Srdeční neuróza

srdce neuróza fotografie Srdeční neuróza je typ funkční srdeční patologie. Nazývá se také kardioneuróza. Výkon srdce je charakterizován autonomií, v důsledku čehož není zaznamenáno jeho fungování během normální činnosti. Příčiny srdeční neurózy jsou spojeny s intenzivní fyzickou námahou nebo silným emočním přetížením, které vyvolává akceleraci srdeční aktivity. Takže odpověď na otázku townfolku: „srdeční neuróza, co je to?“ Lze si ji představit jako jednu z odrůd nervového zhroucení. To je pozorováno u téměř 10% populace. Častěji postihuje lidi charakterizované slabou psychikou a temperamentem melancholiky.

Příznaky srdeční neurózy

Popsaná nemoc je častým příznakem obecných neurotických stavů.

Co je to neuróza srdce? Termín „srdeční neuróza“ obvykle znamená funkční poruchu srdce, ke které dochází na pozadí duševních poruch, například s hysterií .

Mechanismus nukleace a další vývoj popsaného onemocnění spočívá v oslabení aktivity mozkové kůry, v důsledku čehož dochází k dysfunkci subkortikálních center ganglionového nervového systému.

Faktory predisponující ke vzniku kardioneurózy jsou:

- různé nákazy infekční povahy, včetně neuroinfekce;

- hormonální poruchy (například v pubertě, menopauze nebo těhotenství); projevy emoční lability;

- různá onemocnění, která způsobují chronickou únavu těla;

- poranění hlavy.

Přes výše uvedené typické faktory výskytu popsané patologie jsou nejčastějšími příčinami srdeční neurózy stresové situace, nadměrná fyzická námaha a duševní stres. Velkou roli v dysfunkci autonomní regulace srdeční činnosti hraje také alkoholické a kofeinové nápoje, kouření.

Příznaky a léčba srdeční neurózy se neliší v rozmanitosti a složitosti. Nejčastějším příznakem této poruchy je bolest na hrudi a také nepříjemná bolest v srdci. Takové pocity mohou často vyzařovat na levou lopatku a rameno. K přerušení srdečního rytmu může dojít i při malé úzkosti nebo vzrušení. Kromě toho nemocní jedinci prožívají pocit, jako by srdce bilo, jsou zde záchvaty bušení srdce nebo silné pulsace pociťované celým tělem. Kardialie se liší v délce a povaze. Mohou být bolavé nebo prošívané, krátkodobé a trvající několik minut. Pacienti také mohou pociťovat „hrdlo“ v krku. Často je pro ně obtížné se nadechnout, v důsledku čehož je pocit nedostatku vzduchu, což vede k pocitu zadušení.

Příznaky kardioneurózy:

- horečka nízké kvality s následným poklesem (pod 36 ° C);

- labilní krevní tlak;

- výskyt dyspeptických poruch ve formě nevolnosti, která nesouvisí s příjmem potravy, zvracením, říháním, bolestmi v břiše;

- rychlá únava s mírným zatížením;

- obecné jevy slabosti a asténie;

- bolesti hlavy;

- neustálá ospalost nebo naopak nespavost;

- neočekávané horké záblesky nebo teplo;

- zvýšené pocení;

- necitlivost končetin;

- zarudnutí hrudníku a obličeje, parastézie.

Pokud se na pozadí depresivních duševních poruch objeví známky kardioneurózy, jsou často zaznamenány následující příznaky: pocit smutku, třes končetin, pocit napětí uvnitř, strach ze smrti , slza.

Srdeční neuróza je často doprovázena různými fóbie (zejména kardiofobie). Navíc panické záchvaty a srdeční neuróza často jdou spolu, v podstatě jsou to jedno onemocnění. Předpokládá se, že kardioneuróza je charakterizována řadou klinických projevů, ale nejčastějšími příznaky jsou bolest srdce a záchvaty paniky , které jsou bolestivé, nevysvětlitelné záchvaty úzkosti , doprovázené pocitem strachu v kombinaci s řadou somatických symptomů.

Panický záchvat a srdeční neuróza mají určitou dynamiku dysfunkce nervového systému, jako je například vyloučení možnosti střetu s outsiderem, hypochondrií .

Bolest v srdci s neurózou

Kardioneuróza je častěji příznakem obecné neurózy, jinými slovy je to důsledek dysfunkce nervového systému.

U srdeční neurózy nedochází k tzv. Organické patologii nebo strukturálnímu poškození srdeční tkáně, ale ve sternu jsou bolesti.

Častěji se neuróza vyskytuje u jedinců charakterizovaných určitou strukturou vyšší nervové aktivity. Jinými slovy, subjekty náchylné k úzkosti, emoční labilitě a bez příčinné úzkosti jsou více náchylné k neuróze.

