy stydí ne proto, že náš hodnotový systém prošel změnami, ale byly jednoduše vyrobeny z nevědomosti, která by měla být znovu, namísto obviňování, považována za zkušenost a znalosti pro budoucnost.

Chcete-li žít nový život, musí být události minulosti ponechány tam, kde k nim došlo, a nesmí být taženy každý nový den s cílem opravit, tj. jinak musíte začít hned tuto sekundu. Možnost s další resuscitací vztahů s osobou, kde se neobstojí a je hrubá, hovoří o nezvyklé zkušenosti s neslučitelností a touhou přesto napravit sebe nebo svého partnera, změnit minulost od současnosti, ve skutečnosti to jen zastaví vývoj a změní život v podzemní den.

Pokud přemýšlíte o tom, jak se odpouštět a žít dál, pak začněte vypracováním plánu nového života a požadovaných změn. Je důležité analyzovat požadované změny ve vztahu k minulosti, tj. mentálně si vyberete jinou práci, další odpověď pachateli, jiné město, další silnici. Takové fantazii je třeba věnovat zvláštní čas a cítit, co se děje s každou z vašich buněk, představovat si, že ke změnám došlo. Pro mnohé je to výboj nashromážděného napětí a pobídka ke skutečné změně, když je jasné, že žili umělým a ne zcela vlastním životem. Není však nutné vlastně měnit všechny body, které jste napsali, některé z nich mohou zůstat neocenitelným zážitkem a vnitřní moudrostí. Sotva stojí za to jít do jiné země odpovědět na otázku před deseti lety, ačkoli význam této otázky vás může přimět koupit si letenku a radikálně změnit váš život - rozhodněte se.

Budeme muset pracovat s posouváním negativních situací v hlavě, protože jejich neustálá přítomnost přináší pouze zhoršení negativního emočního stavu. Sledujte okamžiky, ve kterých tyto vzpomínky vznikají, a pokuste se je ovládat, aniž byste se ponořili do viny v co největší míře, a soustřeďte se na logickou analýzu a praktické využití této zkušenosti, můžete ji prozkoumat ze strany a určit stupeň hrůzy. Čím častěji zapnete logickou kontrolu nad vznikajícími myšlenkami, tím více výhod získáte, a když všechno, co vás tato epizoda může naučit, uvědomíte, že vaše podvědomí automaticky přestane ukazovat ošklivý obrázek.

Buďte trpěliví s tímto procesem a netlačte sami sebe, vaším úkolem je dát si lásku a porozumění, že pro jakékoli změny potřebujete čas a pauzu, trpělivost a možné návraty na předchozí úroveň. Změňte tento koncept hned teď a rozhodněte se chválit za úspěchy, namísto toho, abyste vynadávali, že nejste schopni rychle odpustit, pak se nová stránka života přiblíží.

Uspořádejte si restart sami, abyste oddělili nové životní období od vnějších událostí - můžete opustit obvyklé město, změnit situaci, přihlásit se do nových kurzů nebo psychologické skupiny. Můžete změnit okruh přátel nebo jen přidat nové známé a témata, která vás zajímají, nebo můžete změnit vzhled nebo odmítnout něco škodlivého. Vše, co vám dá signál o začátku nového života, má právo na existenci, i když je to nová země, dokonce i zubní kartáček.

Jak se odpouštět za minulé chyby a začít se respektovat

Jak se odpouštět minulosti, pokud zde vzniklé chyby úplně zabily sebevědomí , možná zničily důležité oblasti života nebo osobnosti - otázka je nesmírně složitá a je obvykle položena ve stavu zoufalství. Odpuštění neslibuje zmizení jakýchkoli emocí v této záležitosti nebo že budete moci přemýšlet pouze o tomto tématu. Odpuštění je mnohotvárná kategorie, která ovlivňuje různé oblasti osobnosti, její formování, komplexy a trauma, takže proces může být bolestivý a zdlouhavý, ale rozhodně uzdravuje celkový obraz lidské existence.

Na začátku musíte připustit skutečnost události a správně přijmout svůj podíl odpovědnosti, a nikoli to, co se vám ostatní pokusí po cestě přidat. Aby se zbavili svých vlastních pocitů viny . Pokuste se situaci co nejvíce objektivně rozložit, aniž byste upadli do nesnášenlivosti nesnesitelných emocí , abyste viděli příčiny, dynamiku kurzu a možnosti jeho možného dokončení. Právě teď to nepomůže, ale pomůže vyvodit závěry a v budoucnu to neopakovat. Jasné rozdělení odpovědnosti pomůže učinit emoce lépe zvládnutelnými a budou mít vektor. Vina za interakci a situace, v nichž jsou lidé zapojeni, nemůže nikdy spočívat zcela na jediné. Pokud dosáhnete představy o své plné zodpovědnosti za to, co se děje, buďte hlouběji do svých osobnostních rysů spojených s hranicemi, nebo jděte k psychoterapeutovi na konzultaci, která pomůže rozlišit mezi oblastmi vlivu.

