Ponížení

Ponížení je nejčastěji záměrné chování člověka, které má za následek snížení úrovně hodnoty, významu a pozitivního sebepojetí jiné osoby. Toho lze dosáhnout s plně uznaným cílem nebo v důsledku pokusů uplatnit se na úkor jiného. Ponížení může být destruktivní formou výchovy, nebo se může projevit osobností, která získává významný charakterologický vliv.

Pro mnohé je důležitá otázka, jak přežít ponížení, protože je často psychologickým traumatem a východiskem pro rozvoj patologických psychologických stavů. Přežívané ponížení může změnit chování člověka, přinutit ho hrát si bezpečně a očekávat ránu na jeho vlastní představu. Ponížení má v dětství nejničivější účinek a ovlivňuje formování následného vnímání reality a způsobů, jak ji kontaktovat.

Děti, které jsou často vystaveny ponížení, mohou vyrůst z nejistých a notoricky známých jedinců, kteří se bojí začít podnikat, považují se za nehodné lásky, podpory, odměn. Může však nastat vývoj na principu protiopatření, a pak takové dítě, které se stane dospělým, začne aplikovat ponižující strategii chování na všechny kolem něj, protože pro něj neexistují žádná omezení a výjimky, protože to je normou jeho obrazu světa. K návratu adekvátní reakce na svět po obtížném, úplném ponížení dětství jsou zapotřebí roky terapie.

Co je to ponížení

Ponížení je na druhé straně arogance, a čím je člověk arogantnější, tím více má sklon ponížit ostatní. Touha ukázat se ve výhodném světle nezná žádné hranice, a pokud si to vyžaduje zneuctění druhých, bude to provedeno.

Pocit ponížení slouží jako druh regulátora sociálních vztahů. Zatímco společnost nebo konkrétní osoba ponižuje jiného, ​​vysílá zprávu o nedostatcích a rozporech s očekáváním.

Ponížení ženy mužem je vnímáno tak bolestně, zejména proto, že se jedná o téměř přímý text o její nekonzistentnosti s jeho nápady. Potřeba moderního člověka v sociální přijetí je téměř rovnocenná instinktu přežití, proto je jakékoli ponížení ze strany společnosti vnímáno jako osobní ohrožení existence.

Pokud má člověk velmi vysoký názor na sebe, považuje se všude v pořádku, může být srážka s jeho vlastní nedostatečností a ponížením pro něj fatální zkouškou. Celá osobnostní struktura a vnímání světa jako takového se může zhroutit kvůli velkému rozdílu mezi společenským a vlastním vnímáním. Lidé, kteří se hodnotí přiměřeně a kriticky, zacházejí se svými nedostatky s humorem, prakticky nejsou poníženi.

Ponížení lze také rozdělit podle zdroje jeho původu. Ostatní lidé tedy mohou ponížit, a to zejména tím, že snižují zásluhy člověka a ukazují, jak daleko lepší a úspěšnější jsou. Jedná se o úmyslné ponížení, cílevědomé a faktor vnějšího vlivu. Vnitřní předpoklady nezávislého ponížení jsou však také možné, když člověk vnímá úspěchy druhých jako své vlastní selhání, když sám úmyslně snižuje svůj přínos nebo úspěchy. Pro takové dispozice charakteru, aby se cítil ponížení, nejsou vnější faktory zapotřebí, člověk se sám řídí. Pokud taková vlastnost není vyvinuta, pak může být neúspěšný i zvláštní vliv ostatních ve snaze snížit sebeúctu.

Proč muž ponižuje ženu

Ponížení ženy mužem se děje poměrně často, mnozí to považují za normu a kolem ní někdo zoufale bojuje, ale za účelem potlačení takového jevu je nutné pochopit příčiny jeho výskytu.

Jedním z důvodů takového chování muže může být nevědomá reakce na ponížení žen, křičení, urážky nebo tvrzení. Negativní tvrzení velmi silně ovlivňují psychiku muže a okamžitě v ní vyvolávají ochranné mechanismy. Někdy to může být útěk do mrtvých obrany a ticha celý večer a někdy je úroveň situace tak zvýšená, že muž okamžitě útočí.

