Závislost na nikotinu

Závislost na nikotinu je variací závislosti vyplývající z kouření. Pokud jde o míru závislosti, nikotin dává přednost heroinu, ale vede mimo jiné i odrůd omamných látek. Nekontrolovaná touha po nikotinu v medicíně znamená komplex duševních poruch, fyziologických poruch a poruch chování způsobených užíváním tabáku.

Závislost na nikotinu je docela běžná. Z velké části je to kvůli zákonnosti distribuce cigaret a jejich snadné dostupnosti. Navíc je to nejobtížnější varianta drogové závislosti. Hlavními důsledky dlouhodobé konzumace tabáku jsou nemoci ovlivňující myokard, krevní cévy, dýchací systém a také onkologie. Proto je téma „jak se zbavit závislosti na nikotinu“ tak populární, protože nikotinový účinek na lidské tělo je docela destruktivní a nikdy nezmizí beze stopy.

Příznaky závislosti na nikotinu

Analyzovaná forma závislosti se nachází ve závislosti na nikotinu, který je klíčovou součástí produkce tabáku, a v psychologické touze kouřit. Kouření nelze považovat jen za špatný zvyk. Tabák je nemoc, která může postihnout kohokoli, ať už jde o teenagera nebo major s nízkými příjmy, lékaře nebo nezaměstnaného, ​​dívku nebo muže. Jediným rozdílem je cena a rozmanitost tabákových výrobků používaných kuřáky k uspokojení jejich závislosti.

Nikotin způsobuje touhu po kouření díky schopnosti dodat kuřákovi příjemný fyzický pocit a duševní účinky. Nepřítomnost cigaret způsobuje celou řadu nežádoucích a bolestivých pocitů, jakož i zhoršení pohody.

Lidé se nejprve seznámí s popsaným zvykem ve své mládí v důsledku zvědavosti nebo za účelem posílení své autority. Navíc ne každý je závislý na této závislosti. Aby se mohly vyvinout nekontrolované touhy, je zapotřebí několika faktorů. V první řadě má sociální prostředí obrovský dopad. Není to pro nic, co ostřílení lidé říkají, že špatný příklad je docela nakažlivý. Kromě toho je tvorba nikotinové závislosti často způsobena genetickou predispozicí nebo přítomností psychických problémů, nervových patologií, depresivních nálad, schizofrenie .

Protože inhalace cigaretovým kouřem o svátcích neznamená vždy fatální slabost pro tabák, je nutné znát projevy naznačující výskyt nikotinového otroctví. Níže jsou uvedeny hlavní rysy této změny závislosti.

Přítomnost nekontrolované závislosti na nikotinu je indikována především:

• neschopnost samostatně se zbavit popsaného návyku a přítomnost několika neúspěšných pokusů o zbavení touhy po tabáku v „historii“;

• pociťujete nepříjemné projevy v důsledku odmítnutí kouření (slabost, snížená pracovní schopnost, rozpětí pozornosti je sníženo, nervozita , zažívací potíže, depresivní nálady, neskutečná chuť k jídlu);

• pokračující kouření i v případě zhoršení zdraví (osoba úmyslně poškozuje své zdraví a kuřák nemůže přestat ublížit);

• snížení sociální angažovanosti za účelem vytvoření podmínek, které umožňují neomezené kouření (například se jednotlivec snaží vyhnout zařízením, kde je kouření zakázáno, nebo omezuje komunikaci s osobami, které nemohou tolerovat cigaretový zápach).

Fáze závislosti na nikotinu

Vnik nikotinu do lidského těla vyvolává obrovské množství řetězových reakcí na buněčné úrovni a proces přenosu nervových impulzů. Takové reakce jsou považovány za reverzibilní. Jinými slovy, v případě absence expozice nikotinu se zastaví nebo stabilizuje. Na fyziologické úrovni je touha po „nikotinových bacilech“ vnímána jako fáze závislosti.

Závislost je známa jako premorbidní stav vyplývající z epizodického kouření. V této fázi je měsíčně pozorováno průměrně až 15 epizod kouření. Kromě toho existují také projevy způsobené intoxikací po kouření, a to: slabost, mírná nevolnost, závratě.

Počáteční fáze závislosti na nikotinu je charakterizována pravidelností popíjení cigaret. Kuřáci se cítí energicky, zvyšují náladu, zlepšují schopnosti, což je první zvon vzhledu přitažlivosti. Nyní jednotlivec kouří častěji. Příznaky, které se vyskytly během debutového setkání s nikotinovými tyčinkami, chybí. Potřeba cigaret denně roste. Lidé mohou projít touto fází docela rychle, ale v průměru je počáteční fáze charakterizována dobou trvání jeden a půl až pět let.