Nezapomeňte, že v této situaci v minulosti jste jednali co nejpřesněji, dokonce od nynějška se může zdát jako chyba. Dalo by se opustit dovolenou s rodinou a vrátit se do práce, vzhledem k tomu, že objednávka je důležitá, ale ve skutečnosti se ukázalo, že nic není kritické, ale uražený manžel si to stále pamatuje. Ale protože jste se v tu chvíli řídili touhou neztratit dobrou pozici kvůli rodině. Nebo teď lituješ, že jsi strávil spoustu času trpělivostí a hrubostí od někoho, koho znáš, v naději, že se změní, ztrácíš nervy, ale v té situaci jsi stále nevěděl, že je to zbytečné. Litujeme mnoha chyb z výšky znalostí získaných v průběhu času. A v té době to bylo správné rozhodnutí za přítomnosti dostupných znalostí a zkušeností. Nyní se díky těmto chybám objeví více zkušeností, a to se nestane, ale děti se nadávají, že neznají multiplikační tabulku.

Zdůrazněte pozitivní aspekty situace - obvykle leží hluboce a pro jejich uvědomění je třeba času. Ztráta sebevědomí a neschopnost nadále žít s břemenem viny ze své vlastní činnosti je vážná osobní krize, mění světonázor, přispívá k restrukturalizaci hodnotové a sémantické sféry. Možná vám taková událost pomohla vidět pravou cestu, která odpovídá vašemu porozumění, a obrátit se k ní prostřednictvím živé bolesti. Buďte opatrní, možná vina, kterou cítíte, je nepravdivá a je diktována předchozími stereotypy chování. K tomu dochází, pokud se hodnoty časem mění, ale člověk si to neuvědomuje (může být nepohodlné odmítnout přátele na schůzce, vybrat si práci nebo nepomáhat kolegům při rozhodování strávit tento čas se svou rodinou). Vše, co je zde vyžadováno, je uvědomění si vnitřních potřeb a regulace života v souladu s nimi, a nikoli zachování zbytečného kurzu zvoleného před desítkami let.

Rozpoznání vlastních chyb z vás neznamená špatného člověka, všichni se mýlí a jednání může být negativní, ale nikoli člověk. Je snazší se odpouštět, když existuje komunikace s lidmi, kde můžete čerpat ze zkušeností někoho jiného s chybami a odpuštěním, abyste zjistili, že ne každý je dokonalý. Když se nemůžete přijmout s láskou a odpuštěním, můžete začít s ostatními, používat zrcadlový obraz ve vnitřních a vnějších vztazích. Čím více můžete odpustit ostatním, porozumět jejich chybám, tím jemnější se vám objeví. Zeptejte se ostatních na odpuštění jednoduchými a čestnými slovy, nemusíte přijít s dlouhými a inteligentními projevy. Ve skutečnosti je většina okamžiků, za které si vyčítáme, spojena s jinými lidmi, a své odpuštění můžete získat přijetím odpuštění od jiného. Pokud tato osoba není na dosah nebo naživu, můžete požádat o odpuštění ve svých mentálních výzvách nebo od svých blízkých jako zástupců své vůle.

Sebeúcta přichází po odpuštění, ale k jejímu posílení musíte pracovat, abyste se naučili získané zkušenosti, synchronizovali svá slova a činy a vyhnuli se opakování. Respekt je neslučitelný s lží (sebe a ostatními), proto, když jste udělali dobré i špatné, musíte najít sílu a uznat v tom svoji zodpovědnost. Chyby by měly být napraveny a neměly by se jim ve večerních hodinách vyčítat, a dokonalá požehnání by měla být rozpoznána, a ne skrytá ve skříni. S touto metodou jednání a přístupu se zvyšuje sebeúcta a projevuje se úcta k ostatním lidem.

