Řízení myšlenek

myšlenka řízení fotografie Management myšlenek umožňuje jednotlivci mít a dělat, co chce, a práce na jeho myšlení ho může učinit nejšťastnějším člověkem. Řízení myšlenek není snadný proces, včetně každodenní praxe při zvládnutí dovednosti změny vědomí a mysli člověka. Jak řídit své myšlenky a vytvářet požadovanou realitu - zajímá mnoho lidí. Každá myšlenka je spojnicí v řetězci příčin a následků a každá z vazeb sestává ze tří složek - touhy, myšlení a jednání. Touha vyvolává myšlenky a potom se myšlenka zhmotňuje v akci. Akce vytváří osud. Jednotlivec vytváří svůj vlastní osud pouze jednou silou myšlení. Ve světě myšlenky má velký zákon moc: podobné se přitahují k podobným. Jednotlivci s podobným myšlením jsou k sobě přitahováni. Filozof se může zajímat o osobnost jiného filozofa, doktora bude přitahován k jinému lékaři, loafer najde hodně společného s jiným loaferem a loser bude přitahovat stejné smůly.

Podobné myšlenky mají „gravitaci“. Každý jednotlivec k sobě přitahuje ty myšlenky, vitalitu, vlivy a podmínky, které jsou mu nejblíže a vztahují se k jeho sféře zájmů a koníčků. Tento zákon je vždy implementován, bez ohledu na to, zda si je osoba vědoma nebo ne.

Jak nakreslit, co chcete, do svého života? Když držíte myšlenku, která je v mysli příjemná, můžete přitahovat sebe sama, která splňuje základní kvalitu myšlení. Člověk tedy řídí svůj život sám a záleží na pořadí rozložení jeho myšlenek, které jsou pro něj příjemné. Není proto vůbec obětí okolností, pokud se jí ovšem samozřejmě nechce dobrovolně stát.

Svoje pocity a cíle si můžete nastavit vlastní energií nezbytným způsobem. Úspěch jakékoli akce závisí na síle výkonného umělce a na jeho schopnosti soustředit se na požadovaný výsledek.

Myšlenky jsou velmi nakažlivé. Sympatická myšlenka hluboko v duši jednotlivce způsobuje stejnou soucit v duších jiných jedinců. Rozzlobená myšlenka vyvolává podobné vibrace u lidí, kteří mohou zůstat ve značné vzdálenosti. Duše, která se raduje, způsobuje radostnou reakci v duších jiných lidí. Člověk by proto měl kultivovat myšlenky, které zušlechťují a povznášejí duši, zaměřené na dobré záměry a úspěchy. Navzdory přesvědčení, že události jsou nevyhnutelné, může být vytvořena lenost a setrvačnost. Abychom si uvědomili velikost síly myšlení, je nutné vyvinout veškeré úsilí k vytvoření požadovaného osudu pro sebe s pozitivním myšlením.

Každý den se v hlavě člověka rodí přes 40 tisíc myšlenek: pozitivní a negativní. Jakákoli vědomě zahájená myšlenka, opakovaná dostatečně často v průběhu času, se může proměnit v program.
Například člověk po mnoho let ve své mysli posouvá myšlenku, že bude žít v chudobě.

Ve své podvědomé mysli tedy vyvine program, na který ani nebude muset myslet. Každý jednotlivec může vědomě budovat svou budoucnost svým myšlením. Tím, že pracuje na svých vlastních myšlenkách a formuje nové vzorce, je člověk schopen vyvinout podvědomý program úspěchu. To samozřejmě vyžaduje disciplínu mysli a určitou dobu.
Pracováním na svém myšlení můžete dosáhnout změn v životě.

Správa myšlenek zahrnuje jednoduchou pravdu, pokud něco nevyhovuje životu člověka, stačí přestat mluvit a přemýšlet o tom. Vše, co je pro člověka nepříjemné, žije pouze proto, že se živí energií pozornosti a zmizí, pokud je tento kanál uzavřen. Příkladem v tomto případě je domácí zmatek. Například manžel obviněný ze skandálu, který však nezískal podporu ve vývoji hádky od svých příbuzných, se nebude proklínat sám.