První fáze chronické závislosti na nikotinu se vyznačuje přechodem k systematickému kouření. Zde se denně spotřebuje asi 10 cigaret na balení (někdy i více). Přímo pro proces kouření existuje mírná psychologická touha. Pronikání nikotinu již způsobuje buněčné řetězové reakce, objevují se odpovídající projevy. Tělo se stává tolerantní k pronikání nikotinu. Po kouření cigaret nevznikají žádné stížnosti na zhoršení zdraví. Tato fáze je charakterizována trváním až 5 let.

V další fázi chronické závislosti roste potřeba nikotinu a postupně se stává stabilnější. Kuřáci nyní hledají cigaretu bez ohledu na důvod - cítí se dobře nebo v dobré náladě, nadměrné námaze nebo ranní bdělosti, nenápadný rozhovor nebo přátelská shromáždění, chůze nebo sledování filmu. Již existují abstinenční příznaky s prudkým poklesem dávky nikotinu.

Popsaný obrázek je doplněn výskytem ranního kašle, kolísání tlaku, výskytem nepohodlí, agresivitou , problémy se zaspáním, mírnou letargií. Stále chcete kouřit. Myšlení na tuto akci může nastat v noci. Balení cigaret denně je již standardem. Trvání této fáze je dáno čistě individuálními fyziologickými charakteristikami kuřáka, ale v průměru to trvá 10 let.

Třetí fáze závislosti na nikotinu se vyznačuje nedostatkem investic do procesu kouření. Kuřák často nevědomky sáhne po „nikotinové tyčince“. Mezi přestávkami nejsou žádné specifické záminky a určité mezery a neexistují ani žádné preference značky. Proces kouření je automatizován. Kromě toho je třeba poznamenat: zapomnětlivost, podrážděnost , letargie, úzkost, časté bolesti hlavy a ztráta chuti k jídlu. Současně se zhoršují dýchací orgány, trávicí systém, myokard, kapilární elasticita. Charakteristickým rysem kuřáků se zkušeností je nažloutlý tón epidermis.

Výše uvedená separace ve stadiu je považována za podmíněnou, protože vývoj závislostí ovlivňuje několik faktorů: typ cigarety, věk přechodu na nikotinové otroctví, pohlaví, zdraví, individuální odolnost vůči škodlivým látkám.

Léčba závislosti na nikotinu

Proces vzdání se kouření je často docela komplikovaný závislostí generovanou nikotinem.

Kuřáci se nejčastěji pokoušejí přestat samostatně - ostře a definitivně, ale statistiky ukazují, že ne více než 7% jednotlivců je schopno vzdát se závislosti na nikotinu nebo jiné pomoci poprvé bez tablety.

Dva nejúčinnější léky na závislost na nikotinu jsou: kombinovaná nikotinová substituční terapie (například žvýkačka s náplastí) a Vareniclin.

Níže uvádíme několik základních bodů, s nimiž je třeba počítat při studiu materiálů, jak se zbavit závislosti na nikotinu a výběru účinné techniky.

Nikotinové otroctví často vyžaduje opakované pokusy přestat kouřit. Léčba závislosti na nikotinu je účinná v celé řadě subpopulací (sociální a vzdělávací úroveň, věk, pohlaví, zdraví).

Lékařské doporučení, jak tuto závislost ukončit, je v dnešní medicíně nejvýhodnějším zásahem na ekonomické straně, i když malé procento kuřáků se po takové radě řídí. Objasnění důsledků kouření, podpora a povzbuzení, motivace - tyto faktory zvyšují pravděpodobnost ukončení kouření.

Kromě toho se za účinné považují různé kurzy, školení, programy psychologického plánu zaměřené na překonání závislosti.

Radikální metody, jak se zbavit otroctví tabáku, dnes neexistují. Všechny dostupné způsoby, jak se zbavit nikotinového útlaku, lze rozdělit do následujících skupin: substituční, behaviorální, farmakologická a nedrogová terapie.

S nekontrolovanou nikotinovou přitažlivostí se široce používají speciální látky obsahující nikotin (substituční terapie). Ke kopírování účinků nikotinu dochází v důsledku použití roztoku nikotinu nebo žvýkačky nasycené nikotinem, který by měl být používán pouze ve spojení s jinými prostředky, protože pouze jeho použití neodstraní dlouhodobé touhy.

Léky obsahující nikotin dávají kuřákům stejný pocit jako kouření. Studie ukázaly, že odstranění otroctví tabáku nikotinovou náplastí je účinnější ve srovnání s léčbou placebem.

Nikotinový aerosol pomáhá zdržet se cigaret, ale pouze na začátku jeho používání. Nikotinové inhalace jsou užitečné pro krátkodobé odmítnutí popíjet „nikotinové tyčinky“.

