Vztah mezi ženami

vztahy mezi ženami foto Psychologie ženy ve vztahu k ženě - toto téma není tak často předmětem výzkumu psychologů, protože jejich zájem obvykle způsobuje mezilidskou komunikaci. Obecně se uznává, že přátelství mužů je hlubší a delší než ženy. Po založení rodiny věnují ženy větší pozornost rodinným záležitostem a komunikace s přáteli má druhořadý význam. Ženy někdy dokonce úplně ztratí přátele, se kterými dříve hovořili. Muži naopak nikdy nepřeruší své přátelství a častěji přijdou na stranu přítele než ženy.

Psychologové rozdělují ženská přátelství do dvou typů vztahů. Berou na vědomí, že některé ženy ani nenapadají, že jsou přáteli, a používají se pouze pro své osobní zájmy.

Jiní jsou naopak skutečnými přáteli a navzájem se podporují, v případě potřeby poskytují pomoc, radí, co dělat v obtížné situaci.

V prvním případě se objeví standardní model chování, když lidé nevstoupí do hlubokého duchovního spojení. Druhý model chování způsobuje větší pozornost k uvážení.

Psychologie ženy ve vztahu se ženou prochází změnami poté, co jedna z přítelkyň má muže. Žena začíná věnovat více času své nově vybrané, a její přítel žárlivě vnímá nedostatek pozornosti. Zamilovaná dívka je mnohem zajímavější s ní než s přítelkyní. Muži jsou v tomto chování mnohem klidnější, pokud má jeho přítelkyně přítelkyni. Ženy jsou však nepředvídatelné bytosti a pro mnoho z nich je přátelství se ženou stejně důležité jako vytvoření silné rodiny.

Psychologie ženy ve vztahu s přítelkyní je velmi nestabilní. Ženské společnosti se rozpadají rychleji nebo se shromažďují méně často, když se přítelkyně ožení. Mnoho přátelství žen připisuje, že jsou sekundárními hodnotami rodiny.

Názor psychologů na koncept přátelství žen přichází na komunikaci na různá témata, na pokrytectví a osobní použití. Je třeba poznamenat, že hezká žena v příteli si vybírá méně atraktivní, aby vypadala ziskově na pozadí.

Mnoho žen jsou pokrytci, často lžou, vedeni jejich osobními zájmy. Ale věrní přátelé vždy splňují slib a nezapomeňte pár minut po žádosti. Tito přátelé nelžou, a proto své zájmy nepřekládají zájmům přítele, neklouzají za zády, v obtížných dobách pomáhají vyrovnat se s nebezpečím. Pokud se stane, že se přátelství rozpadne po sňatku, je to určeno strachem a postojem k příteli, vůči soupeři, který může odvádět jejího manžela pryč.

Ve většině případů však přátelství zanikne, protože se mění zájmy, stejně jako okruh přátel, a není vůbec čas na komunikaci s přítelem. Proto se rozpadají soudržné ženské společnosti. Tyto jevy nikoho nepřekvapí, protože každá žena je přirozeně nakloněna vytvoření rodiny a každý rušivý faktor se snaží eliminovat. Pokud se komunikace výrazně snížila a pro konverzaci bylo mnohem méně témat, znamená to, že vztah je zastaralý a měl by být zastaven.

Psychologie vztahů mezi ženami

Přátelství mezi ženami je opravdu velmi zřídka závažné a založené na vzájemném porozumění. Dívky často diskutují pouze o nejnovějších zprávách a sdílejí své dojmy z různých témat. Pokud ženy pracují společně, jsou do diskusí přidány profesní zájmy a související témata pro konverzaci. Velmi vzácným případem jsou případy, kdy ženy mají mnoho let silné přátelství.

Psychologie vztahů mezi ženami a dívkami někdy slouží jako kryt pro vzájemné používání pro vlastní osobní účely. Stává se, že jedna z žen jedná jako poradkyně, neustále vybízející, a tak učí druhou, jak jednat v různých situacích. Tímto chováním žena kompenzuje nedostatek událostí ve svém osobním životě. Ženy často mylně berou špatné ženy za své přátele. Věrní přátelé dodržují své sliby, nelžou, neberou v úvahu zájmy, neklouzají s jinými lidmi, odpouštějí malé slabosti, neházejí v těžkých dobách.

Jak udržovat vztah s přítelkyní? K tomu musíte být moudřejší, protože vám záleží na vašem vztahu. Vždy zacházejte se svým přítelem s pozorností, poslouchejte ji a v případě potřeby pomáhejte. Při komunikaci nezavádějte svůj názor, nezasahujte do své rady bez potřeby. Vždy věnujte pozornost, zejména pokud má vaše přítelkyně těžký život. Zkuste si své osobní problémy udržet pro sebe. Když o nich méně mluvíte, budete v klidu. Od svého přítele neočekávejte mnoho, nemusí se chovat tak, jak si přejete. Pokud tedy od ní něco očekáváte, řekněte jí přímo o svých přáních nebo obavách.

Pokud mezi ženami nevzniknou nejasné situace, nebudou se v budoucnu vyvíjet konflikty, rozhořčení a zklamání. Říká se, že akce žen nepodléhají logice. Snažte se vždy pochopit svou přítelkyni. Naučte se přijímat její myšlenky, zábavy, akce, závislosti. I když něco nesdílíte, zkuste pochopit svou přítelkyni. Takové porozumění by samozřejmě mělo jít ze dvou stran, pak kompromisy budou mnohem snazší.

Psychologie vztahů mezi ženami zahrnuje důvěryhodné vztahy. Pro udržení vztahu s přítelkyní potřebujete důvěru. To je jeden z faktorů klidu a silných nervů ve vztahu. Kamarádky by si měly navzájem důvěřovat. Je velmi důležité neztratit svou existující důvěru. Jakmile je lži řečeno, nakonec to vyjde a pak je důvěra ztracena. Poté, co jste jednou lhal svému příteli, budete odsouzeni k lži, a po chvíli budete zmateni, když řeknete pravdu a když ne. Ztráta důvěry je otázkou sekund, ale její obnovení nemusí fungovat.

Ani jeden ženský vztah nebude úspěšný bez vzájemného odpuštění. Odpuštění člověku je dar, který nemá mnoho, protože je důležité neříkat „odpouštím vám“, ale potlačit zášť, hněv a zapomenout na tento čin. Je důležité se naučit odpouštět, protože příště můžete také narazit. Mezi přáteli jsou často opomenutí a zde je nutné zastavit včas. I když si myslíte, že máte pravdu, ale váš vztah se blíží nepříjemným jednáním, je lepší mlčet nebo chladit. Moudřejší bude ten, kdo nejprve zastaví hádku a požádá o odpuštění.


Zobrazení: 9 822

Zanechte komentář nebo položte otázku specialistovi

Velká žádost pro každého, kdo klade otázky: nejprve si přečtěte celou větu komentářů, protože s největší pravděpodobností podle vaší nebo podobné situace již existovaly otázky a odpovídající odpovědi odborníka. Otázky s velkým počtem pravopisných a jiných chyb, bez mezer, interpunkčních znamének atd. Nebudou brány v úvahu! Pokud chcete být zodpovězeni, pokuste se správně napsat.