Závislost

závislost fotka Závislost je onemocnění charakterizované zvýšením příznaků, které přímo souvisí s užíváním drog. Jednoduše řečeno, závislost je zvykem používat různé drogy, sedativa, halucinogenní drogy a další látky, které ovlivňují psychiku. Tato závislost vede ke katastrofálním následkům jak pro závislého, tak pro společnost jako celek.

Závislost může nastat z mnoha důvodů, například vlivem vrstevníků, zbavení nudy, řešení jakýchkoli problémů atd. Dnes je problém drogové závislosti docela akutní. Důvodem je skutečnost, že drogy ovlivňují především osobnost jednotlivce, negativně ovlivňují mezilidské vztahy a ovlivňují vnitřní svět jednotlivce, jeho pohled na svět a poté jeho fyzické tělo.

Příčiny závislosti

Mezi příčiny drogové závislosti patří obvykle tři skupiny: psychologické, sociální a fyziologické.

První skupina zahrnuje:

- problémy v rodině;

- obyčejná zvědavost nebo nuda;

- touha po tvůrčím a intelektuálním úspěchu;

- protest proti základům společnosti nebo vaší rodiny;

- nedostatek vnitřní kázně;

- chybějící pocit odpovědnosti za své činy a činy;

- nedostatek nebo deformace morálních kvalit;

- některé vnitřní konflikty;

- nespokojenost se sebou samým nebo pochybnosti;

- nejistota jejich budoucnosti;

- obavy, pocity nejistoty, úzkosti;

- napodobování vrstevníků, významných lidí nebo idolů;

- pocta módě, zvyšování popularity skupiny vrstevníků;

- nedostatek vzdělání;

- nedostatek dalších zájmů.

Mezi příčiny drogové závislosti v rodině patří nedostatek nebo naopak nadměrná láska, nadměrná péče, potlačení „já“ dítěte, tyranie v rodině a napadení. Hlavním důvodem drogové závislosti v dospívajícím prostředí je nedostatek emočního tepla, vzájemné porozumění v rodině. Rodiče dávají veškerý čas na práci, kupují hračky od dětí, dětem bolestně chybí rodičovská pozornost, péče, láska a trpí to psychika dítěte. Pokud v budoucnu rodiče nezmění svůj postoj k výchově dětí, výsledkem bude menší závislost, alkoholismus, tulák, deviantní chování , depresivní stavy a dokonce sebevražedné pokusy.

V důsledku nedostatečného vzdělání dítěte, když neví o nebezpečích drog a alkoholu, o tom, co užívání drog vede, může dítě drogy vyzkoušet.

Poměrně častým důvodem pro užívání drog je jednoduchá zvědavost na pocity, které lze z užívání těchto drog získat. Taková zvědavost může nastat pod vlivem cizího podnětu nebo samostatně. Každý, kdo bere drogy, si původně myslí, že od té doby nebude nic. Prostě to zkusí jednou provždy.

Lidé, kteří usilují o kreativní vyjádření, o úspěch v intelektuální sféře, obvykle užívají drogy, aby dostali příležitost rozšířit své pole vědomí, aby objevili nové objevy, aby experimentovali sami se sebou.

Lidé, kteří se bouří a nechtějí dodržovat zásady přijaté ve společnosti, zákony, často také berou drogy. Závislost nezletilých může často nastat v důsledku mladistvého maximalismu.

Druhá skupina důvodů zahrnuje:

- krize morálních hodnot v současné společnosti;

- kulturní trendy Západu;

- nedostatek cenzury v médiích, převládající nemorálnost;

- neexistence systému organizací zajišťujících volný čas dětí a sportovních sekcí ve veřejné sféře;

- Nedostatek účinného modelu pro podporu zdravého životního stylu.

Pokud jde o přítomnost fyziologických příčin závislosti na drogách, bylo provedeno mnoho výzkumů. Vědci prokázali, že emoční rovnováha jednotlivce a nálady závisí na metabolismu neurotransmiterů v mozku. Nadměrná nebo naopak nedostatečná produkce neurotransmiterů vede ke vzniku úzkosti, strachu a deprese . Člověk se podvědomě snaží zbavit podmínek, které způsobují nepohodlí tím, že užívá drogy. V tomto případě léky nahrazují chybějící neurotransmitery, což dává jednotlivci pocit pohodlí a klidu v mysli.

