Sebeovládání

sebeovládání fotografie Sebeovládání je schopnost jednotlivce udržovat vnitřní klid a jednat vyváženě a rozumně v obtížných životních situacích. Počátek sebekontroly je spojen s behaviorálními stereotypy - sociálními a kulturními postoji, které se rodí z dětství. Spolehlivost na jakékoli vznikající situace, pevná ruka a sebevědomý vzhled, přesná reakce a rychlý výpočet, stejně jako kontrola nad vašimi vlastními emocemi i emocemi ostatních, se vztahují k pocitu sebekontroly.

Expozice a složení

U volitelných vlastností, které charakterizují sebekontrolu, vytrvalost, odhodlání, se odvaha počítá. Zralí jedinci se vyznačují schopností a zvykem ovládat své chování, své pohyby. Tito jednotlivci vědí, jak ovládat sebe a svou řeč, jsou schopni zdržet se nevědomých akcí. Vytrvalost a velká vůle je schopnost něčeho dosáhnout a přát si, stejně jako schopnost donutit se vzdát se něčeho, když je to potřeba. Zkušený člověk dokáže omezit pocity, nedovolí impulzivní jednání, bude mít svou vlastní náladu a v nejtěžších podmínkách neztratí svou přítomnost ducha, bude udržovat chlad, bude schopen se k sobě přitáhnout. Zkušený člověk je trpělivý a vytrvalý, a to jak ve vztahu k dlouhodobému jednání (nudná práce, bolest, bolestivé očekávání), tak vůči krátkodobým dráždivým látkám (například ostré bolesti). Pokud je to nutné, ví, jak vydržet útrapy a těžkosti, které mu způsobují fyzické utrpení, a omezit se, když jsou jeho potřeby nezbytné (žízeň, hlad, potřeba odpočinku).

E.P. Ilyin spojuje klid s kolektivní volební charakteristikou, která zahrnuje odvahu, vytrvalost a částečně rozhodnost.

Základními a důležitými osobnostními rysy vůdce jsou schopnost vyrovnat se s vnějším vyjádřením emocí, při zachování klidu v extrémní situaci, nereagování na podněty a udržení vnitřního klidu.

Sebeovládání je spojeno se samoregulací a sebekontrolou emočního chování, stejně jako se sebekontrolou emoční reakce, která závisí na vztahu mezi inteligencí a vlivem .

Umění sebeovládání

Sebeovládání je připisováno umění vlastnit takt, toleranci a trpělivost. Umění sebeovládání je poznamenáno schopností jednat racionálně, ne emocionálně. Sebeovládání vám umožňuje vládnout nejen nad vámi, ale také nad ostatními lidmi. Tento pocit pomáhá při správném rozhodování, zejména v extrémních situacích. Sebeovládání vám dává příležitost vidět tento svět skrz hranol klidu a sebevědomí. V každodenním životě se sebekontrola projevuje ve schopnosti potlačovat touhy a silné pohony, ve schopnosti ovládat emoční impulsy a projevovat rozhodnost, jakož i ovládat chování v případě strachu.

Sebeovládání se projevuje v následujících formách: trpělivost (snášet obtíže a nepohodlí), abstinence (sebepření je odmítnutí škodlivého a racionálního použití užitečného), vyrovnanost, klid (stav rovnováhy, míru a klidu), sebekázeň, vytrvalost (udržení loajality a loajality v době testování) a pokušení).

Jak udržovat klid

Často vnímatelné i nevyvážené povahy nedokážou zvládnout bez zvláštních otřesů se stresovou situací pro nervový systém.

Ke ztrátě sebekontroly a kontroly nad jejich emocemi dochází v důsledku reakce mozku a endokrinního systému na stres, který je vyvolán složitými chemickými procesy v těle. Jednoduše řečeno, jde o hormony. Z nějakého důvodu jsou však někteří schopni kontrolovat své chování v době hádek, zatímco u jiných osobností konflikty končí bití nádobí, zneužíváním, pěstmi a fackami.

Sebekontrola se týká schopnosti myslet střízlivě v době emocionálního vrcholu napětí a tato schopnost je čistě individuální. V mnoha ohledech tato schopnost závisí na behaviorálních stereotypech - kulturních a sociálních postojích očkovaných od raného věku. A skutečnost, že pro některé lidi je známkou špatného vkusu, pro jiné je to norma. Proto je v podobných situacích pozorována úplně jiná reakce. Schopnost udržovat sebekontrolu je ovlivněna vlastnostmi nervového systému a psychiky, fyzického stavu a stresových situací. Pokud je člověk unavený, hladový a trpí fyzickou bolestí, je v nevyřešeném mezilidském konfliktu, je pravděpodobné, že bude velmi obtížné se bránit. Osoba, která umí ovládat své emoce, se za své chování nebude stydět. To je velké plus. Existují však i nevýhody.

Již dlouho se prokázalo, že existuje souvislost mezi zdravotním stavem a negativními emocemi. Pečlivě skryté duchovní zážitky, které se hromadí, vyčerpávají nervový systém.

