Nervozita u dětí

nervozita u dětí foto Nervozita u dětí je projevem vzrušivosti nervového systému, který se projevuje zhoršenou reakcí na vnější menší signály. Termín nervozita je používán velmi zřídka v lékařských akademických zdrojích. Bez ohledu na příčinu nervozity by si rodiče měli být plně vědomi a podporovat dítě v jeho stavu. U dětí, na rozdíl od dospělých, je nervový systém vybaven zvýšenou citlivostí na vnitřní a vnější faktory a často je nervozita prvním příznakem celé řady nemocí.

Příčiny nervozity u dětí

Tento stav u dětí je často kombinován s různými dalšími příznaky a poruchami:

- rozmar a hněv ;

- sklon k depresi ;

- poruchy spánku (nespavost v noci a ospalost ve světlé části dne);

- bolest v srdci;

- záchvaty bolesti hlavy;

- zhoršila podezření a úzkost;

- nestabilita srdeční frekvence;

- zvýšené pocení;

- snížení vzdělávací aktivity;

- bušení srdce.

Intelektuální přetížení, nedostatek spánku, iracionální volný čas ( počítačová závislost u dětí a dospívajících), fyzická nečinnost, nevyvážená výživa - to vše jsou časté příčiny zhoršené nervozity a podrážděnosti zdravých dětí.

Příčinou nervozity jsou někdy infekční onemocnění, která se vyskytují v latentní formě. V každém případě, bez ohledu na to, jak jsou dospělí dobře obeznámeni s chováním dítěte, je nutné se poradit s lékařem.

Závažnost symptomů závisí na příčinách nervozity, ať už budou kombinovány nebo doplněny různými příznaky základního onemocnění.

Navenek je nervozita u dětí často mylně považována za inkontinenci a je mylně přičítána oprávněnosti a nedostatku dobrých mravů, takže napjatá atmosféra v rodině a rodičovské chyby ve výchově mohou být faktory, které ovlivňují stav potomstva.

Příčiny tohoto stavu může adekvátně zjistit pouze odborník. Aby se těmto situacím zabránilo, musí rodiče dodržovat správnou každodenní rutinu a zdravý životní styl, včasně reagovat na odchylky dítěte od norem v chování a na výskyt různých obav .

Pokud je dítě zdravé, a to se stane podřízeným výživě, správnému spánku, získání rodičovské pozornosti, přátelským prostředím, bude vždy sebevědomý a klidný.

Další aspekt je velmi důležitý - jedná se o komunikaci s kolegy. Komunikace s dětmi vám umožní napravit nedostatek komunikace, pokud dítě nenavštěvuje mateřskou školu, což vám v budoucnu umožní úspěšně se přizpůsobit škole. Jinak mohou nastat potíže, které bude obtížné překonat bez účasti odborníků. Problémy mohou nastat kvůli dvojímu zatížení - školní zátěži plus přizpůsobení novým podmínkám.

Příznaky zvýšené nervozity u dětí jsou zaznamenány v mnoha patologických stavech:

- schizofrenie ;

- hysterie ;

- patologie centrálního nervového systému (vegetativní-cévní dystonie);

- autismus ;

- neuróza.

Pokud náhle dojde k náladě 2-3letého dítěte, je nutné se poradit s lékařem, aby se vyloučila závažná patologie.

Zvýšená nervozita u zdravých dětí 1. a 3. roku je běžným jevem v krizových obdobích vývoje.

Krizová období ve vývoji dětí mají následující společné rysy:

- rozmazání časového rámce;

- postupné zvyšování příznaků krize a jejich stejné postupné snižování;

- nekontrolovatelnost chování;

- touha udělat opak;

- tvrdohlavost a despotismus;

- negativismus.

Nervozita u dětí prvních let života je způsobena následujícími krizovými obdobími vývoje.

1. Se zjevením řeči u dítěte je spojena krize jednoho roku, která obvykle pokračuje ostře. Vzhledem k úzkému propojení fyzického a duševního vývoje v této fázi existují somatické vícenásobné projevy: porušení biorytmů (narušení bdění a spánku, chuť k jídlu). Tam je mírné zpoždění ve vývoji, ztráta dříve získaných určitých dovedností.

