Psychologie rodičovství

psychologie rodičovství fotografie Psychologie rodičovství byla přivedena do sekce vědy ve 40. letech dvacátého století. Cílem tohoto směru je najít řešení problémů výchovy dětských osobností, jejich harmonické formování, rozvoje morálky atd. Psychologie rodičovství je základem pedagogické psychologie, která pomáhá řešit a porozumět problémům každého dítěte a najít přístup k představiteli mladší generace.

Psychologie rodičovství 2 roky

Rodičovství ve věku 2 let není tak jednoduchá záležitost, jak se zdá na první pohled. Problémy spojené s výchovou dětí se mnohokrát objevují u mnoha rodičů. Dítě, které má dva roky, často dává rodičům spoustu potíží s jeho tvrdostí, rozmarem a záchvaty hněvu . V tomto věku mohou být drobky pro jejich rodiče „obtížným testem“. Malý tyran často vznáší námitky vůči dospělému, který je o něco větší než on. Nejtěžší věc je pro ty rodiče, kteří si jsou jisti, že by je dítě v každém případě mělo poslouchat. Dvouleté dítě často ukazuje svou postavu, reaguje s podrážděním, hází hněvem, odmítá pomoc dospělých a rodiče často nechápou, co se s dítětem děje.

Dítě ve věku 2 let má dobře vyvinutou motorickou funkci a pro něj nejsou místa, kam by se mohl dostat. Dítě již lépe ovládá svou řeč a díky svým dovednostem se snaží být „samosprávným“. Pokud dospělí pochopí, že se jedná pouze o jeho fyzické úspěchy, bude snáze ukázat jejich toleranci, než předpokládat, že chce své rodiče úmyslně nevyvážit.

Psychologie výchovy dětí do 3 let - tipy

Dítěti by měly být položeny otázky, na které může odpovědět buď „ano“ nebo „ne“, zatímco dospělý by měl být připraven přijmout obě tyto možnosti. Například, když potřebujete opustit hřiště se svým dítětem, měli byste mu o tom říct takto: „odcházíme do 5 minut.“ Po uplynutí této doby by měl člověk postupovat. Je třeba s jistotou říci: „Je čas jít“, pokud dítě odolává, je třeba ho neustále odvádět pryč.

Měli byste dát dítěti právo na výběr - z nabízených dvou si například vyberte vlastní oblečení.

Psychologie rodičovství do 3 let zahrnuje flexibilitu rodičovství. Je důležité podporovat jakoukoli volbu dítěte a naučit ho zodpovědně se odkazuje na jeho volbu. Například, pokud má dítě hlad, ale odmítlo jíst, pak byste neměli kategoricky trvat na tom, aby jedli jídlo právě v tuto chvíli, měli byste jídlo jen odložit. Dítě se určitě vrátí k navrhovanému jídlu. Pokud se dospělí budou držet těchto tipů, pak obtížný věk dvouleté drobky projde bez povšimnutí.

Psychologie rodičovství 3 roky

Každý rodič chce vychovávat své dítě správně tak, aby vyrostlo jako plnohodnotný, zdravý a kreativní člověk.

Formování drobky osobnosti začíná ve věku tří let. Dětská psychologie definuje chování dětí tohoto věku jako „ krizi tří let “.

Chov dítěte ve věku 3 let vyžaduje od dospělých hodně pozornosti a trpělivosti. V příštích letech života budou dětem položeny hlavní rysy postavy a budou utvářeny představy o základech chování v dospělém životě. Chování dítěte ve věku 3 let se často vyznačuje náladou a záchvaty hněvu. V takových situacích je důležité, aby dospělí neztráceli náladu , trpělivě a klidně nevysvětlili dítěti, že se jim nelíbí chování drobků. Doporučuje se zaměřit pozornost dítěte, které je přesně postiženým dospělým. Poté je třeba odvrátit pozornost něčím zajímavým a nezaměřit se na tento konflikt.

Cílem psychologie výchovy 3letého dítěte je odstranit zbytečné zákazy a ukázat přísnost, jinak se v budoucnu dítě stane zbytečně náročným, rozmarným a vybíravým. Nemůžete porazit a ponížit dítě, měli byste ho nechat cítit na stejné úrovni jako dospělí.

Tříleté dítě si začíná být vědomo sebe sama jako člověka, ale kvůli nedostatku životních zkušeností dítě neví, jak prokázat svou nezávislost, vytrvalost, aktivitu při dosahování cíle. Aby se dítě mohlo harmonicky rozvíjet, je nutné naplnit jeho život zajímavými aktivitami, hrami, procházkami. Dítě by mělo být vždy taktně a spravedlivě, a poté, co dítě zraje, splatí svou láskou a úctou.