Dalším nevědomým motivem k ponížení může být touha mít ve všem pravdu a jakýmkoli způsobem dosáhnout dohody. Pokud logické argumenty pro ženu nejsou významné a autorita muže je zpochybňována, pak poslední možností, jak dosáhnout jeho spravedlnosti a uspokojit jeho touhu, je ponížit ženu, ukázat svou vlastní sílu a význam.

Toto chování může být obvyklou linií chování, kterou se člověk naučil od dětství a sledoval, jak jeho otec matku neustále ponižoval. Muž vychovávaný v takové rodině prostě neví, jak zacházet se ženou jinak. Může to být také způsob, jak ukončit vztah, když odvaha ukončit vše není dostatečně otevřená, a muž se rozhodne učinit vztah netolerovatelným pro ženu, aby ho opustila.

Za projev ponižujícího chování je však vždy odpovědný pouze člověk, ať už je jeho jednání vědomá či nikoli. Pokud mu jednou ve vztahu pronikla ponižující fráze a místo toho, aby se odrazila, vyjádřila nespokojenost a další známky a že to bylo tak nepřijatelné, žena se sklonila, splnila, co chtěla, a neřekla nic o svých vlastních negativních pocitech, pak by byl učiněn závěr, že je to možné. Muž nebude hádat o vnitřních zkušenostech, zvláště pokud žena z času na čas mlčí a čeká, až to pochopí. V takovém chování vidí pouze to, že takové zacházení má vliv na splnění nezbytných. Muž, který se po dlouhé době dozví o nepřípustnosti takového zacházení, je velmi překvapen, proč nebylo možné to podat dříve.

Může to být také přemístěná potřeba energie, kterou nelze získat při práci nebo způsobem, jak uvolnit nervové napětí přijaté během dne. Tato potřeba je kompenzována doma, přikazuje ženě a staví se nad ni.

Někteří muži úmyslně ničí sebevědomí žen ponížením a dokonce za to staví zvláštní taktiku. To vše se děje ze strachu ze ztráty ženy z toho, že má silnější charakter nebo z vlastního selhání. V každém případě člověk duchovně slabý a neschopný otevřeného a čestného dialogu, upřímně řečeno budování vztahů a hluboké psychologické problémy aplikuje na ženu ponížení.

Jak pomstít manžela za urážky a ponížení

Když žena přemýšlí o tom, jak přežít ponížení, objeví se myšlenka, že pouze pomsta pomůže cítit úlevu. Za touhou pomstít se leží ztracená energie a touha po spravedlnosti, ale může se ukázat, že v každém případě přijde odpuštění. V první řadě je třeba si čestně odpovědět na to, co přesně chcete. Pokud se vrátíte strávený čas nebo se ujistíte, že se mýlil, pak je v těchto případech pomsta bezmocná, bude to jen vzbuzovat vaše emoce. Je nutné najít něco, co uklidní vaši duši a naplní ji. Možná za to bude stačit, aby muž požádal o odpuštění - pak nemusí auto poškrábat, ale přímo a upřímně mluvit o svých vlastních pocitech a stížnostech ao potřebě omluvy. Po tom bude klidnější, ale tento krok občas přebírá odvahu více než neplechu.

Předtím, než vytvoříte plán jakékoli pomsty, musíte se postarat o svou vlastní bezpečnost a vyloučit negativní dopad kroků podniknutých na vaši vlastní kariéru, komunikaci s přáteli a svůj vlastní emoční stav. Pokud lze první dva body více či méně spočítat a zajistit, pak může selhat vaše vlastní psychika. Faktem je, že tolik energie je vynaloženo na pomstu, jako na pomoc, samoléčení. Zatímco touha po pomstě je dána obrovským množstvím energie a po dokonalé odplatě se může vyrovnat pocit prázdnoty a nespokojenosti. Ještě horší je, že mnoho lidí si sedne na adrenalinovém chvění, které se objevuje s tělem během vynálezu a provádění plánu pomsty. V takových situacích utrpení druhého nezlepšuje vlastní vnímání světa. To je srovnatelné s tím, že se alkohol zahřívá za studena - zpočátku je to pocit tepla, ale nakonec tělo několikrát rychleji zamrzne.