Jak odpustit sobě a ostatním

Okamžiky schopnosti odpouštět sobě a odpouštět druhým jsou silně propojeny a v zásadě odrážejí schopnost člověka odpouštět a vektor jeho orientace je již sekundární. To je důvod, proč můžete začít rozvíjet schopnost odpouštět od okraje, od kterého je to pro vás osobně výhodné - od vás nebo od ostatních, a zbytek bude stažen automaticky. Mnozí věří, že odpuštění je synonymem příměří a po dlouhou dobu se snaží dosáhnout podobného stavu v situacích, které pro něj nejsou vhodné. Odpuštění neznamená příměří nebo zmizení negativních pocitů, jde spíše o schopnost pustit se a zjednodušit situaci, emocionálně se odtud dostat. Bylo by hloupé začít s přáteli s někým, kdo okrádal váš byt, ale je docela možné přestat se mentálně vracet k negativním pocitům a touhám, aby se obnovila spravedlnost. Neměli byste se snažit odstranit negativní pocity ze znásilnění, ale snížit jejich afektivní účinek a vyvodit příslušné závěry, bez přimíchání emocí, můžete svůj život dále změnit.

Uznání jakékoli osoby za jedinečnou a hodnotnou v poměru pozitivních a negativních vlastností, které má, je základem pro přijetí, a tedy i odpuštění. Jakékoli činnosti, které jsou hodnoceny jako nepříznivé, mohou být pouze z důvodu nevědomosti člověka. Neustále si tedy připomínám, že tento akt byl v této situaci nejoptimálnější a s úrovní vědomí, která byla a je nejpozitivnější. Tento přístup je stejně užitečný při hodnocení sebe i ostatních.

Odpuštění je schopnost jít dál svými vlastními chybami a zradami jiných lidí.

Můžete postupovat s odpuštěním, sebe i druhých docela úspěšně a rychle, s pomocí odborníků na gestaltský přístup a technik arteterapie , terapie orientovaná na tělo pomáhá při této příležitosti zmírnit stres, můžete si vybrat modlitby a konzultace kněží podle vašich představ, přístupy různých ezoterických škol. V každém pojetí, přinejmenším nějak dotýkajícím se duše, budou existovat techniky pro práci s urážkami, protože je to odpuštění, které pomáhá odstranit nejtěžší zátěže z duše a jít dál. Ale ne každý se rozhodne použít pomoc psychologa nebo předpis guru jako pomoc, a ne každý se rozhodne odpustit. Může být prospěšné být uražen, protože mnoho lidí lituje a pomáhá, může si nárokovat jedinečnost citlivosti své emoční sféry a dalších výhod, ale s těmito vedlejšími výhodami ztrácí energii.

Uznání zášti je prvním krokem k osvobození. Dalším bodem bude povědomí a uvolnění všech zastavených pocitů. Nelítost jsou jiné zastavené pocity, obvykle agresivní povahy, kdy je nemůžeme otevřeně ukázat kvůli lásce k pachateli nebo strachu z něj. Zastavené emoce hněvu ukazují, kde byly naše hranice porušeny a je třeba je realizovat: křičet v pustině, porazit polštář, představit si kámen toho, kdo vás urazil, a říct mu všechno, co není v rozpacích v rozpacích. Stejně tak to funguje, pokud se musíte odpustit, ale musíte se vyjádřit okolnostem, které se vyvinuly tak, že vám nezanechaly žádná jiná řešení. Když je afektivní složka odstraněna, uvolní se hodně energie utracené na kontejnment a nyní ji lze použít k pohybu, tj. Vyhledejte cenné zkušenosti z této situace. Můžete odpustit, když přijde porozumění tomu, co se stalo s touto situací a co učí, možná pochopíte, jak přeorientovat svůj život.

Naučte se žádat o odpuštění v detailech (když narazíte na loket nebo pijete něčí šťávu, když jste měli pět minut zpoždění a když jste zapomněli zavolat zpět) - to dává pochopení vašeho vlivu na situaci a zároveň trénuje schopnost rozpoznat chyby. Navíc ten, kdo ví, jak požádat o odpuštění a dělá to často a rutinně, nepadne do katatonia s vážnějším pochybením a ocení takové žádosti, které mu byly adresovány.


Zobrazení: 3 560

Zanechte komentář nebo položte otázku specialistovi

Velká žádost pro každého, kdo klade otázky: nejprve si přečtěte celou větu komentářů, protože s největší pravděpodobností podle vaší nebo podobné situace již existovaly otázky a odpovídající odpovědi odborníka. Otázky s velkým počtem pravopisných a jiných chyb, bez mezer, interpunkčních znamének atd. Nebudou brány v úvahu! Pokud chcete být zodpovězeni, pokuste se správně napsat.