Žárlivost

žárlivost fotka Žárlivost se projevuje ve formě negativně zbarveného pocitu, ke kterému dochází, když ucítíte nedostatek lásky, pozornosti, sympatie, úcty ze strany váženého i milovaného. V psychologii žárlivost odkazuje na chronickou tendenci k žárlivosti. Je připisována negativní linii a je považována za chorobný stav. Nezasahováním do situace cenného objektu dochází k závisti .

Důvody pro žárlivost

Pocit žárlivosti v mnoha případech představuje nárok na vlastnictví jiného jednotlivce, se kterým je zaznamenáno emoční spojení. Negativní pocit se objevuje, když je toto tvrzení skutečně nebo imaginární, jednotlivec zpochybňuje, což někdy vyvolává iracionální a silný strach ze ztráty významné osoby.

Pocit žárlivosti, když někdo jiný vezme to, co považujeme za například lásku člověka, který je pro nás významný, může být sotva tolerovatelný a často nás rozzlobí, stav hněvu, zášť, hněv , tlačí nás k nevhodným jednáním.

Negativní pocit může člověka přesunout k impulzivnímu i násilnému chování, včetně vraždy.

Dětská žárlivost se objevuje, když si dítě myslí, že jeho rodiče nevěnují více pozornosti jemu, ale sestrám nebo bratřím. U dospělých vzniká v důsledku flirtování nebo velmi teplého vztahu hodnotné osoby k jinému jednotlivci, který je vnímán jako nebezpečí pro osobní vztahy s ním. Ve srovnání s dětskou žárlivostí, která zmizí po obdržení rodičovské dávky pozornosti, potřebuje žárlivý partner neomezenou a výjimečnou pozornost.

Láska a žárlivost

Výborný pocit je stejně silný jako pocit lásky. Tento pocit je ve své podstatě destruktivní, způsobuje člověku utrpení, zatímco předmět uctívání je vyrovnaný a šťastný ve společnosti toho, koho člověk opravdu miluje.

Pochopení horlivého pocitu je složitý proces, který člověka pohltí natolik, že se často nezdá, že by mohl skutečně posoudit současnou situaci. Mnoho žárlivých zážitků lásky hraničících s nenávistí. Žárlí, spolu s láskou, často pociťují hořkost ztráty, trápení a trapnosti, protože svým egoismem ničí obraz, který vytvořili v duši své milované.

Horlivý pocit často hraničí se ztrátou mysli. K tomu stačí malé zrnko nedůvěry, aby se začaly kořeny v duši toho, kdo je zamilovaný, a celý svět náhle ztratí svou přitažlivost, krásu, touhu. Pocity budou tupé a srdce bude plné vzteku, připravené vyrazit při první příležitosti a způsobit bolest jiným. Všechny pokusy potlačit tento pocit bez milosti se ukázaly jako marné. A snažit se komunikovat s úspěšným soupeřem pomocí fyzické síly nepomůže vyřešit problém, protože pomocí pěsti není možné získat lásku milence. Žárlivý muž může jen upřímně přiznat porážku a vyrovnat se se svou pozicí. Skromnost v takových situacích je často charakterističtější pro ženy, které jsou schopnější a obratnější ochotny zakrýt své pocity lhostejnosti a ironie. Ale ženský horlivý pocit je docela vynalézavý a zákeřný, a podle toho se řídí tím, že ženy způsobují svým milenkám vážné emocionální zranění. Žárlivá řeč je často plná sarkasmu a touhy ponížit milence.

Ženská žárlivost se často promítá do zákeřné a sofistikované pomsty. Ponížená žena je připravena snášet všechna trápení pekla, jen aby si užila dost pomsty a způsobila neméně silnou bolest milované osobě, která ji zradila, pošlapala pocity a související naděje. V tomto případě se spoléhat na skutečnost, že pomsta zmírní horlivé pocity, nestojí za to, protože takové duchovní rány mohou léčit pouze duchovní čas.

Žárlivost manžela

Alespoň jednou za život čelila každá žena žárlivosti svého muže a některé ženy s ní neustále jednaly, protože spojovaly své osudy se žárlivými lidmi. Je dobré, když horlivý pocit nepřekračuje hranici normálního chování, ale stane se, že se člověk tímto pocitem prostě zbláznil.

Jak se vypořádat s manželskou žárlivostí? Abyste se zbavili manželské žárlivosti, musíte se vypořádat s psychologickými aspekty tohoto pocitu. Žárlivost označuje pochybnosti o lásce a loajalitě drahé osoby, které jsou téměř vždy bolestivé. Taková definice má však pouze povrchní výklad tohoto pojmu.