2. Krize tří let je způsobena vědomím něčího „já“ a počáteční fází formování vůle. Toto období je obzvláště akutní a často pokračuje přísně. Vnější vlivy, jako je přemístění, přizpůsobení dítěte do zahrady, mohou krizi zhoršit.

3. Krize sedmi let má mírnější průběh. Krizové příznaky sedmi let jsou spojeny s vědomím důležitosti a složitosti sociálních vazeb, které se projevují ztrátou okamžité naivity v raném dětství.

4. Současná krize adolescentů je v mnoha ohledech podobná tříleté krizi. Tato krize vděčí za svůj průběh vytvoření sociálního „já“. Rozlište věkovou strukturu adolescence u dívek (12–14 let) a chlapců - 14–16 let.

5. Krize dospívání závisí a je spojena s ukončením tvorby hodnotových pokynů. Věkové limity pro dívky jsou (16–17 let), pro chlapce (18–19 let).

Léčba nervozity u dítěte

Za prvé, léčba nervozity u dítěte by měla být zaměřena na odstranění příčiny, která způsobila zvýšenou podrážděnost.

Nervozita u 3letého dítěte se objevuje v důsledku rostoucí krize. Lidové léky, jako je mateřská voda, často pomáhají vyrovnat se s jeho projevy. Tinktury a infuze založené na mateřské mladině mají uklidňující účinek, avšak před použitím se poraďte s pediatrem nebo neurologem o průběhu léčby a dávkování.

Jak zacházet s nervozitou u dětí? Často je nervozita u dětí eliminována úpravou denního režimu. Dojde-li k somatické patologii, je třeba provést důkladné vyšetření, po kterém odborníci předepíšou odpovídající léčbu.

Zvýšená nervozita u dítěte je odstraněna vyloučením silných stimulačních faktorů: doporučuje se zdržet se návštěvy příliš jasných a hlučných událostí po určitou dobu a dočasně opustit televizi.

Dítě by samozřejmě nemělo trpět všemi těmito omezeními, takže rodiče by si měli naplánovat volný čas svého dítěte. Místo cirkusu můžete navštívit zoo a sledování televize lze nahradit četbou zajímavé knihy.

Nervozita u malých dětí je zmírněna snížením počtu hraček dostupných v dětském pokoji. Měli byste opustit návrháře, sady pro hraní her, ale je lepší na chvíli odstranit mechanické hračky.

Nervozita u dětí je také eliminována složitými opatřeními: uvažování o tekoucí vodě, vodních procedurách, tření vlhkým ručníkem, osprchování, plavání v bazénu a v létě na otevřené vodě, hraní s vodou a malování akvarely.

Nervozita u předškolních dětí je úspěšně odstraněna během pobytu v mateřské škole barvením vody v průhledných sklenicích.

Lidovými léky v léčbě nervozity jsou teplé mléko s medem a horký čaj s mátou a malinami, přispívající ke zdravému spánku. Léky na zmírnění podrážděnosti a nervozity by se měly užívat po přesné diagnóze.

Silným nástrojem v boji proti dětské nervozitě je rodičovská trpělivost a láska. Podrážděnému dítěti by se měla věnovat větší pozornost: trávit volný čas společně, chodit v přírodě, stýkat se, hrát hry na hrdiny a vzdělávací hry, sbírat hádanky atd.
Pokud výše uvedené tipy nepomohou a jsou zaznamenány vážné psychologické problémy, měli byste v tomto případě vyhledat pomoc psychologa.


Zobrazení: 22 162

Zanechte komentář nebo položte otázku specialistovi

Velká žádost pro každého, kdo klade otázky: nejprve si přečtěte celou větu komentářů, protože s největší pravděpodobností podle vaší nebo podobné situace již existovaly otázky a odpovídající odpovědi odborníka. Otázky s velkým počtem pravopisných a jiných chyb, bez mezer, interpunkčních znamének atd. Nebudou brány v úvahu! Pokud chcete být zodpovězeni, pokuste se správně napsat.