Chované dítě

Nevzdělané dítě je dítě, jehož chování nesplňuje standardy etikety a interakce přijaté ve společnosti. Charakteristické jsou časté záchvaty hněvu, protesty, nálady, selhání, nestabilita emočních stavů, ignorování potřeb druhých a neschopnost navázat produktivní kontakt s vrstevníky i dospělými. Nezaškolené dítě se svými činy může uvést rodiče do nepříjemného postavení, pro které je touha splnit standardní požadavky docela významná. Mnoho lidí si myslí, co dělat, když je dítě špatně vychované, ale jen málokdo je schopen se podívat na příčinu takového chování a na své vlastní činy a vztahy, které jej vyvolávají.

Špatné chování jako porušení sociálních norem je často známkou osobnostní krize, obtížného přechodného období nebo obtížné situace v životě člověka. Je to druh povstání, se kterým se dítě snaží přitahovat pozornost světa, což signalizuje, že ne všechno je v pořádku. Nejhorší, co mohou dospělí v této situaci udělat, je donutit dítě, aby silou splnilo požadavky. Je optimální zjistit příčinu nedostatku chování dítěte. Zejména v raném věku do tří let se výchova a chování dětí zhoršuje, když se objeví únava nebo když jsou v nové situaci. Poté, co strávíte celý den bez spánku, může dítě dobře obracet talíř s večeří, a důvodem nebude špatná výchova nebo úmyslné dítě zkazit večer.

Nedostatek zkušeností omezuje schopnost dětí zvolit si reakce, a pokud v dětství signalizovaly pláč a pláč na jakékoli touhy nebo nepříjemnosti, je nyní nutné zařídit další situace, aby upoutaly pozornost. Úkolem dospělého je pomoci dítěti zjistit, co skutečně způsobuje nespokojenost, a najít způsoby, jak zajistit odpovídající řešení.

V dospívání člověk zažívá nejzávažnější krizi osobnosti, různé komplexy se stávají aktivnějšími, klesá sebeúcta a mění se orientační body. V této situaci se může změnit postoj s přáteli a lidmi vstupujícími do domu. Dospívající jsou často hrubí a rezervovaní, mohou projít příbuznými, které zbožňovali před několika lety. Nemá smysl vydávat poplach a hledat stříkačky v celém bytě, ve většině případů taková krutost skrývá nejistotu a plachost.

Jsou-li špatné chování způsobeny krizemi souvisejícími s věkem a osobní nezralostí při pochopení jejich vlastních reakcí, mohou rodiče plnit výlučně podpůrnou roli a uchovávat trpělivost. Můžete dětem pomoci pochopit jejich pocity a ukázat, co se musí v konkrétní situaci udělat a proč.

Příznaky nemocného dítěte

Když jsou děti špatně vychované a rozmazlené samotnými rodiči, projevuje se to náladami a nestabilní psychikou, navíc takové projevy budou pokaždé individuální. To platí zejména pro okamžik obecného kazení mladých generací. Běžná situace, kdy babičky obviňují své vnoučata ze špatného chování a nedostatku kultury, je vysvětlena jejich měřítkem právě proto, že se kulturní základna mění. To, co bylo přijato dříve, se nyní může ve formě lišit od stejných zpráv. Vyjádření vděčnosti za obvyklé „děkuji, je to velmi pěkné“ se stává univerzální normou, místo toho lidé stále častěji komentují samotný dar nebo své pocity ohledně toho, co se stalo. Když se podíváte hlouběji, uvidíte, že tento přístup není vůbec o nedostatku vzdělání, ale o jiné kvalitě interakce, kde místo formálního a neosobního děkování sdílíte své vlastní zkušenosti a zdůrazňujete svou jedinečnost.

Pokud jsou děti špatně vychované a rozmazlené, pak pro vytvoření takové charakteristiky existují určité znaky. Je třeba si uvědomit, že špatné chování se může vztahovat výhradně na behaviorální sociální reakce, ale ne na emoční sféru. I když se vám zdá, že milování vaší matky je normální a dítě ji nemiluje, pak to není ani známka špatného chování, ani odchylka v chování.

Sociální pravidla a sociální normy se budou lišit v závislosti na zemi bydliště osoby, její národnosti a tradicích převládajících v jeho rodné zemi. Právě tyto kategorie přinášejí jednotlivé odstíny k definici příznaků špatného chování, ale existují základní pojmy.

V popředí je tendence přerušit účastníka. Toto je pravidlo komunikace, které je relevantní pro jakoukoli společnost, věk, sociální úroveň a zajišťuje normální interakci. Až po úplném naslouchání pochopíte význam toho, co bylo řečeno a touží. Když se partner nedá respektovat a jeho názor nic neznamená, lidé začnou přerušovat. U dětí se to může stát, pokud se rozhodnou všechno předem a jakákoli jiná myšlenka jim předem nevyhovuje. Také se to může stát, když je dítě velmi nadšené nebo vášnivé z toho, co se děje, a jednoduše si nevšimne, že jste mluvili s jinou osobou. Potřeba sdílet objev nebo požádat o nový vede pro děti a zastíňuje všechny ostatní.