Důvodem neúspěšných pokusů zbavit se závislosti na nikotinu je výrazná touha po kouření s abstinenčními příznaky. Proto, když se objeví příznaky v důsledku odvykání kouření, poměrná substituce nikotinu vám umožní překonat touhu táhnout se na cigaretu. K tomu jsou předepsány látky obsahující nikotin. Výrazná podřízenost nikotinu (denní spotřeba více než 20 cigaret, kouření po dobu 30 minut po probuzení první cigarety, neúspěšné úsilí o ukončení kouření) je známkou pro jmenování drog obsahujících nikotin.

Substituční terapie je také indikována u pacientů se silnou motivací k tomu, aby se z tohoto otroctví osvobodili. Výhodou popsaného způsobu je snížení potřeby používat dříve známé denní množství cigaret, jakož i zmírnění projevů abstinenčního syndromu. Dlouhý průběh této terapie neřeší problém odstavení ze spotřeby tabákových výrobků. Kromě toho je třeba mít na paměti, že v případě somatických kontraindikací (diabetes mellitus, infarkt myokardu, vysoký krevní tlak, patologie jater atd.) Není tento druh léčby vhodný. Nelze vyloučit ani předávkování způsobené kouřením na pozadí užívání drog obsahujících nikotin.

K vývoji negativního tabákového reflexu se používají tablety závislosti na nikotinu - léky, které způsobují zvracení ve spojení s kouřením.

Mezi nrogové metody spásy z nikotinového otroctví se používá hypnotická expresní metoda. Subjekt je ponořen do tranzu a je dán terapeutickým prostředím.

Prevence závislosti na nikotinu

Závislost na tabákových výrobcích kromě vyvolávání závislosti na nikotinu je také nebezpečné vyvinout přetrvávající psychologickou závislost. Léčení na fyziologickou závislost nestačí, protože psychologický faktor je obvykle mnohem závažnější.

Preventivní opatření k prevenci kouření a prevenci jeho recidivy jsou založeny na vnímání spouštěcích faktorů kouření a nahrazování popsaných škodlivých potřeb pro zdravější povolání.

Přímá fyzická podřízenost kouření bude stále procházet, když nikotin zcela opustí tělo, a psychická touha může člověka vrátit k závislosti.

Následuje několik klíčových faktorů, které zabraňují kouření. Především je možné předvídat výskyt závislosti na nikotinu neustálým objasňováním nebezpečí kouření.

Je také nutné zakázat reklamu na tabák. Nakonec, pokud je křehká dospívající psychika vysílána z modrých obrazovek, které kouření dává svobodu, inspiraci, pomáhá dosáhnout bezprecedentních výšek, přirozeně se bude chtít pokusit mladý snílek.

Omezování snadné dostupnosti tabákových výrobků a míst, kde je dovoleno si tuto závislost dovolit, je také poměrně nezbytným opatřením. Od míry závislosti na nikotinu se u různých subjektů liší. Takže těžkého kuřáka nemůžete chytit žádnými omezujícími opatřeními a jednotlivci, kteří se na procesu podílejí průměrně, budou vystrašeni potřebou hledat „nikotinové tyčinky“ nebo místo jejich spotřeby.

Aby se zabránilo vývoji nikotinových chutí v adolescentním mikrosoci, je absence tohoto návyku v jejich blízkém kruhu považována za nejlepší způsob. Pokud příbuzní nejsou v otroctví tabáku, je pravděpodobnost závislosti na kouření u dětí výrazně snížena. Rodiče jsou vybízeni k tomu, aby se zapojili do sportovních cvičení s dětmi, pokusili se je něčím zaujmout a využít jejich volného času.

Je velmi důležité zabránit vzniku popsaného negativního návyku právě u dospívajícího mikrosocia, protože bylo zjištěno, že subjekty závislé na kouření před 15 lety umírají na onkologická onemocnění postihující plíce asi 5krát častěji než lidé, kteří začali kouřit mnohem později.

Fatální dávka nikotinu pro dospělého je považována za balení cigaret spotřebovaných najednou. Pro teenagera je taková dávka pouze polovina balení. Musíte také pochopit, že kromě nikotinu obsahují tabákové výrobky mnohem škodlivější látky. Proto je zavedení popsaných a dalších preventivních opatření tak důležité.


Zobrazení: 1 385

Zanechte komentář nebo položte otázku specialistovi

Velká žádost pro každého, kdo klade otázky: nejprve si přečtěte celou větu komentářů, protože s největší pravděpodobností podle vaší nebo podobné situace již existovaly otázky a odpovídající odpovědi odborníka. Otázky s velkým počtem pravopisných a jiných chyb, bez mezer, interpunkčních znamének atd. Nebudou brány v úvahu! Pokud chcete být zodpovězeni, pokuste se správně napsat.