Příčina srdeční neurózy je v dětském věku často skrytá. Například například děti vychovávané v podmínkách zvýšené péče, které jsou zvyklé na poslouchání silných rodičů, které nejsou schopny činit nezávislá rozhodnutí a udržet si své vlastní postavení, jsou častěji náchylné k nástupu kardioneurózy. Ve skutečnosti jsou v dospělém stavu zcela závislé na obvyklém prostředí, neustále se obávají negativního dopadu na svůj vlastní život a raději neodolávají životním nepokojům, ale jdou s proudem. Hlavním zájmem takových lidí je jejich vlastní zdravotní stav. Navíc nezáleží na tom, zda existují objektivní důvody k obavám.

Kardioneuróza je považována za typ nervového zhroucení . Může to být vyvoláno například smrtí milovaného člověka, emočním přerušením vztahů, změnami ve známém životním prostředí atd. V takových podmínkách vzniká nekontrolovatelný přetrvávající strach ze smrti z kardiovaskulárních chorob. V budoucnu, jakákoli změna nálady osoby (ve směru zhoršování nebo zlepšování), stačí mírný emocionální otřes, který způsobí zármutky a stížnosti na zhoršenou srdeční aktivitu, což dále zvyšuje úzkost ohledně vlastního zdravotního stavu a zvyšuje strach ze smrti. Vznikne tak začarovaný kruh: zkušenosti vedou k příznakům srdeční dysfunkce, která zase vyvolává eskalaci úzkosti a způsobuje ještě horší zhoršení. Prolomit takový začarovaný kruh je docela obtížné.

Symptomy srdeční neurózy a léčba v tomto případě zahrnuje více psychologické pomoci než léková terapie. Protože příznaky kardioneurózy nejsou způsobeny somatickým narušením.

Bolest srdce u tohoto typu neurózy je způsobena pouze přítomností zvýšené úzkosti, jinými slovy, je vyvolána myšlenkami na možné narušení srdeční činnosti. Neexistují žádné jiné důvody pro výskyt kardialie. Osoba, která je neustále ve stavu zvýšené úzkosti, však cítí ve sternu skutečnou bolest. Proto se tito pacienti stávají velmi podezřelými, neustále se měnícími lékaři, dobrovolně se podrobují četným opakovaným analýzám a vyšetřením, ale nemohou najít skutečnou příčinu své nemoci.

Z toho vyplývá, že neuróza srdce se vyvíjí postupně. Koneckonců, důvod nepříjemných pocitů ve sternu nebyl stanoven, a proto existují důvody pro vznik ještě většího zájmu. Jinými slovy, jedinec vytváří hraniční obsedantní stav, ve kterém se kromě bolesti v srdci objevují i ​​další příznaky.

Osoba trpící srdeční neurózou má charakteristické chování. Je ponořen do sebe, jeho myšlenky se točí výhradně o jeho bolestivém stavu. Pacienti s kardioneurózou jsou lhostejní ke světovým a environmentálním problémům. Ani problémy blízkých je neobtěžují. Současně dostatečně podrobně a pečlivě popisují svůj vlastní stav, podrobně popisují všechny příznaky, závažnost, dobu výskytu a povahu. Obvykle si stěžují na únavu, obecné zhroucení, roztrženost, apatii , neschopnost soustředit se, vykonávat práci, která vyžaduje přesnou akci nebo zaměření.

Bolest ve sternu s kardioneurózou se může lišit délkou a povahou. Jsou paroxysmální nebo vícedenní nezmizí. U různých pacientů dochází k různým změnám bolesti: kompresní a represivní pocity, bolest a tupá bolest, ostré a prošívané algie. Kromě toho se kardialie může rozšířit na celý povrch hrudníku, na krk, horní končetinu a dolní čelist.

Kromě bolesti v oblasti srdce se srdečními neurózami jsou často zaznamenány další příznaky, jako je dušnost, nedostatek vzduchu, zvýšená srdeční frekvence, pulsace ve velkých kapilárách, kolísání krevního tlaku, závratě a některé další.

Podle vzhledu subjektu, jeho popisu jeho vlastního stavu a řady charakteristických rysů lze stanovit diagnózu kardioneurózy. Například bolest v angině pectoris je spojena s fyzickým stresem nebo nadměrným emočním stresem. Skutečně existující srdeční bolesti brání pacientovi, aby je popsal ústně, protože to zvyšuje bolest, pacient naopak hledá mír. Syndrom bolesti při kardioneuróze s fyzickým úsilím není nijak spojen, lze však pozorovat jasný vztah ke změnám emočního pozadí. Drobné změny nálady způsobují kardialii. Pacient o nich mluví nahlas a se zjevným potěšením, čímž přitahuje další pozornost.

