Sebevědomí

sebevědomí fotografie Sebevědomí je nepodložená důvěra v nepřítomnost negativních vlastností a minus charakteru. Sebevědomí musí být odlišeno od věci jako sebevědomí, což je osobnostní rys, jehož jádrem je pozitivní hodnocení osobních schopností a dovedností člověka, které je dostatečné pro splnění a dosažení cílů a potřeb.

Vnímání sebe sama osobně významně ovlivňuje jeho vnímání jinými lidmi. Čím větší úspěch má jedinec v životě, tím více se cítí sebevědomý. Některé faktory, které ovlivňují rozvoj sebevědomí, nejsou pro nás podřízené, přesto však existují způsoby, jak je lze vědomě posílit.

Nadměrná důvěra

V oblasti psychologie existují výsledky četných studií, které uvádějí, že příčinou mnoha lidských selhání je nadměrné sebevědomí, které brání dosažení určitého cíle. Je velmi důležité nezaměňovat nadměrnou sebevědomí s důvěrou. Sebevědomí lidé neuznávají osobní chyby, svůj názor připisují jedinému správnému. Takoví lidé jsou často v konfliktu, mají nedorozumění.

Nadměrné sebevědomí v různých situacích brání člověku, aby jednal smysluplně, a také brání rozvoji. Za určitých podmínek může být nadměrné sebevědomí plusem, ale prostřední terén je lepší než extrémy. Velké sebevědomí nedovoluje člověku, aby si všiml svých chyb a nebude je opravovat, přičemž chyby a selhání považuje za samozřejmost.

Nadměrné sebevědomí způsobuje velké škody, pokud jde o řešení finančních záležitostí, jakož i otázek samoléčení. Pokud si je osoba jistá, že jí nehrozí nebezpečí, zvyšuje se pravděpodobnost chyby.

Velké sebevědomí často vzniká od nuly a skutečná důvěra je založena na sebevědomí, jakož i na místě ve světě a minulých objektivních úspěších. Nadměrné sebevědomí je často vystaveno veřejnosti a bez něj neexistuje a sebevědomá osoba i interně svobodná osoba nevěnují pozornost veřejnosti. Sebevědomí je spojeno s emocemi a postoji a sebevědomí působí jako slitina rozumu a vůle s vnitřním pohodlím.

Důvěra a důvěra

Psychologové zaznamenávají rozdíl mezi sebevědomím a jistotou jako významný. Sebevědomí je jedním z prvních příznaků nejistého člověka. Tito lidé skrývají komplexy pod okázalou odvahou, agresivitou, arogancí, sobectvím, statečností a také vnější vyrovnaností. Základy sebevědomí a důvěry jsou v dětství položeny zpět.

Špatně vzdělaná osobnost vyroste naštvaná, rozhořčená, pasivní, nervózní. Osobnost skrývá všechny tyto negativní vlastnosti pod rouškou sebevědomí.

Sebevědomý člověk si je vědom svých vlastních nedostatků a výhod, respektuje jeho individualitu, nekrčí se před nikým, není pokrytec, nebojí se vyjádřit osobní názor, vždy trvá na svém. Současně bude adekvátně reagovat na kritiku i připomínky. Sebevědomý člověk přijímá lidi tak, jak jsou.

Sebevědomý člověk usiluje o nadvládu nad ostatními, o slávu a moc. Takový člověk se často při různých příležitostech hádá a nachází se v konfliktních situacích, příliš hrdý a nedotknutelný.

Je sebevědomí špatné? Za určitých podmínek může nadměrné sebevědomí přinést dobré výsledky. Při práci na vaší osobnosti a charakteru by negativní vlastnosti neměly být vždy odstraněny. Často je moudřejší je přijmout a pokusit se jich co nejlépe využít.

Pro použití sebedůvěry nabízíme následující možnosti:

  1. Vždy dodržujte zdvořilost, stejně jako jemnost v komunikaci, vyhlazujte konflikty.
  2. Přemýšlejte méně o dojmu, který na ostatní uděláte, a více o svých skutečných záležitostech.
  3. Nezapomeňte na přiměřenou opatrnost, takže máte větší kontrolu nad svým chováním.

Jak zvýšit sebevědomí? Existuje 10 strategií, pomocí kterých můžete získat náladu, kterou potřebujete k tréninku sebevědomí.

♦ Nejprve se striktně oblékněte. Oblečení ovlivňuje sebevědomí. Váš vzhled se odráží v interakci s ostatními lidmi. Poskytněte dostatek času na vzhled (účes, manikúra, skříň). Muži, často dost na to, aby se pravidelně oholili, umývali, nosili čisté oblečení a také si byli vědomi módních trendů. Vždy nakupujte kvalitní a vybrané oblečení.