Příznaky závislosti

Příznaky drogové závislosti jsou rozděleny do dvou velkých skupin: nepřímé příznaky a specifické příznaky zneužívání drog. Mezi nepřímé patří:

- způsob oblékání - oblečení s dlouhým rukávem, bez ohledu na okolnosti a počasí;

- žáci jsou nepřirozeně široké nebo úzké bez ohledu na osvětlení;

- chybějící pohled;

- velmi často nepříznivý vzhled, vlasy náchylné k suchu, otok na rukou;

- drobící se tmavé zuby;

- často sklonené držení těla;

- nejasná řeč;

- nepříjemné a potlačené pohyby, zatímco zápach alkoholu z úst chybí;

- podrážděnost, hrubost a neúcta v komunikaci;

- Často, po příchodu takových „hostů“ do domu, věci zmizí.

Uznat, že člověk užívá drogy, je pro jeho blízké lidi snazší, protože často ho vidí a žijí pod jednou střechou.

Specifické příznaky zneužívání drog se mohou projevovat odlišně v závislosti na drogách, které jedinec užívá. Například některé typy léků mohou být navrženy pro známky intoxikace a jiné pro známky abstinenčních příznaků.

Příznaky intoxikace deriváty kanabisu ve většině případů závisí na množství užívaného léku. Použití malých a středních dávek je často charakterizováno sucho v ústech, návaly kůže na obličeji, rozšířené zornice, zarudnutí skléry očí a rtů.

Ve stavu intoxikace drogami jsou lidé docela mobilní a dynamičtí, neustále se smějící, mají sklon činit rozhodnutí bezmyšlenkovitě a snadno. Řeč takových lidí je často rychlá, podrobná, unáhlená a nejasná. Kanabis a jeho deriváty se často nazývají „skupinová droga“. Důvodem je skutečnost, že veselá nebo ponurá nálada narkomana zveličuje náladu lidí kolem něj. Pokud se všichni kolem smějí, pak se bude smát, a pokud bude smutný, bude plakat. To je spojeno s panikou ve skupině teenagerů, kteří kouřili „trávu“ v případě, že se někdo zdá být něčím nebezpečným. Velmi charakteristickým příznakem intoxikace deriváty konopí je zvýšení chuti k jídlu. Na konci expozice konopím může člověk snadno jíst například půl pánve borše nebo celý bochník chleba. Na konci intoxikace konopím se často objevuje ospalost.

Při užívání velké dávky jsou pozorovány rysy drogové závislosti - obličej může být bledý, suché rty a zornice se zúžená. Současně je člověk docela letargický, potlačený, ponořený do sebe, jazyk je spletený. Na otázky lze odpovědět přestávkou, často na místě, v monosyllable. Z takové osoby je patrný zápach konopí. Pohyby jsou poněkud nemotorné a zametací kvůli skutečnosti, že existuje porucha prostorové orientace. V tomto stavu často člověk hledá samotu, takže se mu nikdo nedotkne konverzací nebo žádostí. Při závažném předávkování konopnými drogami je možná akutní psychóza .

Příznaky užívání opiátů:

- ospalost ve špatný čas. Pokud necháte závratě samotnou, začne zaspávat v jakékoli poloze a občas se probudí. A pokud mu zavoláte, okamžitě se připojí ke konverzaci, jako by nespal;

- Řeč je charakterizována pomalostí, rozšířenými slovy. Muž omámený opiáty si začíná povídat o tématu, které bylo dlouho diskutováno a již zapomenuté. Několikrát říká totéž. Zároveň však může být vtipná, živá a snadná komunikace;

- laskavost, nespokojenost, vstřícnost a zdvořilost;

- rozptýlení nebo ohleduplnost;

- při usínání může závislý zapomenout například na cigaretu, která ho pije v ruce, upustí nebo spálí;

- touha po osamělosti a někdy naopak posedlost a důležitost;

- žák je zúžený a ve tmě se neroztahuje, takže je ve tmě těžko vidět;

- pokožka se vyznačuje bledostí, suchostí, na dotek teplá;

- snížený práh citlivosti na bolest.