Žárlivost je nejistota samotného člověka, stejně jako jeho pochybnosti o přitažlivosti a že si zaslouží lásku svého milovaného. To je slabost, protože žárlivý manžel je slabý, bezmocný a zraněný. Často tomu rozumí, ale nemá dost vytrvalosti, aby tuto skutečnost skrýval před svou milovanou ženou. Vzniká tak nepřiměřená žárlivost.

Žárlivost člověka

Většina žen mylně věří, že žárlivost muže je projevem jeho lásky. Během námluvy je malá část žárlivých pocitů vnímána normálně a jedná tak, aby pocity zahřála, ale pokud situace přetrvává i po uzavření manželství, nelze toto chování člověka nazvat normálním.

Na základě žárlivosti je spácháno mnoho zločinů a vše začíná být otřesné, se zákazy, nedorozuměním, projevy sobectví, nedůvěrou, nekonečnými urážkami a urážkami. Není snadné žít s takovým mužem, pořád musíte být ve střehu, abyste nevyprovokovali další nedůvěru.

Žárlivost muže se často projevuje, i když žena byla zpožděna její přítelkyní, v práci, v obchodě. Žárlí jsou často nejistí muži s nízkou mírou sebeúcty . V srdci se neustále bojí, že jejich žena může jít k jinému muži. Samotné jednotlivé ženy často vyvolávají žárlivost a věří, že žárlivost posiluje rodinné vztahy. Někdy - ano, v malém množství může horlivý pocit zahřát lásky, ale často negativní pocit zničí lásku a je důvodem mnoha rodinných rozvodů.

Mužská žárlivost je bolestivější než žena. Je to kvůli zraněné a zranitelné psychice. Muži nesdílejí své problémy, a proto nemohou zmírnit duševní stres. Jejich strach, že upustí od důstojnosti mužů, se zredukuje na osamělost, a pokud se rozhodnou pustit páru, pak se to pro ženu stane skutečným nebezpečím.

Žárlivost muže se může zvýšit v důsledku užívání alkoholu a drog. Opilý muž často bere chladný postoj k sobě jako přímý důkaz nevěry. Čím vyšší je touha po alkoholu, tím více vyvolává scény nedůvěry. Rozvoj impotence na základě konzumace alkoholu jen posiluje myšlenku podvádění jeho manželky a vyvolává stav neustálého strachu.

Mužská žárlivost je také vlastní nepijícím mužům, kteří se cítí jako mistři žen. Charakterové rysy nemohou dovolit těmto mužům připustit myšlenku, že cizinec může na jeho ženu pohlédnout. Všechny pokusy žen o nezávislost vyvolaly v nich pálivou žárlivost.

Žárlivost člověka občas slouží jako přímý důkaz, že on sám je nevěrný své manželce nebo o tom sní ve svých myšlenkách.

Výsledkem je, že soudí svého partnera osobně, a proto se bojí být „paroháč“. Je to strach z podvodu, který tlačí slabohého muže, aby projevil horlivý pocit, a aby páchal vyrážky, které postrádají jakoukoli logiku.

Dříve nebo později přestane žena snášet mužské horlivé pocity, protože je tak znuděná, že se stává cizí. Zpočátku se žena omlouvá a pokouší se najít důvod sama v sobě, ale nezjistí, že ji přijde do zmatku. A důvodem mužské žárlivosti je často jeho osobnost.

V takových okamžicích se žena zdá, že je možná lepší souhlasit nebo jednoduše změnit, než zoufale dokázat svůj případ. Nebude to však řešení problému, ale pouze to zhorší situaci, protože lež se dříve či později otevře.

Jak se vypořádat s žárlivostí?

Je třeba přiměřeně řešit nepřiměřenou žárlivost. V žádném případě nepoužívejte tyto fráze: „unavený ze své žárlivosti!“ Nebo „nemocný nebo něco?“. Reakce tohoto typu vztah pouze zkazí. Používejte pěkná, vhodná slova, objetí a mluvte přímo do očí o bezdůvodnosti a neopodstatněnosti horlivého pocitu. Dokázat něčí názor není snadné, ale také ponižující. Ale jen tak může skutečně žárlit, že ho miluješ a nemá důvod tě ztratit. V některých případech je pokračování těchto vztahů nemožné a končí přerušením.

Je žárlivost dobrá nebo špatná?

Žena je schopna mírně nesnášet projev horlivého pocitu, ale nemůže mu odpustit jeho úplnou nepřítomnost. Malá dávka žárlivosti oživí jakýkoli vztah.

Díky horlivému pocitu se člověk pohybuje dál, stává se lepším než konkurence, dívá se na svého milovaného z jiného úhlu, což je velmi osvěžující. Tento druh žárlivosti je užitečný pro obě strany, protože žena má pocit, že je vážena a má strach ztratit, a muž chápe, že ostatní muži mají rádi i její vyvolenou ženu. Udržování své milované v dobré formě je však skvělé umění, je velmi důležité to přehánět, protože ten pocit se může proměnit v hypertrofickou žárlivost.