Když se osvobodíte od problému na emoční úrovni, můžete se ho opravdu zbavit. Člověk často není schopen ovládat myšlenky a pocity, v důsledku toho to není on, ale pocity, které ovládají jeho vědomí a přenášejí se z jednoho státu do druhého. Jednotlivé myšlenky se vzájemně mění díky reakcím na různé podněty. Například člověk jde po ulici a přemýšlí o uvítacím víkendu nebo nadcházející povýšení v práci. Najednou si všimne důchodce, který obtížně chodí po ulici a v obchodě pozoruje starou ženu počítající penny. Co si v této chvíli člověk pomyslí? Chudí lidé, je pro ně těžké žít. V takovém okamžiku převládá pocit soucitu, pocit nespravedlnosti a touha jim pomoci. Existuje mnoho příkladů, ale z výše uvedeného je vidět, že myšlenky mají primární vliv na stav a jednání jednotlivce. Je úžasné, pokud v hlavě převládají lehké a dobré myšlenky a člověk je plný radosti ze života. Hlavní věc je, že byl připraven sdílet tuto radost s blízkými a lidmi kolem sebe. A pokud jsou myšlenky pochmurné a člověk je plný hněvu a zármutku, v důsledku toho trpí blízcí lidé. V této situaci existuje jedna cesta ven - ovládá vaše vlastní myšlenky, dokud nezničí váš život.

Je možné ovládání mysli? Tato příležitost opakovaně zpochybňuje každou osobu. Většina lidí věří, že myšlenky neovládá jednotlivec, ale jeho emoce. A když člověk věří, že se rozhoduje nezávisle, v tuto chvíli se mýlí, protože jeho mysl činí rozhodnutí dvacet vteřin rychleji, než se jim podaří učinit.

Na rozdíl od všech názorů je jednotlivec schopen ovládat své vlastní myšlení. To, jak se ukázalo, není obtížné.

Jak efektivně řídit své myšlenky a být vždy v pozitivní náladě, stejně jako vynikající emoční stav. Aby člověk mohl cítit šťastné životní okamžiky, je třeba se zbavit negativního myšlení. Někdy je to velmi obtížné, ale úsilí stojí za to. Ovládání vlastních myšlenek zahrnuje několik kroků.

Prvním je uznání skutečnosti, že myšlenka je skutečná. Když jednotlivec odkazuje na myšlenky jako na něco abstraktního, pak lezou jeden po druhém do hlavy. Pokud myšlenky nejsou odfiltrovány a nevšimnuty, pak je člověk schopen „utopit se“ v negativním myšlení, což povede ke zhoršení emočního stavu. Proto je nutné si uvědomit následující: všechny myšlenky objevující se v hlavě jsou skutečné. Když se objeví, mozek začne vylučovat chemické sloučeniny. Do mozku vstupuje elektrický impuls. Člověk si začíná uvědomovat, co přesně si myslí, a to začíná ovlivňovat pocity a život jednotlivce.

Poté, co jsme si uvědomili, že myšlenky jsou skutečné, bychom měli přejít do druhé fáze kontroly našeho myšlení. Je třeba věnovat pozornost tomu, co celé tělo cítí pod vlivem negativního myšlení. K tomu si jen vzpomeňte na případy, kdy jste se museli rozzlobit. Co ten člověk v těchto chvílích cítil? Palmy se často potí při hněvu , bušení srdce, všechny svaly se napnou, stoupá tlak a závratě. Navíc se taková reakce objevuje na jakékoli negativní myšlence, která mění pouze formu projevu. Někteří jedinci cítí jen závratě a zvyšují tlak, zatímco jiní potí dlaně. Ale jedna z těchto reakcí je vždy pozorována.