Psychologie rodičovství 4 roky

Vychovávat dítě ve věku 4 let je poměrně složitá záležitost. Ve věku 4 let je dítě samostatnou osobou se svými touhami, vlastním názorem a emocemi.

Správná výchova dítěte ve věku 4 let bude mít dopad na všechny aspekty jeho budoucího života, proto je třeba k této otázce přistupovat velmi důkladně. Pokud v raném dětství emoce a instinkty ovládají hlavně život dítěte, pak se jeho chování ve věku 4 let stává více vědomým.

Aby bylo možné zvolit správný směr ve výchově čtyřletého dítěte, je třeba vzít v úvahu klíčové body vývoje drobků v tomto věku.

Psychologie rodičovství ve věku 4 let musí být změněna kvůli posunu v důrazu z motorické činnosti na duševní činnost (pro dítě je zajímavá veškerá tvořivost: modelování, kreslení, výroba různých řemesel); takové chování by mělo být podporováno, zejména pokud dítě není trvalé. Ve 4 letech, pokud to zdraví dovoluje, se doporučuje dát dítěti sportovní část (plavání, gymnastika atd.). Nesmíme zapomenout na každodenní procházky, které dobře posilují imunitu, a ve hrách pod širým nebem rozvíjet skvělé motorické dovednosti. Pokud dítě již zná abecedu, měl by začít učit čtení. Doporučujeme hravé seznámit dítě se základy matematiky.

Za 4 roky se objevuje zvědavost a nekonečné „proč“? Na drobky je třeba odpovídat přímo a bez zbytečných podrobností. Pokud dospělý nemá potřebné informace, měli byste to dítěti říct a slíbit, že v blízké budoucnosti najdete odpověď.

Pokud již dítě navštěvuje mateřskou školu a má v týmu problémy s adaptací, měl by mu pomoci dospělý překonat je. Nejprve musíte zjistit příčinu tohoto stavu (plachost, rozpaky, žárlivost) a potom naučit dítě správně komunikovat se svými vrstevníky, sdílet hračky nebo, pokud je to nutné, se starat o sebe. Pokud tento problém nemůžete vyřešit a stane se globálním, je lepší obrátit se na dětského psychologa.

Rodinná psychologie pro výchovu dětí ve věku 4 let bere v úvahu určité změny, které psychika dítěte prochází procesem dospívání. Dítě ve věku 4 let začíná prožívat nové pocity pro sebe: podráždění, nenávist, ostuda, smutek. Nedokáže se s nimi vyrovnat sám, nemusí poslouchat, chovat se špatně. Během tohoto období je důležité podporovat dítě, vysvětlovat, že každý zažívá emoce - a to je normální. Je třeba říci dítěti, že je lepší vyjádřit své pocity nikoli špatným chováním, ale slovy. Je třeba chválit dítě, protože nedostatek chvály v strouhance je pociťován velmi ostře a v tomto případě stojí za to striktně potrestat, takže je jasné, proč. Dítě by mělo být oceněno za nové úspěchy nebo za velké úsilí v jakémkoli podnikání. Vždy musíte říct své čtyřleté o své lásce, i když chování není příjemné.

Chov dítěte 4letých dívek. Jak ukazuje praxe, výchova dívky je jednodušší než chlapec. Důvodem je klidnější a poslušnější dispozice vlastní čistě ženským znakům. Dívky raději hrají "matku-dceru", "nemocnici", "obchod", "kadeřnictví". Pro povzbuzení takových her a chování je důležité udržovat důvěru v její dceru v její krásu a exkluzivitu. To jí v budoucnu umožní přiměřenou sebeúctu. Dívka musí vštípit lásku k čistotě, přesnosti a ženskosti.

Chov dítěte 4letého chlapce. Chlapci jsou od přírody aktivnější a často agresivnější. Ve věku 4 let musí chlapec pochopit, že dívky nemohou být uraženy, a vědět proč. Na výchově chlapce se musí podílet muž z rodiny. Může to být táta a další mužští zástupci rodiny - strýc nebo dědeček. To je velmi důležité. Kromě toho je nutné na chlapce uvalit co nejméně omezení, protože aktivní dítě stále najde příležitost je překonat.

Čím více dospělých tráví spolu s dítětem hry a různé aktivity, tím zvědavější, schopnější a pohotovější vyroste.

