Pýcha

hrdost fotografie Sebevědomí je nadhodnocení svých sil, které je současně spojeno s horlivým přístupem k vlastní osobnosti a je vyjádřeno silnou citlivostí k názoru na sebe. Sebevědomí je zaznamenáno u každého jednotlivce, ale je vyjádřeno v různé míře. Příliš sobečtí jedinci berou kritiku příliš bolestně a jsou neuvěřitelně znepokojeni, když jim je něco odepřeno. Omezená pýcha se může vyvinout v plně vědomou nebo nevědomou pomstu.

Postižená pýcha

Každý z jednotlivců je člověk, představuje něco ze sebe, má jedinečné charakterové rysy a světonázor. To je absolutní a nepopiratelná skutečnost. Lidská psychologie nicméně zahrnuje některé body, které spojují všechny lidi. Mezi takové rysy patří hrdost, která je jednou z charakteristik lidské povahy.

Je marnost dobrá nebo špatná? Psychologové dávají takový význam sebevědomí: ochrana jednotlivce před jeho společenskou hodnotou a význam. Jinými slovy, sebeúcta definuje znakovou vlastnost, díky které se jedinec stává chytřejší, přitažlivější, roste nad sebou a udržuje hodnotu ve společnosti.

Je hrdost dobrou pobídkou ke zlepšení vašeho života? Každý odpoví na tuto otázku sám. Někteří mají sklon k názoru, že sebeúcta je dobrá, jiní, že se jedná o iluzi vlastní nadřazenosti, což vede k nadsázce „já“. Jedna věc je jasná, že pro každého jednotlivce existuje osobní motivace a bez úcty, stejně jako je nemožné sebevědomí, intelektuální, duchovní a fyzický růst. A negativní výroky, úsudky a náznaky nedostatků negativně ovlivňují člověka, což ovlivňuje sebevědomí.

Každý jednotlivec reaguje na kritiku různými způsoby: někdo má pocit viny, někdo se stává agresivním, někdo snižuje sebevědomí, někdo je velmi naštvaný, ale v každém případě kritika neprochází a udeří hrdost .

Ne každý může adekvátně přijmout kritiku kvůli svým individuálním charakteristikám a charakterovým vlastnostem, je však důležité, abychom dokázali správně vnímat konstruktivní komentáře. Pokud se tak stalo, že osoba byla způsobena neoprávněnou urážkou, pak psychologové doporučují, aby ji přijali jako hotový úspěch, vyvodili závěry a pokračovali životem.

Osoba je velmi náchylná k sociálnímu souhlasu. Když je chválen, roste v jeho vlastních očích, když je kritizován, naopak. Hrdý jedinec si v hlavě vytváří určitou škálu hodnot a snaží se toho dosáhnout se vší silou. Je dobré, když člověk usiluje o cíle, které jsou užitečné pro sebe a pro společnost, a destruktivní chování je, když se jedinec úmyslně vydá na cestu degradace. Je třeba si uvědomit, že sebeúcta působí jako katalyzátor akcí a tužeb, ale ne hlavní důvod.

Urážení hrdého člověka je někdy velmi jednoduché. Stačí jen jedno slovo. V tomto případě je naostřená pýcha, když se člověk zaměřuje výhradně na uspokojování svých potřeb a tužeb, lidé kolem sebe jsou lhostejní. Takové nadměrné počínání vede k sebestřednosti.

Touha být první je přičítána normální, zdravé sebevědomí. Těmto kvalitám je vždy dán fyzicky a duševně zdravý člověk. V tomto případě jde o motivaci k profesnímu a osobnímu úspěchu.

Mezi ženami je zaznamenána zranitelná marnost, takže byste je neměli úmyslně urazit, protože s nimi můžete trvale ztratit dobré vztahy. Ženy ostře reagují na komentáře týkající se jejich vzhledu, způsobu myšlení a chování. V dospělosti jsou zvláště citliví na slova lichocení a komplimentů, takže je někdy lepší mlčet, než vyjádřit lež. Pro spravedlivý sex je důležité cítit se klidně a pohodlně, takže je lepší zdržet se vyjadřování přímých nedostatků. Pokud taková potřeba existuje, je lepší ji vyjádřit samostatně. Zraněná pýcha zároveň neutrpí moc a budete udržovat normální vztahy.

Zraněná pýcha

Ve zraněné pýchě je špatné, že jedinec bolestně vnímá kritické poznámky a začíná s lidmi jednat s podezřením. Pro hrdého člověka je velmi obtížné naučit se ovládat sebe a správně vnímat kritiku. Bez ohledu na to, jak kritická je kritika, je vždy obtížné ji vnímat a lidé ji často berou příliš blízko ke svým srdcím, zejména pokud kritik není obratný nebo kritika není konstruktivní. Málokdo umí v umění konstruktivní kritiky, a proto ji vnímají dvojnásobně velmi tvrdě a bolestivě.