Jedním ze způsobů, jak pomstít a ne příliš rozrušit vaši emoční rovnováhu, je začít komunikovat s muži, kteří se chovají jinak. Nedělejte romantické intriky, ale jednoduše přijímejte známky pozornosti, děkujte nahlas a v rozšířené formě za pomoc a zdvořilý přístup. Když manžel zjistí, že jeho žena kvete vedle ostatních, začne přesně sledovat, jaké akce taková reakce probíhá, a jeho hrdost bude bolet pocitem žárlivosti. Tato možnost je optimální, protože se nejen pomstíte, ale také předvedete svému partnerovi možná řešení. Navíc podporujte svou sebedůvěru .

Jakékoli ponížení je zaměřeno na manipulaci a snížení sebeúcty a nejlepší pomstou bude narušení takových plánů, to znamená, že musíte uspořádat svůj život, abyste byli stejně šťastní, úspěšní a nezávislí na útocích a tvrdých prohlášeních vašeho manžela. Pokud se uchýlí k ponížení, skončily jiné metody a neefektivnost této metody způsobí, že bude bojovat v hysterii. Mnozí po tomto konci jejich vztah nejsou schopni uznat ostatním právo na jejich volbu a štěstí, ale existují lidé, kteří jsou si vědomi omezení svých schopností a vedou otevřený dialog.

Proč manželka ponižuje svého manžela

V mnoha ohledech jsou důvody, proč ženy ponírají své manžele, stejné jako u mužů. Jedná se především o systém vztahů v rodičovské rodině a promočený styl výchovy. Možná kdyby ne v rodinné tradici, ale na dalších veřejných místech (škola, ústav, práce), byla žena vystavena častému ponížení, pak šířila tento komunikační styl a přenášela jej dále ve svém životě.

Mnozí tak dostávají emocionální výboj, uvolňují nadměrné napětí nebo dostávají nedostatek pozornosti. Po porážce v práci může žena dobře reagovat na nedostatky svého manžela. Pochybnosti a pokles sebeúcty lze také vnímat docela bolestivě a vyžadují drastická opatření k uzdravení. A pokud v tuto chvíli neexistují vhodné podmínky pro hýčkání a oceňování sebe sama, ke zvýšení vaší úrovně, pak je toho dosaženo snížením úrovně jiné. Provedení takových manipulací s neznámými lidmi může být nebezpečné, ale s těmi nejbližšími jsou velké příležitosti. V odůvodnění lze říci, že takové trendy fungují nevědomě a mizí s opravou provokujících faktorů.

Z vědomých motivů ponížení manžela mohou existovat zděděné systémy řízení komunikace. Mnoho žen věří, že pokud je člověk neustále chválen, bude se uvolňovat a nebude dělat nic, ponižuje osobně a morálně. V tomto případě je ponížení zvráceným způsobem péče a prokazování lásky a touhy veškerého vývoje manžela. Jaké výsledky to lze těžko předvídat. Osoba s přiměřeným sebevědomím a vychovaná v prosperující rodině je nepravděpodobné, že by takové zacházení vydrželo po dlouhou dobu. A pro někoho, kdo byl od dětství ponížen, se z toho může stát známá a nativní forma interakce, z nichž jediná je pochopitelná.

Žena může muže také ponížit, pokud je nešťastná, naštvaná nebo nedostává malou pozornost. Celosvětově to není on, kdo je opravdu špatný, ale je tak špatná, že za to chce vinu svého manžela. K ponížení však může dojít i tehdy, když už neexistuje více lásky nebo úcty k manželovi ani hodnota toho, co dělá. Toto chování obvykle není možné opravit a manželství postupně umírá.


Zobrazení: 805

Zanechte komentář nebo položte otázku specialistovi

Velká žádost pro každého, kdo klade otázky: nejprve si přečtěte celou větu komentářů, protože s největší pravděpodobností podle vaší nebo podobné situace již existovaly otázky a odpovídající odpovědi odborníka. Otázky s velkým počtem pravopisných a jiných chyb, bez mezer, interpunkčních znamének atd. Nebudou brány v úvahu! Pokud chcete být zodpovězeni, pokuste se správně napsat.