Psychologie rodičovství 5 let

Dítě ve věku 5 let se i nadále učí, a to jak on, tak i ostatní lidé - představitelé společnosti. Postupně si začíná uvědomovat, že existují vztahy mezi lidmi i jejich společenským chováním. V chování dětí ve věku 5 let lze zjistit vznik samoregulace. Batolata na sebe začínají klást požadavky, které dospěli před nimi. Pětileté děti jsou již schopny dokončit práci, kterou započaly, nenechat se rozptylovat zajímavými věcmi, jsou schopny odstranit hračky a uspořádat věci do místnosti.

Psychologie výchovy dětí ve věku 5 let by měla zahrnovat vytrvalost ze strany dospělých, protože děti v tomto věku si začínají uvědomovat, že existují obecně přijímané normy, pravidla chování, začnou chápat jejich odpovědnost a povinnost před provedením těchto norem a pravidel.

Citově je strouhanka schopna přežít hodnocení svého chování ostatních jedinců , začíná chápat, jak sám respektuje obecně přijímané normy a pravidla a zda dodržuje morální a etické myšlenky.

Pro pětileté dítě je docela snadné sledovat normy v interakci s příjemnými lidmi, například s přáteli. Pětiletý kluk je se svými vrstevníky schopen ovládat svou agresi, hrát a sdílet hračky a se zájmem se ponořit do vzdělávacích her.

Psychologie výchovy dětí ve věku 5 let odhaluje drobivé změny v sebevědomí. Hodnocení a názory přátel se stávají důležitými. V tomto věku si dítě selektivně vybírá přátele, se svými vrstevníky je schopen navázat udržitelné vztahy. Dítě ve věku 5 let bere jako přátele ty, kteří mají pozitivní vlastnosti nebo jsou úspěšní v jakémkoli podnikání. Od pětiletého dítěte můžete často slyšet, že jeho přítel nebojuje a má zájem s někým hrát.

Ve věku 5 let není velký rozdíl ve výchově dívky nebo chlapce. Chlapci jsou samozřejmě energičtější a dívky jsou přísné, ale hlavní body psychologie vzdělávání jsou vhodné pro obě pohlaví. U 5 let se změna nálady nestane tak násilně a dospělé dítě se stává mnohem klidnější. Pokud se na něj obrátíte s žádostí, bude adekvátně reagovat na slova a požadavky dospělých. Dospělí by měli dítěti neustále vysvětlovat, proč by neměli nic dělat.

Tím, že pokrčí rameny různými dětskými „proč?“, Dospělí pomohou dítěti, aby se stalo méně proaktivní, a domnívají se, že existují některé zakázané otázky, které by bylo lepší položit. Čím častěji rodiče odpovídají na dětské otázky, tím lépe pro dospělé. Dítě tak pochopí, že se můžete obrátit na své rodiče se svými otázkami, což znamená, že v období dospívání, s problémy, přijde k rodičům za radu. Aby se dítě nezavřelo, měli byste s ní neustále udržovat komunikaci. Pokud si dospělý všiml, že dítě chce něco říct, můžete se před ním dostat a položit mu hlavní otázky. Pokud se dítě zeptá, měli byste vždy odpovědět. Aby se vzdělání dostalo správně, je nutné věnovat drobky dostatečnou pozornost.

Stručně řečeno, je třeba poznamenat, že psychologie výchovy dítěte musí odpovídat věkovým potřebám drobků. Celý vývoj dítěte je možný s jistotou a pocitem lásky. Jinak dospělý riskuje, že bude čelit odporu a pasivitě svého dítěte. Chov dítěte bude mít účinek, pokud bude dítě v jakémkoli druhu činnosti úspěšné. Po takovém okamžiku vzdělaný člověk pocítí pocit uspokojení ze svého výsledku a účasti na činnostech. Vzdělávací proces by neměl být otevřený, jinak si dítě uvědomí, že se ho snaží moralizovat a bude aktivně odolávat.


Zobrazení: 20 401

Zanechte komentář nebo položte otázku specialistovi

Velká žádost pro každého, kdo klade otázky: nejprve si přečtěte celou větu komentářů, protože s největší pravděpodobností podle vaší nebo podobné situace již existovaly otázky a odpovídající odpovědi odborníka. Otázky s velkým počtem pravopisných a jiných chyb, bez mezer, interpunkčních znamének atd. Nebudou brány v úvahu! Pokud chcete být zodpovězeni, pokuste se správně napsat.