Jak správně reagovat na kritiku, pokud se tak stalo, že se jedinec stal jejím předmětem? Pokud byla osoba kritizována, měl by se nejprve přesvědčit, že má skutečně co kritizovat, jinak se bude chovat agresivně. Současně, pokud osoba uznává právo jiných jednotlivců kritizovat ho, může se také spolehnout na uznání některých práv za něj. Například právo na započítání, ne ponížení jeho důstojnosti nebo na rozšíření kritiky vůči jeho osobnosti. Jednotlivec má také právo požadovat, aby byla kritika vyslechnuta pouze v soukromém rozhovoru, nikoli v přítomnosti cizinců a kolegů.

Nabízíme několik tipů, jak se chovat v podobné situaci:

- pokud není podstata kritiky jasná, je třeba požádat osobu, která kritizuje, aby objasnila, co konkrétně znamená;

- je důležité, aby se člověk naučil oddělit obsah kritiky od formy, pokud není s touto formou spokojen, pak je možné odpovědět takto: „Kritika je spravedlivá - přiznávám, ale chtěla jsem, aby to nešlo osobně“;

- pokud osoba nesouhlasí s kritikou, musí to říct a zároveň uvést výrazy, které zdůrazňují, že toto hledisko je přesně jeho. Například „já osobně myslím jinak“ nebo „všechno bylo špatně“;

- vždy udržujte oční kontakt a mluvte stabilním, veselým hlasem, aniž byste zvyšovali tón.

Co znamená pýcha? Zraněná, nemocná pýcha není jen vědomím osobních negativních okamžiků něčí povahy, je to také ochranná reakce EGO na vnitřní problémy, stejně jako zpětná vazba na vnější svět. Výsledkem je, že s zraněnou pýchou existuje urážka pro ty lidi, kteří ji způsobili. Uražená pýcha není charakterovou vlastností, ale působí, jak již bylo uvedeno, jako ochranná reakce osoby, která byla uražena. Takový jedinec se často stává imunním vůči kritice, stává se nedostatečným a neschopným introspekce. Je to proto, že EGO jednotlivce vytváří silnou membránu kolem bolestivého jádra, které se cítí jako bolestivé bolesti v duši. V tomto případě jsou provokujícími faktory nedostatek lásky, nespokojenost se životem, nespokojenost s reakcí druhých a sebe sama. Neustálá duševní bolest neumožňuje člověku plně žít. Indikace nedostatku nebo kritiky osoby se zvýšenou hrdostí jej vyvolává pouze agresivitou a následkem takové bolestivé pýchy je nevhodné chování.

Mužská hrdost

Úder sebevědomí uráží každého člověka, ale ve srovnání se sebevědomím žen u mužů je akutnější, v důsledku čehož se stanou nepředvídatelnými, nekontrolovatelnými a neadekvátními. Aby se neublížila mužské hrdosti na rodinný život, musí se žena naučit, jak vyhladit ostré rohy, být schopna připustit a nedotýkat se bodů bolesti. Rovněž to neublíží zjistit, co často muže nejvíce dráždí, a také to, co ženy nemohou odpustit.

Mnoho žen vnímá pocit beztrestnosti jako právo mluvit a dělat, co chtějí, a svých cílů dosáhnout jakýmkoli způsobem. Milující muž může ženě hodně odpustit, pokud nepřekračuje určitý rámec. Když jednou takový, často učenlivý a něžný muž přestane být ovládán, velmi miluje svou milovanou polovinu. Proto je velmi důležité, aby si žena ve vztahu udržovala určitou linii, kterou za žádných okolností nelze překročit. Co tedy člověk nikdy neodpustí? Mužská hrdost bude velmi ovlivněna ženskou nevěrou, která bude pro muže velmi obtížné odpustit. Vlastní nevěra s ženskou nevěrou u mužů není srovnatelná. Nepřipisují důležitost své zradě, protože ji připisují jednoduché potřebě intimity. Po zradě pokládají svoji ženu za nejdražší. Ale u cizoložství je všechno jiné. Cizoložství žen není často náhodné a ve většině případů je sympatie, vášeň, pátrání a potřeba náklonnosti a něhy. Žena tím, že se změnila, jí jasně ukazuje, že vztahy s ním pro ni nic neznamenají. V případě nevěry trpí mužská hrdost velmi, ai když člověk odpustí, je nepravděpodobné, že by nikdy nemohl zapomenout, a vztahy, jaké byly předtím, nebudou.