Bolest srdce s neurózou se někdy vyskytuje paroxysmálně a doprovází záchvat paniky.

Bolest při kardioneuróze je tedy následující:

- švy, matné, mačkání za hrudní kost;

- může vyzařovat do krku, lopatek, horní končetiny;

- mohou být doprovázeny dušností a udušením;

- Kardiagie je často doprovázena strachem ze smrti, úzkosti a panického útoku.

Léčba srdeční neurózy

Před odpovědí na otázku „jak léčit srdeční neurózu“ je nutné porozumět diagnostickým metodám. Protože výsledek onemocnění závisí na přesnosti diagnózy. Popsaná nemoc rychle postupuje, v důsledku čehož může vést k poměrně závažným důsledkům.

Léčiva pro léčbu srdeční neurózy proto závisí na včasné detekci onemocnění. Vzhledem ke specifikům klinického obrazu kardioioneurózy musí lékaři provést důkladné vyšetření, aby vyloučili další patologii kardiovaskulárního systému. Pro diagnostiku se používá především elektrokardiografické vyšetření a echokardiografie. Tyto metody umožňují vyloučit vývoj ischemické choroby, přítomnost srdečních chorob, myokarditidy, kardiomyopatie a dalších poruch.

Ujistěte se, že provedete následující primární studie k identifikaci a určení příznaků srdeční neurózy a léčbě lidovými prostředky:

- poslech (poslech);

- měření krevního tlaku;

- pohmat rytmu pulsu.

Pacient je také dotazován, během kterého musí odborník zjistit fakta emočních zážitků, duševních šoků, zvýšeného stresu. Pouze na základě všech výše uvedených informací můžete správně diagnostikovat symptomy srdeční neurózy a léčbu lidovými léky.

Kardioneuróza vyžaduje integrovaný terapeutický přístup a pečlivé sledování, protože popsané onemocnění je charakterizováno polysymptomem.

Jak léčit srdeční neurózu?

Předpokládá se, že hlavní léčebnou metodou v léčbě srdeční neurózy je psychoterapie. Psychoterapeutický účinek se však doporučuje kombinovat s lékovou terapií. Účinná je pouze komplexní léčba a eliminuje všechny projevy.

Úkolem terapeuta je identifikovat „zrno“ emočních zážitků. Nejčastější psychologické projevy kardioneurózy jsou považovány za nespokojenost s vlastní osobou, osobním životem a profesí. Tyto problémy vedou k přepracování, snižování odolnosti imunitního systému, objevují se známky vyčerpání mechanismů nervové regulace.

Také s úspěchem v léčbě kardioneurózy se používá tradiční medicína.

Léčba srdeční neurózy pomocí lidových léků je zaměřena na posílení nervového systému jako celku, zejména gangliového systému. Kromě toho se u pacientů trpících srdeční neurózou doporučují fyzioterapeutická cvičení (například plavání), dodržování každodenních postupů a racionální výživa. Tito pacienti by také měli zcela vyloučit kouření, pití alkoholu a kávy. Psychoterapeut potřebuje naučit pacienta se známkami srdeční neurózy, aby se uvolnil, cvičil auto-trénink nebo používal dechová cvičení (například podle Strelnikovy metody).

Léčba srdeční neurózy v akutním období je předepisována ze skupiny sedativ a beta-blokátorů. Následná léková terapie je zaměřena na odstranění příznaků kardioneurózy, odstranění nepříjemných symptomů. Měla by také zahrnovat sedativa rostlinného původu, vitamínové a minerální komplexy. Corvalol a Valocardin se obvykle předepisují jako kardiolog (s nespavostí as cílem zabránit a zastavit záchvaty anginy pectoris).

Chcete-li uvolnit a odstranit nepříjemné projevy cardioneurózy, můžete si vzít krátké teplé (ne vyšší než 38 ° C) koupele s přídavkem jehličnatých aromatických olejů.

Kromě toho se doporučuje jmenovat bylinné přípravky sedativních účinků, jako jsou: Novopassit nebo Persen.

Léčba kardioneurózy závisí na zdravotním stavu pacienta, věku, příčinách a klinickém stavu.

Léčba srdeční neurózy lidovými prostředky zahrnuje použití různých bylinných infuzí, odvarů a léčivých poplatků. Doporučuje se používat poplatky s obecně posilujícím účinkem, sedativní, hypnotické a uklidňující terapeutické vlastnosti.

Jednou z nejúčinnějších bylin v léčbě kardioneurózy je Valerian. Vyznačuje se uklidňujícím účinkem, pomáhá při bušení srdce, nervózním vzrušení a nespavosti. Pro přípravu infuze se doporučuje rozemlet suché kořeny valeriánu v množství dvou polévkových lžic, nalijte je 500 miligramy čisté vody a vařte po dobu tří minut. Výsledný vývar musí trvat na asi dvacet minut a napětí. Měl by být konzumován ráno a večer ve sto mililitrech.