Dalším bodem je házení koše nebo odmítnutí vyčistit postel a hračky. To se může vztahovat jak na venkovní chování (obaly jsou hozeny na asfalt), tak na domov (ve vašem pokoji nebo venku). Obzvláště nepříjemné zážitky pro rodiče, když se dítě vrhne pryč. Takové chování může být protestem, pokud jste předtím přísně porušili hranice dítěte a můžete být výsledkem kopírování svého chování. Dítě si nevšimne, že jste v noci umyli všechna jídla, ale pamatuje si, že po jídle může zůstat špinavý, nezáleží na tom, že otočíte všechny skříňky, protože jste hledali důležitý dokument - pro něj to vypadá jako zábavná hra. Kultura chování na ulici je do značné míry utvářena vnějšími příklady, slovní vysvětlení jsou obvykle bezmocná, a pokud většina dětí z jeho skupiny ve školce nebo škole hodí na ulici odpadky, udělá to také.

Mnoho rodičů dětí středního a vyššího školního věku je kvůli své zpoždění považováno za špatně vychované. Tento ukazatel skutečně odkazuje na sociální normy a odráží úctu k ostatním členům společnosti. Je však vhodné pečlivě sledovat, kdy a proč je dítě pozdě. Pokud se to týká pouze výletů do hudební školy, ale jinak je to dochvilné, problémem není výchova nebo špatný charakter, ani zapomnění - jedná se o nevědomý protest o návštěvě určitých míst. V raném věku stále ještě není schopna navigace v čase, děti jsou často zmatené v hodinách a potom je zpoždění vysvětleno špatnými způsoby, ale věkem nepřipravenosti. O úmyslném porušení můžeme hovořit pouze v případě systematického porušování dočasných norem, s porozuměním a schopností naplánovat si čas.

Neustálé záchvaty hněvu , sobecké tendence a touha nutit ostatní, aby dělali jen to, co nyní dítě potřebuje, jsou příznaky buď narušení emoční sféry nebo špatného chování. Až tři roky jsou rozmarnost a časté záchvaty ospravedlněny nedorozuměním jeho emočního světa a neschopností s ním interagovat. Pokud nadměrné emocionální výbuchy přetrvávají ve vyšším věku, znamená to, že výchova byla zaměřena na uspokojení všech rozmarů a pláč je nyní používán jako nejne pannější způsob manipulace .

Selektivita v potravinách se také týká příznaků kazícího se a špatného chování. To samozřejmě neznamená vynikající individuální preference, ale když celá rodina vytvoří menu pro nároky dítěte, není to normou.

Nemotivované odmítnutí přijímaných a standardních věcí (jídlo, oblečení, spánek v určitých časech atd.) Svědčí o narušení vzdělávacího procesu. V takových případech je nepřiměřené požadovat od dítěte okamžitou změnu, protože důvody výskytu nežádoucího chování se objevily už dávno a nejčastěji jsou způsobeny modelem chování rodičů.

Co dělat, když je dítě špatně vychováno

Co dělat, když nezletilé dítě závisí na možnostech a hloubce porozumění problému rodiči. Ve většině případů závisí další chování dítěte na chování rodičů. Aby se předešlo kazení, rodiče musí zastavit možné možnosti rozmazlování dítěte a snažit se mu vyplatit drahé dary a splnění rozmarů. Nejčastěji se z důvodu neschopnosti rodiče poskytnout dostatečné množství lásky a tepla, snaží se tyto mezery zaplnit hmotnými dary nebo koupit poslušnost dítěte splněním jeho přání. Tato strategie nepříznivě ovlivňuje vztahy mezi rodičem a dítětem, stále více prohlubuje emoční mezeru, zpomaluje osobní rozvoj samotného dítěte a vytváří manipulativní způsob komunikace a také mu brání v navazování zdravých vztahů s vrstevníky. Ten je nejzřetelněji zobrazen v každodenním životě a brání další adaptaci , protože takové dítě je vyloučeno ze skupiny stejného věku.

Ale kromě neustálého shovívavosti existuje ještě jeden extrém - nadměrná přísnost a emoční chlad rodičů. Nejčastěji nahrazuje rozmazlování a hlavní problém zůstává stejný - nedostatek upřímné interakce, lásky a porozumění. Pouze v první verzi se rodiče snaží dítě vyplatit, a ve druhé se snaží podřídit si ho silou, přičemž nadále ignoruje smyslovou kouli.