Muži nemohou odpustit ženám, pokud hrají ve svých vztazích dominantní roli a také se nad nimi staví. Ať už je člověk jakýkoli, chce cítit hlavní věc a být obráncem, stejně jako podporou. Muž se chce cítit sebevědomější, silnější, i když žena vydělává více a ví, jak se rozhodovat a také je realizovat. Žena by měla ušetřit mužskou hrdost a neměla by převzít roli paní situace. Dříve či později člověk nebude snášet morální břemeno, bude se proti tomu postavit a půjde k tomu, se kterým bude sebevědomý a silný.

Žena ho nikdy nemůže srovnávat s ostatními, aby si udržel vztah s mužem. Chce být nejlepší a jediný pro ženu, proto ho ve srovnání s ostatními ponižuje, což vede ke vzniku komplexů a podráždění, které mohou uniknout kontrole.

Žena by neměla zdůrazňovat svou roli paní v domě a nahlas vyjadřovat nevýhody svého manžela, jakož i výhody ostatních mužů. Aby nedošlo k poškození pýchy člověka, nemusíte prokazovat svou mysl a znalosti na úkor obrazu svého milovaného muže.

Také se lidem nelíbí pokusy manipulovat s důvěrnými vztahy. Jedním ze způsobů, jak tlačit muže do vlastizrady, je odmítnutí intimity pod přitažlivou záminkou bolesti hlavy a únavy. A požadovat naplnění nálad, darů pro intimitu a tím manipulovat se zdá nečestné.

Po svatbě se mnoho žen uvolní a snaží se vypadat dobře až před odchodem z domova. Postupem času se manžel ptá, proč ho jeho žena už nechce potěšit. I když neukáže pohled, na to nesmíte zapomenout.

Jak ublížit mužské hrdosti? Mužská hrdost může být zraněna, když je člověk postaven do směšného světla, a pro něj to znamená nedostatek uznání jeho solventnosti. Ženy by měly být opatrné s výsměchem mužské adresy. To platí zejména o intimních příležitostech, členech jeho rodiny, vzhledu, schopnosti vydělat peníze.

Muži nechtějí „tančit na míru ženám“, netolerují klišé a monotónní chování, netrpí příkazovým tónem ze strany ženy. Tyto body mohou navždy odradit muže od komunikace se ženami. Mužská povaha nebude tolerovat impozantní stereotyp chování a nebude se snažit splnit všechna přiřazená očekávání.

Aby nedošlo k poškození mužské hrdosti, musí žena změnit stereotypy chování, říci méně „tak by to mělo být“, „dělat všechno podobné“ a pokusit se být nepředvídatelná. Muži nedokážou vydržet vyjasnění vztahů, dávají přednost akcím před slovy a spoléhají na impulsy, instinkty a dlouhé rozhovory způsobují podráždění a mohou vést k přerušení. Ženy by proto neměly vtáhnout muže do vztahu.

Muž nikdy nebude tolerovat flirtování svého vyvoleného s jiným mužem. Chování takové ženy rozhněvá muže a sebevědomí se zraní.

Jak jinak ublížit mužské hrdosti? Stále existují určité návyky žen, které jsou pro muže velmi nepříjemné. Patří mezi ně nekonečné telefonní rozhovory, nekonečné televizní pořady, touha po klepech, bezcílové nakupování a zvyk nákupu všeho. Muži zavírají oči před mnoha věcmi a snaží se soustředit svou pozornost, ani si toho nevšimnout, ale neměli byste ji zneužívat. Je třeba mít možnost zastavit se v čase a také přemýšlet - zda by se manžel měl dostat na nervy, podráždit, zlobit a nelibost. Pro udržení míru a klidu v rodině a pro muže, aby respektoval a miloval ženu, je nutné respektovat a šetřit jeho marnost.

Ženská hrdost

Pýcha žen je tak často nepřiměřeně nadsazena, že je možné ho urazit něčím a férový sex se okamžitě změní v odporný tvor. Žena se zraněnou pýchou začne ulcerovat, utrácet, urazit slovy partnera. Chování ženy není často kontrolováno a není si vědoma toho, co dělá. Je velmi obtížné zbavit se tohoto stavu. Žena je pronásledována touhou po pomstě a hořkosti v jejích očích. Drobný odpor a nedostatek porozumění vyvolávají vzrůstající napětí a zhoršují mezilidské vztahy. Proto, aby si žena zachovala důvěrný, upřímný a šťastný vztah, musí překonat pocity, bez ohledu na to, jak obtížné to bylo.