Kromě toho se považuje za povinné předepsat pivoňkovou tinkturu, která se musí užívat ústně pět minut před jídlem třikrát denně. Tinktura by měla být konzumována v množství 10 - 30 kapek, zředěných v polévkové lžíci vody.

Pokud je kardiovaskulární neuróza doprovázena silným srdečním rytmem, pak, abyste dosáhli rychlého účinku, musíte udělat odvar ze stejných částí byliny Valerian officinalis, chmelové hlávky, oregano a kořeny bahenních bahen.

V případě srdeční neurózy, která se vyskytuje udušení, závratě a doprovázená nervovou dysfunkcí, pomáhá kolekce sestávající ze tří částí květů marshmallow trávy a hloh, dvou částí mateří a heřmánku a jedné části kmínu.

Kardioneurózy, které vznikly v přítomnosti patologické menopauzy a jsou doprovázeny zvýšeným tlakem, lze léčit odvarem bylin: ibišek, majoránka, třezalka tečkovaná, jmelí, řebříček, šalvěj, květy měsíčku lékařského, přeslička a pupeny borovice. Všechny tyto složky se musí brát ve stejných hmotnostních frakcích.

Kardiovaskulární neuróza, která se vyskytuje při narušení funkcí gangliového nervového systému, může být léčena infuzí květů hloh, meduňka, meduňky, máty peprné a valeriánu.
S kardioneurózou, která se vyskytuje na pozadí zvýšené sekrece štítné žlázy, se doporučuje provést odvar stejných hmotnostních proporcí společného opakování, květů hloh, balzámu citronu, tymiánu obyčejného, ​​Valerian officinalis a evropského zyuzniku.

K terapeutickým účinkům v případě obsedantní neurózy se doporučuje použít infuzi 50 gramů a 500 miligramů vodky z evropského stáda evropské vroubenky. Výsledný roztok by měl být infuzován po dobu 14 dní na tmavém místě, poté musí být filtrován. Infuze se doporučuje užívat jednu čajovou lžičku nejméně dvakrát denně, zaplavenou mlékem. Tento nástroj pomáhá zbavit se strachu, pocitu paniky a zvýšené podrážděnosti.

Silný duševní stres může eliminovat směs česneku (1 hřebíček) se sklenicí mléka. K přípravě produktu je třeba strouhat stroužek česneku jemným struhadlo nebo ho vymačkat česnekovým lisem a smíchat s mlékem. Принимать данную смесь следует до завтрака за тридцать минут.

От невроза сердца хорошим средством считается смесь меда с водой. Мед в количестве 50 грамм необходимо растворить в 500 миллиграмм воды. Данную смесь следует выпивать за день, разделив на четыре приема.

Léčba neurózy lidovými léky je dnes nejoblíbenější. Vzhledem k tomu, že použité léky jsou zcela přirozené a často se jeví jako mnohem účinnější než lék na léky. Aby však lidová léčba mohla být přínosná, měla by být přijata přísně v souladu s lékařským předpisem.


Zobrazení: 31 398

2 komentářů k příspěvku „Neuróza srdce“

  1. Žádné byliny neošetřují kardioneurózu ... v noci zklidňují a bolest se vrací kdykoli a nic nepomáhá Lék CORMENTOL pomáhá az nějakého důvodu může CORDARON pomoci. A na tuto nemoc už není žádný lék. Možná vám někdo řekne nějaký jiný lék. Děkuji V redakční kanceláři na toto téma není nic jiného než ošetření valeriánem a pivoňkou, to nikomu nepomůže zbavit se bolesti, alespoň se opít ... píšu poprvé.

  2. Diagnóza nemoci je velmi jednoduchá, ale tato skupina nemocí je charakterizována běžnými příznaky. Kromě toho je hlavním faktorem psychogenní faktor, který se stává příčinou onemocnění. Kromě toho jsou všechny duševní poruchy tohoto onemocnění zcela reverzibilní a po řádném ošetření zmizí beze stopy. To je přesně to, co se klinika neurózy liší od všech ostatních nemocí, které lze připsat mentálním.

Zanechte komentář nebo položte otázku specialistovi

Velká žádost pro každého, kdo klade otázky: nejprve si přečtěte celou větu komentářů, protože s největší pravděpodobností podle vaší nebo podobné situace již existovaly otázky a odpovídající odpovědi odborníka. Otázky s velkým počtem pravopisných a jiných chyb, bez mezer, interpunkčních znamének atd. Nebudou brány v úvahu! Pokud chcete být zodpovězeni, pokuste se správně napsat.