Stav intoxikace opiáty obvykle netrvá déle než 8-12 hodin, ve vzácných případech - pouze 4-5 hodin. Další období po stadiu intoxikace začíná abstinenční syndrom nebo u běžných lidí - „lámání“.

Takové „lámání“ je charakterizováno úzkostí, napětím, podrážděností bez zjevného důvodu, nervozitou. Takový člověk naléhavě potřebuje drogy, takže je netrpělivý.

Začínající narkomani, kteří nemají těžkou formu fyzické závislosti, mohou vydržet období „zlomení“, jak říkají „na nohy“. Příbuzní si mohou myslet, že člověk jednoduše onemocněl, protože obraz abstinence v mírné formě je v klinických projevech podobný akutnímu respiračnímu onemocnění nebo poruchám trávení.

Abstinence začíná letargií, letargií, prudkým rozšířením žáků, lehkým nevolností, nadměrným pocením, zimnicí a nízkou náladou. Lidé s abstinenčními příznaky zapínají topení a zabalují se do teplého oblečení, i když místnost není zima. Mučí je rýma a někdy neustálé kýchání, nevolnost, někdy doprovázená zvracením, bolest břicha, často časté uvolněné stoličky.

Ve fázi abstinenčních příznaků narkomani prakticky nespí v noci. Nemohou lhát. Je to pro ně snazší, obvykle o 4-5 dní. Tento stav mohou snášet pouze ti, kdo drogy krátce zneužili. Stejně jako lidé (v některých případech), kteří jsou podporováni a pečováni o ně příbuzní. To je důvod, proč narkomani to nemohou vydržet a vzít novou dávku.

Příznaky užívání psychostimulancií:

- nadměrná živost;

- rychlost v rozhodování a rozhodování;

- neúnavnost a ostrost pohybů;

- neklid (neschopnost sedět na jednom místě i 20 sekund);

- rychlá řeč a skákání z jednoho tématu na druhé;

- variabilita záměrů;

- rozšířené žáky;

- suchá kůže;

- rychlý puls;

- vysoký krevní tlak.

Po období zotavení, kdy účinek drog začne oslabovat, se člověk stane letargickým, podrážděným a jeho reakce se zpomalí. Nálada je obvykle snížena, spolu s drogově závislými se vyznačují úzkostí, bdělostí. Jsou vystrašeni hlasitými zvuky.

Charakteristiky drogové závislosti pro dlouhodobé užívání těchto drog jsou následující: mohou se objevit děsivé halucinace a bludy perzekuce. U lidí, kteří zneužívají efedrin, může být jazyk často hladký, trochu nafouklý s jasně malinovou barvou.

Příznaky užívání halucinogenů: delirium; páchat směšné činy, poslouchat neexistující hlasy, dívat se na obrázky na tapetách. Známky užívání těchto léků nejsou příliš patrné, protože lidé je obvykle berou, když není pravděpodobné, že by je někdo viděl v tomto stavu. U lidí, kteří berou halucinogeny, není fyzické stažení příliš patrné.

Známky užívání tablet na spaní a sedativ se prakticky neliší od intoxikace alkoholem. Při užívání malých dávek není obraz intoxikace příliš patrný.

Závislosti na drogách při použití velkých dávek jsou následující: intoxikace doprovázená snížením jemnosti vnímání prostředí; útlak mentálních schopností, ztráta morálních hodnot a pokynů. Projevuje se to ve volném chování, nedostatku elementární zdvořilosti, pocitu taktů, spěchu a lehkomyslnosti v rozhodování.