Co když je dítě špatně vychované? Namísto takové náročné konzumace nebo přísnosti je třeba zavést řadu pravidel. Dítě vždy potřebuje hranice, protože stále neví, jak definovat svět kolem sebe jako přátelský nebo nebezpečný - to je omezující funkce pro dospělé.

Musíte stanovit soubor minimálních pravidel, která musíte vždy dodržovat. To znamená, že pokud bylo dohodnuto, že se dítě vrací domů v sedm večer, pak se to vždy stane a nezávisí to na náladě matky, která může vyžadovat dřívější návrat nebo se může vrátit později. Označení pravidel vesmíru dává dítěti sebevědomí a odstraňuje polovinu hysterických záchvatů. Zároveň by však měl být soubor požadavků opravdu minimální a měl by být v souladu s bezpečnostními pravidly. Pokud jde o projev osobních vlastností, nároků, zájmů, musí mít dítě úplnou svobodu, což vytváří podmínky pro osobní růst. Úplná kontrola a životní styl podle rozvrhu rodičů povede k povstání, takže by měla zůstat velká část svobodné volby. Pravidla zavedená v rodině by měla být podporována solidaritou, bez ohledu na to, na které rodiče se dítě obrací. Pokud se alespoň jednou někdo vzdá, bude dítě i nadále požadovat od tohoto rodiče ústupky a celý rámcový systém se stane neplatným.

Pokud jsou špatné chování spojeny s momenty krizového věku, rodiče mohou být jen trpěliví. V takovém případě mohou dítěti vysvětlit, co se s ním stane, když se dítě v raném věku seznámí s jeho emocemi. Je také možné udržovat, ale ne uvalit, během dospívání, je dobré poskytnout pocit lásky a přijetí.

Čím lepší jsou chování dítěte, tím lepší je jeho sociální adaptace a pohoda. Porušení sociálních norem je vždy známkou toho, že v rodině jsou psychologické problémy nebo že dítě je fyzicky vychrtlé. Musíte zjistit důvod, a ne bezmyšlenkovitě číst zápisy o nezbytném chování.

Jak vychovat nezletilé dítě ve školce

V mateřské škole se chování dětí může měnit a lišit od domova, zejména při prvních návštěvách. Špatné chování může být způsobeno testováním situace, pouze neposlušnost a vzdorné chování pomáhá dítěti naučit se v praxi, co si může dovolit s ohledem na své vrstevníky a pečovatele. Proto je v prvních dnech, kdy je dítě v novém týmu, velmi důležité stanovit pravidla přijatelného chování a kontrolovat situaci.

Tantrum vznikající jako požadavek něčeho musí být ignorováno. Čím více se pokusíte utěšit takové dítě, tím bude útok příště jasnější, ale neměli byste ho úplně otřít. Je naprosto nezbytné diskutovat o tom, co se stalo s dítětem, až poté, co se uklidnil. Musíte klidně mluvit, vysvětlit situaci, požádat o jeho názor a dosáhnout společného rozhodnutí. Podle dětských slz opravíte manipulační model, navíc si ostatní děti ve skupině všimnou, že to funguje, a rychle si tuto metodu vyzvednou.

Ve svých požadavcích sledujte optimálně pořadí, aby celý tým mateřské školy měl jednotné požadavky. Pokud jste dnes dítěti něco povolili, zítra vám bude zakázáno, jeho chování nebude disciplinováno, protože disciplína zpočátku chybí v požadavcích dospělých.

Skvělým způsobem je delegovat na děti jednoduché úkoly - takže cítí potřebu a nevyžadují pozornost jinými metodami. Kromě toho plnění úkolů pomáhá rozvíjet odpovědnost. Můžete vytvořit skupiny, které soutěží v úklidu stolů odpoledne, a jmenovat nejchudšího vedoucího týmu.

Věnujte pozornost tomu, jak rodiče komunikují s dítětem, zajímejte se o situaci v rodině. Vzdělávání v mateřské škole může mít silný vliv na formování osobnosti a napravit některé projevy, ale pokud je důvodem komunikace v rodinném stylu, nebude možné situaci radikálně změnit. Můžete vést vzdělávací přednášky pro rodiče, s největší pravděpodobností mají také potíže s nezletilým dítětem a spojit své úsilí do společného, ​​koordinovaného konceptu.


Zobrazení: 171

Zanechte komentář nebo položte otázku specialistovi

Velká žádost pro každého, kdo klade otázky: nejprve si přečtěte celou větu komentářů, protože s největší pravděpodobností podle vaší nebo podobné situace již existovaly otázky a odpovídající odpovědi odborníka. Otázky s velkým počtem pravopisných a jiných chyb, bez mezer, interpunkčních znamének atd. Nebudou brány v úvahu! Pokud chcete být zodpovězeni, pokuste se správně napsat.