Ve třetí fázi věnujeme pozornost tomu, jak tělo a tělo reagují na pozitivní myšlenky. Když se objeví radostná a příjemná myšlenka, mozek vytváří chemikálie, díky nimž se člověk cítí dobře. Abychom mohli cestovat do světa příjemných pocitů a zážitků, je třeba si pamatovat ty okamžiky, kdy byl člověk šťastný. K tomu je třeba sedět v pohodlném křesle, zavřít oči a vrátit se k příjemné události: koupě automobilu, výlet k moři, narození syna a další. Poté, co se vrhli hluboko do minulých šťastných zážitků, můžete výrazně změnit svůj emoční stav. Před několika minutami byl muž připraven „trhat a házet“ a nálada byla hrozná, ale nyní se v duši všechno oživuje. Pozitivní myšlení jistě ovlivní stav celého organismu: dlaně budou suché, srdeční frekvence je normální, dýchání se měří a zpomaluje, svaly jsou uvolněné, na tváři se objeví úsměv a nálada se zlepší.

Čtvrtá fáze zahrnuje poznání, že negativní myšlenky znečišťují myšlení a vedou ke špatným důsledkům. Když jsou myšlenky v pořádku, duše je v souladu se světem a tělo nezná utrpení a nemoc. Jakmile negativní myšlenky začnou vyhánět pozitivní, tělo okamžitě onemocní, duše onemocní a nechce žít. Jednotlivec si začíná myslet, že za všechno jsou viněny okolnosti nebo jiné faktory, ale jeho myšlení je skutečnou příčinou utrpení.

Myšlenkové řízení mění realitu člověka. Každá buňka těla cítí účinky myšlení na sebe. Proto se většina fyzických poruch objevuje během období emočních otřesů. Když je jednotlivec ve stresu, jeho nohy ustoupí a hlava se točí. Abyste byli zdraví a šťastní, musíte změnit své myšlení na pozitivní.

Řízení síly myšlení vám umožní nejen se stát veselým a energickým, ale také snížit pravděpodobnost nemocí.

Pátá fáze řízení lidských myšlenek je taková, že negativní myšlenky nejsou vždy pravdivé a odůvodněné. Pokud člověk vnímá své spontánní myšlenky, které přicházejí na mysl na víru, pak riskuje, že půjde špatně, protože jsou schopni lhát. Nemůžete uvěřit každé myšlence, která vám přijde na mysl.

Řízení síly myšlení zahrnuje schopnost prozkoumat své vlastní myšlenky a odfiltrovat negativní myšlenky. Je třeba si uvědomit, že ne všechny myšlenky jsou objektivní, takže byste se o ně neměli bát.

V šesté fázi kontroly myšlení je třeba vyhlásit válku proti spontánním negativním myšlenkám. Právě teď si musíte vybrat svou vlastní cestu: buď dáváme svým vlastním negativním myšlenkám v budoucnu příležitost vždy se naštvat, nebo si zvykneme na naše myšlení, abychom pracovali pozitivně, vytvářeli jsme pouze pozitivní a žili s ním. Hlavní věcí, kterou si musíte pamatovat, bez ohledu na přijatá rozhodnutí, je, že za následky odpovídá pouze osoba.

Dobrým způsobem, jak ovládat své myšlení, je chytit člověka, který si myslí, že myslí znovu negativně. Zpočátku je to velmi obtížné, protože člověk na tuto potřebu zapomíná, ale postupně se stává zvykem. Jakmile jednotlivec začne odstraňovat negativní myšlenky z vlastní hlavy, ztratí nad ním moc.

Sedmá fáze je korekce směru myšlenek. Člověk si nemůže říci: „přemýšlejte o dobrém“, protože negativní myšlenky se stále budou plazit. Proto je nutné obnovit pořádek v hlavě. Nejlepším způsobem je zaznamenat na papír své vlastní negativní myšlenky a zároveň jim dát odůvodněnou odpověď. Například, když si řeknete „můj manžel mě nemiluje“, můžete napsat odpověď: „můj manžel nezná ženskou psychologii, proto nechce rozdávat květiny a dary bez důvodu“, nebo „můj manžel neví, jak vyjádřit své pocity, proto neříká příjemné a krásné slova. “ Bude tedy nutné analyzovat všechny negativní myšlenky, které vyvstávají v hlavě. Nahrazení negativního myšlení pozitivním není snadný úkol, ale pokud se člověk rozhodne udělat to pevně, nic mu nezastaví.

Tipy pro správu myšlenek.