Na rozdíl od drogy většiny drog jsou drogově závislí lidé, kteří užívají prášky na spaní, často agresivní a mrzutí. Žáci jsou většinou rozšířeni. Kůže je často bledá, puls je rychlý. Koordinace pohybů je přerušená, stávají se zametacími, nadbytečnými a nemotornými. Pozornost hloupých lidí je nestabilní, rychle přecházejí z jednoho tématu konverzace do druhého. Řeč se rozpadne, nadměrně hlasitě, jazyk se zamotá. Tento stav se nazývá excitační fáze. Po dvou až čtyřech hodinách začíná další fáze, která se vyznačuje letargií, ospalostí, po které člověk usne. Jejich spánek je charakterizován krátkým trváním, obvykle od dvou do čtyř hodin, často se podobá snu alkoholika. Po spánku se člověk probudí s bolestí hlavy, pocitem slabosti a nevolnosti. Nálada je obvykle snížena, jsou pochmurné a podrážděné. Po chvíli se rozběhnou a hledají novou dávku alkoholu nebo prášky na spaní.

Abstinenční syndrom u jedinců závislých na pilulkách na spaní je poměrně závažný: pacient se cítí velmi slabý, zchladí potem, je nemocný, má velké chvění, má závratě, silnou úzkost a přetrvává nespavost.

Závislost a alkoholismus

Problém drogové závislosti a alkoholismu čelí lidstvu od pradávna, ale dnes dosáhl neuvěřitelných rozměrů.

Závislost je nemoc charakterizovaná neodolatelnou touhou po drogách, která může způsobit euforii v malých dávkách a narkotický spánek ve velkých dávkách. Pojem „závislost“ je etymologicky spojen s pojmem „droga“, který je přeložen z řečtiny jako ucpávka. Dnes se však pojem „omamná látka“ nebo „omamná látka“ vztahuje i na jedy a látky, které mohou při použití vyvolat euforii, stimulační účinek, hypnotický nebo analgetický účinek.

Navíc, často v různých zdrojích věnovaných problémům závislosti na drogách, existuje teorie, že droga je látka, která splňuje tři kritéria. První kritérium (lékařské) je založeno na skutečnosti, že omamná látka musí mít nutně specifický (například halucinogenní, sedativní, stimulační atd.) Účinek na centrální nervový systém. Druhé (sociální) - použití látky pro nelékařské účely má obrovské rozměry, a důsledky toho mají velký společenský význam. Třetí (legální) - podle zákona je taková látka uznána za narkotickou.

I.e. droga je druh jedovaté látky pro lidský mozek. Jedy, které negativně ovlivňují mozek, nezpůsobují u subjektu negativní emoce a bolest. Důvodem je skutečnost, že v lidském mozku nejsou receptory bolesti. Je to v tom smyslu, že hlavní tak atraktivní a ničivá síla pro lidské zdraví, touha po stavu euforie, je skryta .

Alkoholismus je nemoc, která je způsobena systematickým užíváním nápojů obsahujících alkohol, charakterizovaná touhou po nich, která vede k duševním poruchám, fyzickému zdraví. Alkoholismus ničí sociální vztahy jedince, který trpí touto nemocí.

Alkoholismus musí být odlišen od opilosti. Prvním konceptem je nemoc a druhým je nadměrné pití, antisociální chování. Pití vede k alkoholismu, ale není to nemoc. Alkoholismus je charakterizován určitými příznaky, které jej odlišují od „každodenního“ opilství. Alkoholismus způsobuje chronická onemocnění gastrointestinálního traktu, hluboké poškození jater, změny krevních cév a kapilár, zejména mozku, což vede k poškození periferního a centrálního nervového systému a mnohem více. Výsledkem mozkové léze bude chvějící se chůze, oslabení psychiky a duševních poruch, snížení morálky, zmizení morálních hodnot a pokynů.

Závislost a zneužívání návykových látek

Narkotikum je látka, která, pokud je použita jednou, může vyvolat lákavý duševní stav (euforii) a při pravidelném užívání na ní závislost. Závislost je nemoc, která je způsobena pravidelným užíváním drog na seznamu drog. Projevuje se to mentální, méně často fyzickou závislostí na takových fondech.