Psychologové poznamenávají, že rána sebevědomí je snadno způsobena cizoložstvím. Ne všechny ženy se mohou dívat skrz prsty na mnoho nevěr mužů. A bez ohledu na to, jak se experti snaží vysvětlit důvody cizoložství mužů, ukázat hnací motivy, aby ženy nereagovaly tak citově a bolestně na ni, nic se neděje.

Psychologové podotýkají, že cizoložství vyplývá ze oslabení emocionálních svazků mezi manželi, a tím se projevuje skrytý konflikt. Podle statistik je dnes v mnoha případech rozvodem žena. Ženská hrdost tlačí k tak rozhodnému kroku. Před rozvodem se žena rozhodne pro sebe, co je pro ni důležitější: osobní marnost nebo vytrvalost, láska, trpělivost pro osobu, která byla donedávna blízká a drahá. Ženy jsou často pobouřeny: proč psychologové po zradě svého manžela naléhají, aby vydrželi?! Ukázalo se, že manželka by se měla setkat s manželem z práce, být okouzlující, krmit gurmánské večeře, poskytnout volný čas a stále se zapojit do dětí.

A pokud se manžel náhle dozví o zradě, pak se musí uklidnit, naladit na neutrální vlnu, navštívit kadeřnictví, zpívat módní písně, dívat se na skříň, aby jí připomněla její přitažlivost. V takové situaci ne každá žena bude chtít a bude se tak chovat. Většina žen si proto vybírá rozvod. Současně je mnoho žen pobouřeno faktem, že psychologové nezavolávají manžela, který se dozvěděl o nevěře své ženy, aby převzal domácí práce, pokusil se znovu získat jeho přitažlivost, dát dary své ženě a zachytit její náladu. Jako by záměrně, podle manželky, je zdůrazněn rozdíl mezi psychologií mužů a žen.

Je bezpochyby nutné vzít v úvahu psychologii mužů v rodinném životě, protože příroda dala zástupcům silnějšího sexu emoční stabilitu, vůli a všechny metody reedukace žen se často setkávají s odporem. Mnoho manželek by dobře využilo schopnost přizpůsobit se, trpělivosti a náklonnosti a neučinit se dále. Mnoho manželů v této situaci tlak nevydrží a zrada je často infantilní pokus o prosazení v očích jiné ženy. A pokud začnete vinit nevěrného manžela za nemorálnost, sobectví, pak je možné ho jen úplně odtlačit. Je nepochybné, že člověk by měl počítat s tím, jak cizí a sebeúcta není, a nedovolit, aby bylo zahráno do přitěžujících limitů. Příroda proto pravděpodobně obdařila ženy uměním, jemností, hlubokou srdečností, schopností vidět duši, rozumět, litovat a empatizovat.


Zobrazení: 28 698

3 komentáře k záznamu „Pýcha“

  1. Poslední věc, kterou normální žena udělá, je poslouchat rady mužů, jak být ženou. A ještě více s takovými mužskými očekáváními od žen jako je autor tohoto autora: "vyřešte mé problémy pro mě." Stejně jako já, schmuck, ale musíte mě milovat, protože příroda vám dala takovou schopnost. A autor si ani neuvědomuje, že důvod (ke kterému se odvolává) a láska a něha, kterou očekává od ženy, mají, jak to bylo, různé zdroje. A když stiskne první, nikdy nedostane druhý. Možná škoda, ale ne pocity ženy vůči muži, kterého chce. A pro ženu neexistují odpovídající pocity, neexistuje „ženské chování“. Ženy jsou měkké, jemné, plastové, srozumitelné atd. pouze s těmi, které miluješ. A pokud člověk tuto lásku ztratil, a to i kvůli zradě, pak ho už neuvidí, bez ohledu na to, jaké morálky a vysvětlení četl

  2. Zdá se, že v části „PÁNSKÉ SAMOSTLIVÉ LÁSKY“ byl článek napsán nejistým mužským šovinistou

    • 100% Navíc část „mužská marnost“ je o 1/3 větší než část o ženské marnosti. A všechny šípy létají směrem k ženám a jejich chování. Protirečí si. Ukazuje se, že mužská hrdost je o třetinu zranitelnější než žena. To je místo, kde musíte pracovat. Nechte muže pochopit, co je s nimi špatného.

Zanechte komentář nebo položte otázku specialistovi

Velká žádost pro každého, kdo klade otázky: nejprve si přečtěte celou větu komentářů, protože s největší pravděpodobností podle vaší nebo podobné situace již existovaly otázky a odpovídající odpovědi odborníka. Otázky s velkým počtem pravopisných a jiných chyb, bez mezer, interpunkčních znamének atd. Nebudou brány v úvahu! Pokud chcete být zodpovězeni, pokuste se správně napsat.