Je nutné navždy zbavit myšlenek „vše - nebo nic“. Je nutné vyloučit taková slova z vašeho myšlení - navždy, vždy, pokaždé, nikdo, nikdy.

Například nemůžete myslet takto: „navždy jsem extrémní“, „nikdo mě nemiluje“, „vždy nemám štěstí“, „nikdy není po mém boku v pravý čas, takže mě nepotřebuje“ a tak dále.

Pokud takové negativní formulace vzniknou, měli bychom si vzpomenout na případy, které tyto negativní tvrzení vyvracejí.

Například „nikdy se k němu nedostal ve správný čas“ - „jak příjemné to bylo, když jsem onemocněl a on„ spěchal “se mnou, jako s malým.“

"Nikdo mě nemiluje!" - "Kolik příjemných překvapení a dárků jsem obdržel od svých přátel k narozeninám!"

Je nutné přestat vybírat ze všech možných nejnepříznivějších možností. Člověk je tak uspořádaný, že je zvyklý počítat nejhorší možnosti ve vývoji událostí. Můžete je spočítat, ale nedoporučuje se brát na víru. Je důležité, abychom se v každé situaci snažili hledat něco dobrého. Pozitivní myšlení se tak postupně stane zvykem a život se změní k lepšímu.

Měli byste oddělit své pocity od reality a přestat cítit. Člověk si často říká: „Cítím - nebudou mi věřit“, „Cítím, že mě nemilují.“ To vše jsou spekulace.

Měl by přestat hledat osoby odpovědné za jejich selhání. Každý se bojí převzít odpovědnost za to, co se stalo v jeho životě. Někdo však musí být vinen, a proto člověk hledá viníka v prostředí, i když ve skutečnosti je sám vinen. Měli byste převzít odpovědnost, ale neměli byste vyčítat ve všech potížích. Ano, došlo k nepříjemné situaci, ale lze ji opravdu napravit.

Pokud tedy existuje touha žít radostným a šťastným životem, měli byste dnes začít řídit své vlastní myšlení.

Ovládání myšlenek jiné osoby

Lákavou možností je mít možnost ovlivnit sílu myšlení na jednání ostatních lidí. Správně? Mnohé dámy by to nevadilo - vrátit milovanou mocí myšlení, pokud se z vlastní vůle nebude v žádném spěchu vrátit.

Svádění síly myšlení nebo jak přilákat člověka skrze myšlení lze realizovat vytvořením vizualizačního scénáře intimních vztahů s předmětem zájmu.

To vyžaduje ve vaší fantazii nakreslit podrobný a fázový obrázek lásky, který se preluduje s osobou, jejíž umístění by mělo být dosaženo. Nejprve musíte provést řadu meditačních praktik, které otevírají energetický kanál, abyste mohli předat návrh. Poté je nutné se ve skutečnosti pravidelně setkávat s požadovaným objektem, abychom pozorovali změny v jeho chování. Pod vlivem myšlenkové síly zažije požadovaný objekt sexuální a emoční vzrušení, které nakonec přijde ke svému zdroji.

Překvapivější jsou případy hypnózy, kdy k uzdravení dochází na základě myšlenkové síly. Cvičením síly myšlení je rozvíjet hypnotické schopnosti. Pokud je implikován vnější vliv na vědomí jednotlivce, pak mluvíme o hypnóze. Změněný stav vědomí, ve kterém jednotlivec zvýšil zvysitelnost a snížil kritičnost myšlení, je jediným jevem spojeným s mocí myšlení, která má skutečné vědecké důkazy. Nelze popřít realitu a účinnost hypnózy, zejména proto, že hypnoterapie je efektivní metodou psychoterapie.


Zobrazení: 21 420

Zanechte komentář nebo položte otázku specialistovi

Velká žádost pro každého, kdo klade otázky: nejprve si přečtěte celou větu komentářů, protože s největší pravděpodobností podle vaší nebo podobné situace již existovaly otázky a odpovídající odpovědi odborníka. Otázky s velkým počtem pravopisných a jiných chyb, bez mezer, interpunkčních znamének atd. Nebudou brány v úvahu! Pokud chcete být zodpovězeni, pokuste se správně napsat.