Toxické látky mohou mít výše uvedené vlastnosti, avšak sociální nebezpečí jejich nadměrného použití není tak vysoké. Proto nejsou oficiálně uznávány jako drogy. Zneužívání návykových látek je nemoc, která se projevuje jako psychická, méně fyzická (stejně jako při užívání drog) závislost na látce, která není uvedena v oficiálním seznamu omamných látek.

S dobou trvání nemoci mají lidé, kteří užívají drogy, řadu odchylek. Nemocní jsou náchylní k sebevraždě, když jsou pod vlivem intoxikace drogami. Mezi takovými lidmi je vysoká úmrtnost, která je způsobena otravou drogami, nehodami.

Lékařské důsledky užívání drog jsou společné pro všechny drogově závislé: somatické a neuralgické komplikace, závažné zhoršení osobnosti, absence jakékoli hodnoty a morální pokyny, absence jiného cíle v životě než nalezení nové dávky, snížení průměrné délky života, předčasného stárnutí a stáří.

Závislost je nebezpečnou vysokou sociální „infekčností“. Šíří se poměrně rychle, zejména mezi mladými lidmi. Tento příznak je běžný u drogových závislostí a zneužívání návykových látek. Také závislost na drogách vede k výraznému kriminogennímu chování. Důvodem je především osobní transformace, morální a psychická degradace.

Zneužívání inhalačních látek (toxických látek inhalovaných subjektem pro ponoření do stavu euforie) i jednou týdně může vést k řadě komplikací. Po 8 až 10 měsících inhalace inhalačních látek dochází k toxickému poškození jater a smrti jeho buněk, což vede k chronickému selhání jater, zhoršené koagulaci krve, snížené imunitě, otokům a nakonec k cirhóze.

Po 12-16 měsících inhalace inhalačních látek odumírají mozkové buňky a dochází k encefalopatii, která vede k zpoždění v mentálním vývoji, často k demenci, ostrým ohniskům zdrženlivosti, temperamentu, agresi , podrážděnosti.

V prvních měsících závislosti na zneužívání návykových látek dochází k narušení dýchání, dochází k pneumonii, což může vést k pneumoskleróze.

Vzhledem k škodlivým účinkům na tělo a toxicitě není narkotikum srovnatelné s inhalačními látkami. Inhalanty však nejsou tak návykové jako drogy.

Léčba závislosti

Aby lidé pomáhali vyrovnat se s drogovou závislostí, vyžadují blízcí lidé odhodlání, obrovskou vytrvalost, velkou trpělivost a lásku.

Léčba a rehabilitace drogové závislosti může trvat déle než jeden rok. Většina příbuzných nemá tak dlouhou dobu trpělivost, porozumění nebo lásku. Proto jsou drogově závislí v zásadě tváří v tvář svému problému, který je dále v závislosti na nich ponoří.

Nejdůležitější věcí v léčbě drog není zahájení nemoci. Koneckonců, čím dříve zahájíte léčbu, tím snazší je porazit bolestivou závislost, odstranit škodlivé účinky léků na tělo. Po uplynutí určitého času dojde v těle k nevratným změnám, v takových případech je návrat do normálního plného života extrémně obtížný nebo téměř nemožný. Je velmi důležité neztrácet čas.

Léčba drog je často prováděna anonymně. Často se také praktikuje povinná léčba drogami. Při léčbě drogových závislostí je hlavním problémem to, že pro drogově závislé je poměrně obtížné a někdy téměř nemožné vytvořit postoj, jak se zbavit drogové závislosti.

Drogová léčba anonymně nebo nucená drogová léčba jsou docela obtížné úkoly, které mají své specifické potíže. Každé ošetření má své vlastní nuance, vlastnosti. Jak úspěšná bude terapie, závisí na typu omamné látky samotné, stadiu nemoci a psychologických charakteristik osobnosti pacienta.

Průběh léčby závislosti a načasování z tohoto důvodu se může lišit. Dnes známí narkologové vyvinuli základní principy léčby této nemoci.