Nevyjádřená agresivita se časem projeví, například ve formě syndromu chronické únavy , zvýšené podrážděnosti nebo nějaké nemoci. Proto je kontrola negativních emocí důležitá, abyste se jich mohli snadno zbavit.

Někteří jedinci si zachovávají klid tím, že zmírňují stres během outdoorových aktivit, spánku, sportu nebo lásky. Jiní relaxují z adrenalinového spěchu po sledování hororových filmů, jízd na horské dráze nebo bungee jumpingu.

Jak se naučit sebeovládání? Aby nedošlo k ponoření do stavu neustálého stresu, musíte si sami zvolit efektivní způsob, jak ukončit nahromaděné negativní. Neměli byste hromadit situace, kdy musíte potlačit agresi a hněv, ujistit se, že je vše v pořádku a že se nic nestalo. Měli byste se naučit, jak vyvinout fyziologickou reakci na stresovou situaci, a nechat páru neplakat, ale pomocí civilizované formy agrese. Pokud pociťujete akumulaci velkého množství negativní energie, měli byste ji nasměrovat pro mírové účely, například zkuste vyřešit problémy, které je obtížné vyřešit v obvyklém stavu v žáru vzteku.

Při absenci příležitosti řádně reagovat na pachatele můžete využít odstranění emocionálního stresu pomocí bazénu, fitness, jógy, lázní. Jak neztratit náladu? Je třeba ovládat své pocity, touhy, myšlenky, záměry, motivy, činy a slova. Je důležité naučit se hodnotit sebe a provádět vlastní analýzu vašich jednání.

Ztráta sebekontroly se projevuje oslabením sebekontroly a sebekázně.

Sebekontrola je vyjádřena v tom, že jedinec jde hlouběji do svého vnitřního světa, hodnotí ho a analyzuje. Posouzení svých pocitů, myšlenek, tužeb, si člověk určí pro svou přípustnost.

Jak udržovat sebeovládání? Abychom neztratili sebeovládání, měli bychom mít sebekázeň. Poté, co jsme zjistili, která myšlenka, touha, pocit je pro nás cizí a která je dobrá, musíme na tyto projevy správně reagovat: buď ztělesňují, rozvíjejí, kultivují, podporují nebo potlačují, vymýcují, potlačují. Špatný sám o sobě potlačuje, eradikuje a dobro se vyvíjí a kultivuje.

Jak rozvíjet sebeovládání

Existuje několik proveditelných opatření první pomoci pro rozvoj sebekontroly:

  • ignorujete-li externí podněty, například pro trénink, můžete použít telefonní hovor, který nezvoní včas. Úkolem jednotlivce je ignorovat volání, a tak se člověk může naučit abstraktně se od ostatních dráždivých, které se nevyvážují;
  • zpoždění času a okamžitá reakce na výbušnou reakci soupeře při použití počtu až deseti;
  • schopnost změnit vaši pozornost a relaxovat ve správný okamžik.

Stres, nadměrná únava, napětí způsobují v těle chemické reakce, které negativně ovlivňují chování. Tělo i psychika potřebují relaxaci a odpočinek. Abychom toho dosáhli, je třeba ve fantazii vytvořit místo, kde se jednotlivec mentálně pohne, jakmile se cítí unavený nebo přetížený. Může to být například podzimní park, místnost s měkkým křeslem, pláž s palmami - to vše může vést ke stavu míru a návratu k pohodlí. Je nutné najít v sobě ten referenční bod, který doplní zásoby vitální energie.


Zobrazení: 36 210

3 komentáře k „Sebeovládání“

  1. Četl jsem a četl tento článek, takže se velmi dotýkal mého srdce, je to vzácný dar mít takový pocit bez slabostí, ale jsou tu lidé a skutečně potřebují zmírnit toto napětí, jinak dojde k vyčerpání celého organismu, naučím se to čtením tohoto článku, ale ne všichni dostali, díky.

  2. Dobrý večer Mám velký zájem !! Opravdu si musím pomoct !! Skvělé !!

    • Tatyana, ahoj, pokud to chceš - to je hlavní základ pro další rozvoj. Pamatujte, že váš cíl musí být v souladu s vašimi vnitřními motivy, nikoli s tím, co ostatní považují za nezbytné. Rozvíjejte v sobě to, co si myslíte, že vám chybí, jděte na to a uspějete. A hlavní věc, kterou si musíte pamatovat - nemůžete se zastavit, stanovit cíle pro každý den a ujistit se, že je splníte, to vám dá energii a bez vysvětlení vy sami pochopíte, že se bez ní neobejdete. Přes trny ke hvězdám.

Zanechte komentář nebo položte otázku specialistovi

Velká žádost pro každého, kdo klade otázky: nejprve si přečtěte celou větu komentářů, protože s největší pravděpodobností podle vaší nebo podobné situace již existovaly otázky a odpovídající odpovědi odborníka. Otázky s velkým počtem pravopisných a jiných chyb, bez mezer, interpunkčních znamének atd. Nebudou brány v úvahu! Pokud chcete být zodpovězeni, pokuste se správně napsat.