Patologická žárlivost

Pokud obyčejná žárlivost posiluje lásku, pak to patologická žárlivost komplikuje. Zatímco horlivý pocit je stále pod kontrolou, je možné s ním bojovat. Jakmile se však začnou projevovat nekontrolované útoky, agrese , pak mluvíme o vývoji patologické žárlivosti.

Ženy se často ujišťují známou frází: „Žárlivá, to znamená, že milují“, a zpočátku si nevšimnou nepříjemných okamžiků při komunikaci s milovanou osobou, která se postupně začíná vztahovat k ženě, jako by byla jeho majetkem a nedávala jí svobodu v jejích potřebách. a osobní zájmy. Patologická žárlivost postupuje v průběhu času a přeměňuje se v posedlý stav kvůli strachu z podvedení.

Patologická žárlivost trpí zvýšenou úzkostí a neurózou. Takový horlivý pocit je velmi obtížné léčit a je to v podstatě mánie. Člověk neustále hledá důkaz cizoložství, je vždy podezřelý, obviněn ze skandálů a výčitek.

Žárlivost ženy

Příčiny žárlivosti ženy mohou být úplně jiné. A pokud manželka žárlí častěji, než by chtěla, musíte si sednout a zjistit důvody. Začneme analyzovat životní styl:

- místo výkonu práce;

- kolik času trávíte se svou ženou a v práci;

- jak trávit volný čas.

Po analýze těchto bodů se zaměřte na to, na jakém místě vaše žena zabírá váš život. Je velmi důležité, aby žena získala pozornost od svého muže, který spočívá v náklonnosti, darech, komplimentech, překvapeních, příjemných emocích. Pokud žena cítí svou zbytečnost a postrádá pozornost, bude to sloužit jako předpoklad pro žárlivost.

Deficit pozornosti se u žen rozvíjí jako nedůvěra ve vlastní přitažlivost. Abyste tomu zabránili, musíte obnovit její důvěru. Trávit maximální čas se svou ženou, dávat pozor, věnovat se neočekávaným emocím, navštěvovat různá nová místa společně, zajímat se o její život, mluvit o svých a jejích záležitostech, protože komunikace je velmi důležitým momentem v každém vztahu. A pokud omezíte komunikaci na nic, pak se můžete postupně proměnit v cizince.

Jak se zbavit žárlivosti

Nejprve pochopte psychologické příčiny žárlivosti. Stejná povaha je součástí tohoto pocitu jako u závisti. Žárlivost se může rozvíjet v jakékoli osobě, protože vždy existuje někdo chytřejší, silnější a krásnější.

U žen osobní vztahy často způsobují žárlivost, u mužů se žárlivost projevuje s významným rozdílem v příjmech, moci, společenském postavení a osobních vztazích.

Jediným případem, kdy je žárlivost prospěšná, je situace, kdy člověk zlepšuje svůj vzhled, zlepšuje sám sebe, zvyšuje sebeúctu . Pochopením svých vlastních pocitů se můžete trvale zbavit žárlivosti. A odmítnutí osobně přiznat k vaší žárlivosti znamená odmítnout své vlastní pocity a tím narušit váš klid. Vyznávejte se v horlivém pocitu. A toto bude první krok ve směru jeho vysvobození. Dále určete příčinu závisti.

Žárlivost se projevuje jako specifická osoba, takže vzniká pro práci, rodiče, určité povolání, děti - pro každého, kdo tvrdí, že je pozornost a čas milovaného člověka. Musíte najít tento skutečný důvod, porozumění tomu, co se děje, pomůže určit, jak se zbavit žárlivosti. Pokud je pro člověka obtížné zbavit se žárlivosti, poraďte se s psychologem nebo promluvte s důvěryhodnou přítelkyní.

Následující tipy vám mohou pomoci zbavit se žárlivosti manžela:

- mluvte se svým manželem ze srdce na srdce, ale konkrétně, protože muži jsou přímí a nerozumí radám, vysvětlete mu bez urážky, že nepotřebujete příliš žárlivého manžela, protože to negativně ovlivňuje váš vztah;

- zahájte takovou konverzaci, když jste v klidu a dokážete si navzájem porozumět;

- pozvedněte svou milovanou sebeúctu, protože žárlivost je vyslovená pochybnost;

- řekněte svému manželovi všechny komplimenty, přesvědčte vás, že nechcete pro sebe lepšího člověka;

- Nepamatujte se svým manželem na minulé vztahy;

- Nevyvolávejte svého manžela žárlivosti za vaše chování, ovládejte se.