Zbavení drogové závislosti se provádí, když jsou přísně dodržovány všechny zásady. Základním principem je dobrovolnost. Dnes je dobrovolný souhlas pacienta s léčbou považován za jeden z hlavních a nejdůležitějších faktorů úspěchu léčby závislosti na drogách. Dalším principem je individualita, která spočívá v zohlednění specifické závažnosti léčebných a nrogových léčebných metod v každém jednotlivém případě z důvodu rozdílného poměru sociálně psychologických a biologických faktorů při tvorbě nemoci. Třetím principem je složitost. To je také považováno za jeden z hlavních principů úspěšné terapie, která kombinuje různé metody a léčbu v každém stádiu.

Kde se léčí drogová závislost? Předpokládá se, že u lidí trpících drogovou závislostí je výhodnější ambulantní léčba, ale v některých případech potřebují hospitalizaci. Pouze díky pacientovi v nemocnici je možné dodržovat hlavní pravidlo účinnosti léčby - abstinence od užívání drog.

Jak léčit závislost?

Terapie obvykle zahrnuje dvě hlavní fáze. Prvním je zahájení abstinenčních příznaků a druhým je prevence relapsu.

Efektivní léčba drog a nejlepší recenze lidí byly zaznamenány, když byly protidrogové aktivity prováděny jasně ve třech fázích. Prvním stadiem je detoxikace, restorativní, stimulační terapie ve spojení se zastavením užívání drog. Druhá fáze zahrnuje aktivní protidrogovou terapii a třetí - udržovací terapii.

V první fázi se pomocí metod intenzivní péče zastaví těžké projevy akutní intoxikace léky, abstinenční příznaky a křečové syndromy. Taková zastavovací terapie musí nutně zahrnovat další manipulace, aby se snížil nebo zmírnil syndrom bolesti, který se projevuje vzrušením, přetrvávající nespavostí a ataky poruchy nálady.

Pomoc při drogové závislosti zahrnuje restorativní a symptomatickou terapii. Docela důležité při léčbě drogově závislých je rehabilitace drogově závislých.

Recenze o léčbě závislosti na drogách jsou takové, že záleží na rehabilitaci, zda se daná osoba vrátí do fatální závislosti nebo ne.

Důsledky závislosti

Důsledky drogové závislosti zahrnují:

- destrukce jaterních buněk, které jsou odpovědné za likvidaci a odstranění toxinů z lidského těla. Obrovské množství škodlivých látek, které narkoman denně vstřikuje do svého těla, nutí játra pracovat pro nošení, což vede ke strukturálním deformacím tkáně orgánů a jejich degeneraci. Hepatitida, rakovina a cirhóza jsou věrní společníci drogově závislých;

- protože se tělo musí vypořádat s významným množstvím toxinů, opotřebuje se a předčasně stárne. To se odráží nejen ve stavu vnitřních orgánů a jejich práci, ale samozřejmě také ve vzhledu drogově závislých. Poměrně často mladý třicetiletý milenec euforie vypadá pravidelně jako starý muž kvůli pravidelné otravě jeho tělem omamnými látkami. Celá čísla získávají zcela nezdravý vzhled a objevuje se zemitý odstín, ochablost a hluboké vrásky. Vitální orgány jsou ve špatném stavu; hormonální pozadí subjektu trpícího drogovou závislostí je také extrémně ovlivněno. Reprodukční funkce není kompatibilní s drogovou závislostí. Proto i velmi mladí jedinci čelí problémům v intimní sféře a početí, se sexuální impotencí.

Společenské důsledky drogové závislosti jsou následující: Narkomanky porodí novorozence s těžkým vývojovým postižením. Kromě toho se děti drogově závislých narodí již ve stavu stažení; dochází k výrazné morální a rychlé sociální degradaci jedince. Takový člověk zapomíná na jakékoli normy a kritéria chování, absolutně se nestará o svůj vlastní vzhled, v elementární zdvořilosti. Takoví lidé prostě potopí a vytáhnou ubohou existenci. Závislí se často chovají nevhodně, někdy i agresivně. Přestanou chodit do práce, neúčastní se života své rodiny.