♦ Za druhé, chodte rychle. Gait mluví o osobním pocitu sebe sama. Sebevědomí lidé chodí pevně, sebevědomě, energicky, účelně. Sebevědomí lidé mají co spěchat. Může to být datum, práce nebo obchodní jednání. Po zrychlení vaší chůze zvýšíte o 25% význam sebevědomí, což povede k rozvoji sebevědomí.

♦ Zatřetí, trénink sebevědomí začíná držením těla. Koneckonců, jak se člověk cítí v životě, nám řekne jeho procházku. Lidé se zdlouhavými pohyby a sníženými rameny ukazují všem na nedostatek sebevědomí. Tito lidé nejsou nadšení svou prací a nepovažují se za důležité osoby.

Po zaškolení správného držení těla bude člověk automaticky cítit nárůst důvěry. Vždy stát rovně, chodit s hlavou vzhůru a dívat se do očí. Budete tedy pozitivně působit na ostatní a budete se cítit živě a také vzestup síly.

♦ Začtvrté, poslech stimulující řeči je nejlepším způsobem, jak vybudovat sebevědomí. Možnost slyšet dobrého řečníka však často nespadá. Inzerujte sami. Vytvořte si řeč na 60 sekund, která zdůrazní vaše cíle i silné stránky. Pokud potřebujete posílit sebevědomí, předneste to před zrcadlem nebo interně pro sebe.

♦ Páté, vždy vzdávejte díky. Když se soustředíme na dosažení něčího cíle, lidský mozek začne uvádět důvody, proč k tomu nedojde, a to provokuje to, co člověk říká o svých slabostech. Chcete-li tomu zabránit, vědomě děkujte ve své mysli za vše, co bylo možné za den. Pamatujte na všechny své dosavadní úspěchy, stejně jako na milostné vztahy, speciální dovednosti a další pozitivní aspekty. Po analýze tohoto všeho budete překvapeni, jak moc se všechno v životě ukazuje skvěle, takže získáte motivaci pro další úspěšný krok.

♦ Šesté, vždy lidé kompliment. Když se člověk chová negativně, promítá ho také na ostatní lidi ve formě klepů a urážek. Vymanit se z takového negativního kruhu pomáhá zvyku chválit lidi. Navždy přestat klábosit nad vašimi očima a komplimentovat ostatní lidi. Takové chování u lidí vyvolává sympatie a zvyšuje sebedůvěru. Hledáte to nejlepší u ostatních lidí, jste nepřímo otevřený z nejlepší strany.

♦ Sedmé, vždy sedět v přední řadě. To se týká škol, úřadů, veřejných setkání. Lidé mají obvykle sklon sedět kvůli nejistotě. Rozhodnutím sedět vpředu překonáte strach a posílíte sebedůvěru.

♦ Osmá, zkuste hovořit ve skupinových diskusích. Lidé jsou často ochotnější přijímat názory jiných lidí, než si myslíme. Při skupinové diskusi si člověk zdokonalí své řečnické dovednosti a získá sebevědomí v myšlení.

♦ Deváté, sportujte. Nejen vzhled ovlivňuje sebevědomí, ale také fyzickou formu. Pokud člověk nemá tvar, bude se cítit nejistý, neatraktivní a také méně energický. Doporučujeme posílit fyzickou aktivitu a vylepšit tvar. Při sportu můžete zlepšit svůj fyzický vzhled a dobít baterie. Disciplinované sporty zvýší pohodu a vytvoří pozitivní náladu na celý den.

♦ Desáté, neobývej své zkušenosti. Často jsme ponořeni do svých vlastních tužeb a příliš se zaměřujeme na naše zkušenosti, nevěnujeme dostatečnou pozornost jiným lidem. Když přestanete myslet na sebe a soustřeďujete se na své okolí, nebudete tak emocionálně zoufalí kvůli osobním nedostatkům. Toto chování zvýší sebevědomí a postupem času získáte návratnost. Dáte-li více, získáte mnohem více ve formě uznání a osobního úspěchu.


Zobrazení: 11 111

1 komentář k „Sebevědomí“

  1. Pěkný článek. Mimochodem, určité vtipné momenty a důležité nuance (zejména protože slovo má několik definic), které často zůstávají přes palubu, jsou spojeny s důvěrou. Například jen málokdo přemýšlí, kde a co je nejdůležitější, jak se objevila důvěra. Jinými slovy, důvěra se vztahuje alespoň na jednu stranu pravdy. Jsou zde i další body.

Zanechte komentář nebo položte otázku specialistovi

Velká žádost pro každého, kdo klade otázky: nejprve si přečtěte celou větu komentářů, protože s největší pravděpodobností podle vaší nebo podobné situace již existovaly otázky a odpovídající odpovědi odborníka. Otázky s velkým počtem pravopisných a jiných chyb, bez mezer, interpunkčních znamének atd. Nebudou brány v úvahu! Pokud chcete být zodpovězeni, pokuste se správně napsat.