V případě patologické žárlivosti zůstane podezření a kontrola ze strany manžela. V tomto případě existuje pouze jedna možnost - přestávka ve vztazích, aby nedošlo k přeměně na ucpanou a nervózní ženu.


Zobrazení: 19 533

3 komentářů pro “Jealousy”

  1. Prosím, pomozte. Moje matka je nevyléčitelně nemocná, potřebuje péči a lásku své rodiny, ale máme takovou situaci, že jsem v zoufalství! Máma se zavázala postarat se o svého přítele, který nedávno ztratil svého syna. Tato péče je tak udusená, že se přítelkyně již snaží chránit matku před rodinou. Máma je 66 let, je babička, prababička, vždy byla silná, silná vůle. Nyní, kromě jejího přítele, nikoho nevidí, jako by byla její vůle zbaven. Také vše je svázáno s náboženstvím (jsme pravoslavní). Je o 10 let mladší než její matka, snaží se mě tlačit pryč celou svou mocí a starat se o všechny své dcery. Také staví svou matku proti svému manželovi (on je můj nevlastní otec), uvedla jí do uší, že je energetickým upírem, že kvůli němu je nemocná a čeká na smrt své matky !!! Hrůza! Jsou manželé 23 let a tato přítelkyně se objevila v životě své matky před 2 lety po smrti svého syna. Předtím se už starala o jednu ženu, také nevyléčitelně nemocnou. Pohřbila ji a vzala matku. Nevím, co si mám myslet, jak se chovat? Je to duševní porucha uprostřed ztráty syna, nebo co je horší u dalekosáhlých plánů? Ale moje matka, na kterou nikdo nikdy neměl vliv, jako zombie ji implicitně poslouchá a nikoho neposlouchá. Všichni jsme děti, vnoučata, pravnoučata, manžel, další přítelkyně a přátelé, obáváme se něčeho a říci, kdo riskoval, je zaznamenáno jako nepřítel. Jsme zlí, bezcitní lidé, kteří nerozumí zármutku druhých. Hledání již probíhá, v mé přítomnosti přítel řekne své matce (jako bych nebyl v místnosti): PUT IT OUT ALREADY. MÁTE RELAX. Jak tomu rozumět? Jsem dcera! Co dělat Pomozte!

  2. Ahoj Zajímavým článkem jsem však nenašel příčinu žárlivosti mého manžela, a co je nejdůležitější, jak se s tím vypořádat. Jsem si jistý, že jeho sebeúcta není podceňována, je to velmi sebevědomý člověk, celek, rozumný, ale jeden z kolegů by mi měl poslat gratulační textovou zprávu večer nebo bez varování, oddálit práci od 20-30 minut, promluvit si telefonicky s bývalým manželem (máme společné dítě z našeho prvního manželství), nebo jen projevujeme nepozornost, takže okamžitě křičte, nespokojte se, stížnosti. A manžel si pamatuje všechny mé „hříchy“ najednou. překvapivě nemohu předvídat, co bude opět sloužit jako důvod pro jeho nespokojenost a rozhořčení. Dostalo se k věci, že žárlí na svého syna a své rodiče, a já mu údajně nebudu věnovat tolik pozornosti, kolik si zaslouží ... Záblesky nekontrolovaného vzteku mě vyděsí, snažím se neodůvodňovat žárlivost, ale ten, kdo hledá, vždy najde. Manžel samozřejmě, jak sám prohlašuje, si je jistý, že ho nepodvádím, to je důvod, proč žárlivost je v něčem jiném ... Co? Někdy mi připadá, že mě chce vlastnit úplně, celou dobu, všechny mé myšlenky ... Že se o něj starám jen 24 hodin denně. Jak mu a sobě pomoci a udržovat vztah?

    • Mám stejný problém. Žárlí na všechno, co mě šílí. Manžel je velmi dobrý, starostlivý, chytrý a vážný, ale tuto žárlivost už nedokážu vydržet, zakazuje mi vidět přátele, vždycky něco podezřelého, hledá stopy jiných mužů v bytě !!! Takhle nemohu žít. Trochu víc, a my jsme se rozdělili. Navrhla psychologovi - to nechce.

Zanechte komentář nebo položte otázku specialistovi

Velká žádost pro každého, kdo klade otázky: nejprve si přečtěte celou větu komentářů, protože s největší pravděpodobností podle vaší nebo podobné situace již existovaly otázky a odpovídající odpovědi odborníka. Otázky s velkým počtem pravopisných a jiných chyb, bez mezer, interpunkčních znamének atd. Nebudou brány v úvahu! Pokud chcete být zodpovězeni, pokuste se správně napsat.