Reakcí společnosti na drogově závislé je izolace: propuštění z práce, rozpad rodiny, známí se zcela odvrátí nebo se snaží minimalizovat komunikaci (pokud nejsou stejnými narkomani); poruchy adekvátního vnímání světa a reality. Lidé, kteří jsou ve stavu narkotického dopingu, se mohou dopustit trestného činu, chybět dávkou drogy nahoru, což povede k smrti, nebo dokonce spáchat sebevraždu . Neuvědomují si své vlastní činy a mohou být nebezpeční; drogy nakonec člověka zcela vyloučí, což vede k psychóze, postižení a demenci.

Prevence závislosti

Hlavními cíli prevence by měly být: identifikovat sociálně psychologické příčiny šíření drogové závislosti v prostředí dospívajících; vytvoření podmínek pro prevenci výskytu zneužívání drog u dětí a dospívajících (tvorba volnočasových míst pro děti, sportoviště, sekce, vedení aktivní propagandy zdravého životního stylu atd.); vývoj systému pedagogických metod a společenských akcí zaměřených na prevenci a prevenci drogových závislostí.

Všechna moderní mládež je dnes ohrožena. Do skupiny selektivní profylaxe spadají jednotlivci charakterizovaní mírně výraznými projevy jakéhokoli neobvyklého chování, kteří možná užívají psychoaktivní léky pravidelně, a bez výrazných příznaků závislosti na drogách. Jejím hlavním úkolem je napravit chování. Do skupiny symptomatické prevence, která je zaměřena na dlouhodobou sociálně-psychologickou práci, spadají jednotlivci, kteří se vyznačují zneužíváním drog, ale dosud nemají status drogově závislých.

Tyto oblasti prevence se vztahují k pojmu primární prevence.

Obecná prevence je širší, protože zahrnuje celou populaci mladých lidí. Jeho cílem je čelit nejčastějším příčinám drogové závislosti, tj. protiopatření k makrosociálním faktorům. Například takové důvody mohou zahrnovat především ostré změny v ekonomickém, sociálně-historickém nebo politickém prostředí, které nevyhnutelně znamenají zvýšení úrovně deviantního (odchylujícího se od norem) chování ve společnosti, včetně drogových závislostí.

Selektivní prevence je zaměřena na mladé lidi, kteří vykazují jakékoli poruchy chování. Jeho hlavní myšlenkou je, že k zavedení omamných látek dochází hlavně na pozadí životně důležitých nebo psychologických problémů, s nimiž se teenager nemůže vyrovnat sám. Poruchy chování jsou v tomto případě jakýmsi ukazatelem. Proto hlavní cíl selektivní prevence spočívá v včasné identifikaci životních nebo psychologických problémů dětí, dokud jim tyto problémy nevedou k závislosti, a v dalším provádění opatření pro sociální a psychologickou korekci jejich chování.

Existuje také symptomatická profylaxe, která je zaměřena na jednotlivce, kteří již mají zkušenosti s užíváním drog, ale dosud nemají status drogově závislých.

Boj proti drogové závislosti

Boj proti drogové závislosti by měl být veden tak, aby zcela odstranil všechny předpoklady výskytu. Boj proti drogové závislosti musí probíhat ze dvou stran. Na jedné straně nejpřísnější zákony a na druhé straně práce na prevenci, prevenci a prevenci drogových závislostí, která by měla být prováděna počínaje rodičovským a školním vzděláváním a končící dopadem specializovaných sociálních institucí. Pouze v tomto případě bude boj úspěšný.

V dnešní době je boj proti drogové závislosti nesmírně nutný, protože šíření omamných látek se vyskytuje nejen nelegálně, ale také prostřednictvím existujících drog, což je pro společnost velmi nebezpečné a vede k jeho smrti. Boj proti drogové závislosti je v současné době světovou válkou o přežití, nikoli bojem jednotlivých zemí. Toto je národní problém. Protože hlavním cílem takového boje je prosazování práva lidí na život.

V politice Ruské federace dominuje boj proti drogové závislosti. Byla vyvinuta hlavní právní opatření v boji proti drogové závislosti. Ve struktuře procesu prevence deformace osobnosti se také rozlišují tři hlavní úrovně: kriminogenní, předkriminogenní a předkriminogenní.

Mezi hlavní směry boje proti drogové závislosti patří opatření ke koordinaci společně řízeného úsilí zdravotnických úřadů, veřejného vzdělávání, vnitřních záležitostí, různých veřejných sdružení týkajících se rozvoje touhy populace po zdravém životním stylu; se zaměřením na vzdělávací práci s dětmi, zejména v rodině, na rozvoj dovedností rodičů, učitelů a lékařů s rozlišením podle věku, pohlaví a charakteru práce v boji proti drogové závislosti; Poskytování protidrogové výchovy pro děti ve vzdělávacích kurzech studovaných na školách, technických školách, vysokých školách, ústavech; vytváření podmínek pro volný čas dětí, seznámení s tělesnou výchovou a sportem; stabilní podpora a pomoc vládních orgánů při různých akcích pořádaných veřejnými asociacemi za účelem vytvoření bezdrogových zón ve městech.


Zobrazení: 38 454

7 komentářů k “Závislosti”

  1. Ahoj, můj manžel je nemocný z drogové závislosti, nyní se podrobuje léčbě drogou, brzy bude propuštěn, řekni mi, že po této léčbě musí být poslán do rehabilitačního centra, nebo ho můžeme vrátit do normálního života doma pomocí psychologické komunikace?

    • Dobrý den, Valeria. V každém případě je léčba závislosti na drogách předepisována individuálně, takže otázky, které vás zajímají, musí být projednány s odborníky v závislostním středisku.

  2. Podle novináře a autora knihy „Chasing the Scream: První a poslední den války s drogami“, Johann Hari, k vyřešení problému drogové závislosti musíte nejen aplikovat metody vládního boje, ale také se změnit. Mezi příčiny drogové závislosti nazývá osamělost a nedostatek běžných sociálních vazeb. Ale je to komunikace se vzájemným porozuměním, která přináší jednotlivci největší potěšení, když ho nedostane, začne hledat náhradu. Nejprodávanější autor také dospěl k závěru, že celý staletí boj proti drogové závislosti vede pouze ke zvýšení počtu drogově závislých. Ve skutečnosti musíte bojovat nikoli s chemickými látkami, ale vyvinout věrný přístup k lidem, kteří jsou oběťmi silné závislosti na drogách. Budovat rehabilitaci založenou na sociálních metodách, nikoli na individuálních. Je také důležité si pamatovat vztahy založené na lásce a empatii.

  3. Závislý manžel. Byl jsem v léčbě v rehabilitačním centru, k rozpadu došlo před šesti měsíci. Nyní spotřebovává jednou za měsíc, jednou a půl. Říká, že má schizofrenii, začínám se ho bát v noci, nevím, co dělat, říká, že už nebude léčit. Řekněte mi, co mám dělat (((((((

  4. V rodině je synem teenager ve věku 16 let. Vyčerpal jsem všechny nervy. Často přichází s vycházkovým jazykem spleteným, oči jsou lhostejné, není cítit alkohol. Věci hořely cigaretami. K otázkám, co je to a kde? ... nevím, nepamatuji si. Opravdu bych chtěl pochopit, co je tady špatně.

    • Larisi, musíš mluvit se svým synem v uvolněné atmosféře. Řekněte mu, že je již dospělý, a nyní bude odpovědný za všechny důsledky, které se mu stanou. Tresty a hrozby jsou v této situaci neúčinné a bezvýznamné, proto ho nedoporučujeme trestat, ale stojí za to přestat dávat kapesné. Nezapomeňte také, že moralizování, mluvení o drogách, obvinění může mít pouze opačný účinek a dítě stráví ve své společnosti ještě více času, a ne doma.

Zanechte komentář nebo položte otázku specialistovi

Velká žádost pro každého, kdo klade otázky: nejprve si přečtěte celou větu komentářů, protože s největší pravděpodobností podle vaší nebo podobné situace již existovaly otázky a odpovídající odpovědi odborníka. Otázky s velkým počtem pravopisných a jiných chyb, bez mezer, interpunkčních znamének atd. Nebudou brány v úvahu! Pokud chcete být zodpovězeni, pokuste se správně napsat.